Anda di halaman 1dari 1

Nama : ………………………………………………………

Kelas : ………………………………………………………

Tarikh : ……………………………………………………..

JAWAB SEMUA SOALAN.

1. Tulis kan 3 cara untuk mendapat maklumat mengenai peluang kerjaya:

a. ______________________________________

b. ______________________________________

c. ______________________________________

2. Tuliskan 2 faktor yang mempengaruhi pilihan kerjaya seseorang :

a. ______________________________________

b. ______________________________________

3. Tuliskan 3 tanggungjawab anak-anak kepada keluarga :

a. ________________________________________________________

b. ________________________________________________________

c. ________________________________________________________

4. Tuliskan 2 cara menjaga keselamatan diri dan keluarga :

a. ________________________________________________________

b. ________________________________________________________