Anda di halaman 1dari 6

A.Bina ayat berdasarkan gambar dan rangkai kata yang diberi.

1 ketua kelas – Tahun Dua

______________________________________

2 suka – bola

______________________________________

3 mengajar – Matematik

______________________________________

4 berkawan – baik

______________________________________

5 suka - bercerita

______________________________________

15 markah
B. Lengkapkan ayat.

Kawan-kawan kedai Layang-layang padang gembira

1. Kumar suka bermain ………………………………………………..

2. Kumar bermain layang-layang dengan …………………………………..nya.

3. Mereka membeli layang-layang di ………………… Pak Atan.

4. Mereka bermain layang-layang di …………………………….

5. Kumar dan kawan-kawannya ……………………….. kerana layang-layang

mereka naik tinggi di angkasa.


15 markah

D. Tulis karangan berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi.

comel berwarna makan ikan

bola menangkap tikus sayang

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
20 markah

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,


___________ ___________ ____________
Cik.J.Thiripurasunthari Pn. Norhayati Pn.D.Nirmala
Ketua Panitia BM GPK 1
KERTAS SOALAN TAMAT