Anda di halaman 1dari 1

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh..

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, wabihi nasta’in ‘ala


umuriddunyawaddin, ashsholatuwassalamu’ala asrofil
ambiyaa iwal mursalin wa’ala alihi washohbihi ajma’in.
Robbisrohlisodri, wayassrili amri, wahlul uqdatammilisani
yafqohu qouli, amma ba’du
Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng
syukur ka Ilahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng
inayah-Na, urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat
kalawan dina kayaan sehat walafiat. Nikmat iman sareng
nikmat islam.
Oge mugia sholawat sinareng salam mugia salamina
dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya, Nabi Muhammad
SAW. Ka para kulawargina, ka para sohabatna, ka para tabiin
tabiina ogeh ka urang sadaya salaku umatna. Mugia kenging
safaat di yau,il akhir kiyamah.
Amiin ya robal alamin
Para kasepuhan nu ku simkuring di pika hormat para
wargi sadaya sing di mulyakeun Allah . Para ibu bap[ak anu
sami-sami di pasih parinan barokah ti Allah . Amiin Ya robal
alamin
Dina kesempatan ieu pribados nyandak atas
namipemimpinna ........kecamatan rajagaluh terutami ka para
anggota ..............nu aya badi di dalawakeun tawisna