Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Teknologi dan Kehidupan Lestari
Tajuk Asas Teknologi
Standard Kandungan 8.1 Memasang dan membuka set binaan berfungsi
Standard
8.1.1 Memilih set binaan berfungsi yang hendak dibina.
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Memilih set binaan berfungsi yang hendak dibina.
Memilih Set Binaan Berfungsi (Buku Teks – Halaman 98-99)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid memilih set binaan berfungsi yang hendak dibina.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti –
Halaman 67)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Teknologi dan Kehidupan Lestari
Tajuk Asas Teknologi
Standard Kandungan 8.1 Memasang dan membuka set binaan berfungsi
Standard
8.1.2 Membaca dan menerangkan manual.
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Membaca dan menerangkan manual.
Manual Wawasan (Buku Teks – Halaman 100-102)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid membaca dan menerangkan manual.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti –
Halaman 68)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Teknologi dan Kehidupan Lestari
Tajuk Asas Teknologi
Standard Kandungan 8.1 Memasang dan membuka set binaan berfungsi
Standard 8.1.3 Mengenal pasti komponen model berpandukan manual.
Pembelajaran 8.1.5 Memilih komponen model berpandukan manual bergambar.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Mengenal pasti komponen model berpandukan manual.
Pembelajaran
2. Memilih komponen model berpandukan manual bergambar.
Kenal Pasti dan Memilih Komponen (Buku Teks – Halaman 103)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti komponen model berpandukan manual.
Aktiviti 3. Murid memilih komponen model berpandukan manual bergambar.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti –
Halaman 69-70)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 3
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Teknologi dan Kehidupan Lestari
Tajuk Asas Teknologi
Standard Kandungan 8.1 Memasang dan membuka set binaan berfungsi
Standard
8.1.6 Memasang komponen model berpandukan manual bergambar.
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Memasang komponen model berpandukan manual bergambar.
Memasang Model C-Kren (Buku Teks – Halaman 104-106)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid memasang komponen model berpandukan manual bergambar.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti –
Halaman 71)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Teknologi dan Kehidupan Lestari
Tajuk Asas Teknologi
Standard Kandungan 8.1 Memasang dan membuka set binaan berfungsi
Standard
8.1.7 Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas.
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas.
Melakar Hasil Binaan (Buku Teks – Halaman 107)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti –
Halaman 72)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Teknologi dan Kehidupan Lestari
Tajuk Asas Teknologi
Standard Kandungan 8.1 Memasang dan membuka set binaan berfungsi
Standard
8.1.4 Mengenal pasti sistem pergerakan model.
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Mengenal pasti sistem pergerakan model.
Sistem Pergerakan pada C-Kren (Buku Teks – Halaman 108)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid mengenal pasti sistem pergerakan model.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti –
Halaman 73)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Teknologi dan Kehidupan Lestari
Tajuk Asas Teknologi
Standard Kandungan 8.1 Memasang dan membuka set binaan berfungsi
Standard
8.1.8 Menceritakan hasil binaan secara lisan.
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Menceritakan hasil binaan secara lisan.
Kisah Kren Cilik (Buku Teks – Halaman 109)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid menceritakan hasil binaan secara lisan.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Teknologi dan Kehidupan Lestari
Tajuk Asas Teknologi
Standard Kandungan 8.1 Memasang dan membuka set binaan berfungsi
8.1.9 Membuka hasil binaan mengikut urutan.
Standard
8.1.10 Menyimpan komponen model yang telah dibuka ke bekas
Pembelajaran
penyimpanan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Membuka hasil binaan mengikut urutan.
Pembelajaran
2. Menyimpan komponen model yang telah dibuka ke bekas penyimpanan.
Membuka Hasil Binaan (Buku Teks – Halaman 110-111)
Menyimpan Komponen Model (Buku Teks – Halaman 112)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membuka hasil binaan mengikut urutan.
Aktiviti 3. Murid menyimpan komponen model yang telah dibuka ke bekas
penyimpanan.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti –
Halaman 74)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai