Anda di halaman 1dari 7

luw$S*^

*t

KEJOHANAN PIALA MENTERI PELAJARAN


l MURID l SUKAN
2014

" FUTSAL

BAHAGIAN SUKAN, KPM


1. UNDANG-UNDANG PERMAINAN

Pertandingan ini akan dijalankan mengikut Undang-Undang permainan FUTSAL


sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM )dan
Persatuan Bolasepak Antarabangsa ( FIFA ) dan Peraturan Am Karnival 1M'1S

2_ JENIS PERTANDINGAN

2.1 Pertandingan berpasukan antara SEKOLAH.

PENDAFTARAN PEMAIN

3.1 Tiap-tiap pasukan mengandungi tidak lebih daripada 1 orang Pengurus dan 2
orang Jurulatih serta 10 orang pemain.
3.2 Pendaftaran menggunakan Borang Pendaftaran Pasukan dan Borang
Pendaftaran lndividu

4. PENYERTAAN / KELAYAKAN PEMAIN / HAD UMUR

4.1 Sila rujuk Peraturan Am Karnival 1M1S


4.2 Pemain terdiri dari WARGANEGARA MALAYSIA dan pelajar berdaftar di sekolah-
sekolah kerajaan sahaja.
4.3 Kelayakan mewakili sekolah adalah mengikut daftar sekolah terkini seseorang
murid.
4.4 Had umur peserta adalah dari Kelas Peralihan hingga Tingkatan 4.
4.5 Semua peserta hendaklah bersedia menunlukkan kad pengenalan asal kepada
pengelola. Seseorang peserta yang hilang kad pengenalan mesti mempunyai
dokumen pendaftaran KPPK 1/9 atau KPPK 1111 dari Jabatan Pendaftaran
Negara.
4.6 Semua peserta hendaklah melengkapkan Borang Pendaftaran lndividu berserta
gambar ukuran pasport dengan menyertakan salinan kad pengenalan stlil /
/
kelahiran yang disahkan oleh Pengetua Penolong Kanan Sekolah peserta
berkenaan dengan pengesahan terakhir oleh Pengurus Pasukan serta Unit Sukan
Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing
SISTEM PERTANDINGAN

5.1 Sistem pertandingan dijalankan seperti berikut:

5.'1.'1 Cara Liga Empat Kumpulan ( A, B, C dan D )

5.1.2 Pusingan Pertama

Sekiranya 12 atau lebih pasukan mengambil bahagian, mereka


hendaklah dibahagikan kepada 4 kumpulan iaitu A, B, C dan D,
Pertandingan akan dilalankan secara liga.

Pasukan-pasukan lain akan ditempatkan dalam empat kumpulan tersebut


dengan cabutan undi mengikut undang-undang permainan berkenaan.

5.1.3 Pusingan Kedua (Suku Akhir)

Pemenang 'l dan Pemenang 2 dalam setiap kumpulan akan


masuk ke pusingan suku akhir dan pertandingan akan
dijalankan secara kalah mati.

Perlawanan adalah ditetapkan sebagaimana berikut :

Undian bagi 4 pasukan Pemenang Pertama Kumpulan akan didahulukan


untul ditempatkan di Kedudukan '1,3,5 dan 7.

Undian bagi 2 pasukan Pemenang Kedua Kumpulan untuk ditempatkan di


Kedudukan 2 alau 4, jika Pasukan Pemenang Pe(ama Kumpulannya
telah diundi dan ditempatkan di kedudukan 5 atau 7. Manakala 2 Pasukan
Pemenang Kedua yang lain akan diundi juga untuk ditempatkan di
kedudukan 6 atau 8.

5.1.4 Pasukan-pasukan yang menang pada perlawanan separuh akhir akan


memasuki Perlawanan Akhir bagi menentukan Johan dan Nalb Johan,
sementara pasukan-pasukan yang kalah akan bermain untuk menentukan
tempat ketiga dan keempat,
5.2 Peraturan permainan liga digunakan seperti ketetapan berikut:

5.2.4 Pemberian mata - Menang 3 mata, Seri 1 mata dan kalah 0 mata

5.2.5 Sekiranya mana-mana pasukan gagal bermain setelah diberikan tempoh


menunggu 10 minit dari masa bermain sebenar maka pasukan yang hadir
akan diberikan kemenangan percuma dengan memperolehi 3 mata dan 2
jaringan.

5,2,6 Jika terdapat dua alau lebih pasukan yang mempunyai mata yang sama,
maka akan diambil kira ketetapan seperti berikut:

a, Perbezaan jaringan, atau


b, Jumlah jaringan yang paling banyak, atau
c. Pemenang Perlawanan terdahulu, atau
d, Ditentukan oleh Pengurus Pertandingan

5,3 Sekiranya dalam perlawanan secara kalah mati, terdapat keputusan seri setelah
tempoh masa bermain, maka akan ditentukan menerusi sepakan dari tanda
penalti.

6. JANGKAMASAPERLAWANAN

6.1 Masa Permainan mengikut ketetapan berikut:

6.1,'1 Pemain Bawah 16 Tahun : Masa permainan ialah 10 minit bagi setiap
separuh masa, dengan masa rehat tidak melebihi 5 minit. (15+5+15)
6,1,3 Sistem 'stopping time' dan 'time out' tidak diguna pakai

7. PENGGANTIAN PEMAIN

Tiada had bagi penggantian pemain ketika didalam sesuatu perlawanan.

8. MINIMA PEMAIN

8.1 Setiap pasukan mestilah mempunyai minima lima (5) pemain termasuk
seorang Penjaga Gol. Sekiranya kurang dari lima (5) orang pemain dari salah satu
pasukan turun ke padang apabila pengadil memerintahkan supaya perlawanan
dimulakan pada waktu yang diiklankan, maka pasukan yang mempunyai lima (5)
orang pemain yang berada di dalam gelanggang, hendaklah diberi kemenangan
percuma dan jaringan 3-0 dan pasukan yang mempunyai kurang daripada 5 orang
pemain akan dikenakan tindakan atau tindakan{indakan lanjut
9. PAKAIAN PEMAIN

9.1 Setiap pemain hendaklah memakai alas kaki dan stokin mengikut spefikasi yang
dibenarkan,

9.2 Setiap pemain hendaklah memakai jersi dengan nombor yang sama seperti dalam
pendaftaran. Sebarang pengiklinan jenama rokok, minuman keras tidak boleh
dipamerkan.

9.3 Setiap pasukan hendaklah menyediakan 2 set jersi dan mengisytiharkan wama
jersi sebagai pasukan tuan rumah dalam borang pendaftaran. Jika terdapat
persamaan warna jersi, maka pasukan pelawat perlu menukar jersi tersebut,

9.4 Ketua pasukan hendaklah memakai lilitan di lengan dansekiranya pemain


tersebut keluar, maka hendaklah diberikan kepada pemain yang mengambil alih
tugas tersebut.

10. JADUAL PERLAWANAN

10,1 Jawatankuasa Pengelola akan menyediakan jadual pertandingan dengan masa


memulakan perlawdnan mengikut kesesuaian dan persetujuan penganjur.

10.2 Sekiranya pengadil berpendapat bahawa padang tidak sesuai disebabkan oleh
cuaca atau hal-hal yang tidak dijangka atau perlawanan dihentikan akibat hal-hal
luar kawalat'f kedua-dua pasukan, maka perlawanan tersebut akan dimainkan
semula pada satu masa yang ditetapkan oleh Pengelola Pertandingan.

11. PEGAWAI PERLAWANAN

Jawatankuasa Pengelola akan melantik pegawai-pegawai pertandingan bagi


menguruskan perkara-perkara teknikal setiap perlawanan. Setiap pegawai perlawanan
hendaklah menyiapkan laporan untuk dikemukakan kepada urusetia setelah tamat
kejohanan.

12. TINDAKAN TATATERTIB

12.1 Jawatankuasa Tatatertib Pertandingan akan membincangkan perkara-perkara


yang berlaku setelah menerima aduan bertulis daripada pengadil bertugas dan
pasukan yang terlibat. Pengadil dan pasukan berkenaan tidak akan mengambil
bahagian dalam perbincangan atau undian sedang dibincangkan,

12.2 Hukuman secara automatis, maka Jawatankuasa Tatatertib tidak akan bersidang
untuk kesalahan seperti ketetpan bereikut:
12.2.1 Mana-mana pemain yang menerima 2 amaran dalam masa pertandingan
hendaklah dengan sendirinya digantung daripada bermain bagi satu
perlawanan selepas perlawanan yaTrg ianya terima amaran kedua.
Apabila seorang pemain menerima 2
lagi amaran selepas
penggantungan, akan selagi lagi digantung daripada bermain untuk
satu perlawanan selepas perlawanan yang diterima amaran kedua.
Apablla seorang pemain menerima amaan keenam beliau hendaklah
tampil ke Jawatankuasa Tatatertib untuk tindakan yang sewajarnya.

12.2.2 Seorang pemain yang diperintah keluar padang selepas menermia dua
kali amaran bertulis di dalam perlawanan yang sama akan digantung
daripada bermain (1 )satu perlawanan berikutnya.

12.2,3 Seorang pemain yang diperintah keluar padang kerana mengeluarkan


kata-kata kesat atau menunjukkan isyarat lucah walaupun pemain
tersebut telah menerima amaran bertulis sebelumnya, maka akan
digantung daripada bermain (2 )dua perlawanan berikutnya.

12,2.4 Seorang pemain yang diperintah keluar padang kerana berkelakuan


biadap atau bermain terlampau merbahaya walaupun pemain tersebut
telah menerima amaran bertulis sebelumnya, maka akan digantung
daripada bermain ( 3 ) tiga perlawanan berikutnya,

12.3 Jawatankuasa Tatatertib hanya boleh menggantung seseorang pemain dari terus
mengambil "bahagian dalam kejohanan ini. Jika tindakan yang lebih keras
dianggap perlu, maka perkara ini perlulah dipanjangkan kepada Jawatankuasa
Penganjur untuk tindakan seterusnya,

12,4 Semua keputusan Jawatankuasa Tatatertib adalah muktamad dan tidak tertakluk
kepada sebarang rayuan.

I3, BANTAHAN

13.1 Bantahan terhadap keputusan atau kelayakan pemain mestilah dibuat secara
bertulis kepada Setiausaha Pengelola atau wakilnya hendaklah diterima dalam
tempoh masa ( 30 ) tiga puluh minit selepas berakhirnya perlawanan tersebut
beserta bayaran RM 200.00 ( Ringgit Malaysia Dua Ratus Sahaja ). Wang
tersebut tidak akan dikembalikan jika bantahan tersebut tidak berjaya,

15.2 Bantahan tidak boleh dibuat terhadap keputusan perkara-perkara dan fakta yang
dibuat oleh pengadil di padang permainan.
14. ETIKA PEGAWAI DAN PEMAIN

14.1 Pengurus pasukan hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya bagi memastikan


setiap pegawai dan pemain termasuk penyokong mematuhi kepada etika dan
tingkahlaku yang dihormati berdasarkan kepada semangat sukan yang tulin.

14.2 Tertakluk kepada pengesahan Penganjur, Jawatankuasa Pengelola boleh


mengambil sebarang tindakan yang bersesuaian terhadap mana-mana pegawai,
pemain dan penyokong yang bertindak tidak mengikut peraturan atau objektif
pertandingan keseluruhannya dan tindakan ini mungkin meliputi hal-hal seperti
penggantungan mana-mana pasukan, pegawai atau pemain dari penglibatan bagi
sebarang jangkamasa yang sesuai.

14.3 Sebarang penipuan dalam perkara kelayakan pemain atau sama ada sengaja
atau tidak sengaja adalah bertentangan dengan etika permainan, Tindakan
memprotes sebarang keputusan dengan keluar padang permainan adalah
perbuatan biadab yang harus dielakkan dan tidak sepatutnya diamalkan,

'15. PERKARA.PERKAM YANG TIDAK DINYATAKAN

15,1 Semua perkara yang tidak dinyatakan dalam Peraturan Am ini dan Peraturan
Permainan berkenaan akan diputuskan oleh Jawatankuasa Pengelola Kejohanan
yang berkenaan dan keputusannya adalah muktamad.