Anda di halaman 1dari 1

Tingkat Depresi

Menurut pedoman Penanggulangan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III (PPDGJ III) 1993
tingkat keparahan depresi digolongkan dalam tiga episode yaitu :

a. Episode ringan
Pedoman diagnostic :
1. Suasana perasaan(mood) yang depresif, kehilangan minat dan kesenangan, dan mudah
menjadi lelah biasanya dipandang sebagai gejala depresi yang paling khas.
2. Sekurang-kurangnya 2 gejala di atas
3. Ditambah sekurang-kurangnya dua gejala lainnya
4. Tidak boleh ada gejala berat lainnya
5. Lama seluruh episode berlangsung sekurang-kurangnya sekitar 2 minggu
6. Individu yang mengalami episde depresi ringan biasanya resah tentang gejalanya dan
agak sukar baginya untuk meneruskan pekerjaan biasa dan kegiatan social, tetapi ia tidak
akan berhenti berfungsi sama sekali.
b. Episode sedang
Pedoman diagnostic
1. Sekurang-kurangnya harus ada dua dari tiga gejala paling khas yang ditemukan oleh
episode depresi ringan
2. Ditambah sekurang-kurangnya tiga (dan sebaiknya empat) gejala lain
3. Lama seluruh episode berlangsung minimal sekitar 2 minggu
4. Individu dengan episode depresi sedang biasanya menghadapi kesulitan nyata untuk
meneruskan kegiatan social, pekerjaan dan urusan rumah tangga.
c. Episode depresi berat
Pedoman diagnostic
1. Penderita biasanya menunjukkan ketegangan atau kegelisahan yang amat nyata, kecuali
apabila retardasi merupakan ciri terkemuka.
2. Semua tiga gejala khas yang ditentukan untuk episode depresi ringan dan sedang harus
ada
3. Ditambah sekurang kurangnya empat gejala lain
4. Episode depresi seharusnya berlangsung sekurang-kurangnya 2 minggu, akan tetapi jika
gejala amat berat dan beronset sangat cepat makan mungkin dibenarkan untuk
menegakkan diagnosis dalam waktu kurang dari 2 minggu.
5. Selama episode depresi berat, sangat tidak mungkin penderita akan mampu meneruskan
kegaiatan social, pekerjaan atau urusan rumah tangga kecuali pada taraf yang sangat
terbatas.

Pengukuran tingkat depresi