Anda di halaman 1dari 9

SULIT

SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG JAWA

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

TAHUN 2016

BAHASA MELAYU

TAHUN 1

1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

NAMA : ____________________________________________________

KELAS : ____________________________________________________

MARKAH : _____________%

[Lihat sebelah]
SULIT
1
A. Tulis huruf kecil bagi huruf besar berikut dan salin semula huruf besar

dan kecil tersebut.

Contoh :
A a

1. B

R
2.

3.
R

4.
R

5.
R

/10 M

2
B. Tulis suku kata yang sesuai, kemudian salin semula perkataan.

Contoh :
Da du

1.

3.

4.

/10 M
3
C. Isikan tempat kosong dengan huruf vocal.

a,e,i,o,u

Contoh :

b a ju

1. ___ren

2. c ___li

3. ___mak

4. ___dik

5. ___lar /5 M

4
D. Isikan perkataan berpandukan gambar yang diberi.

bas kereta lori basikal motosikal feri

Contoh : bas

1.

______________________

2.

_______________________

3.

_______________________

4.

_______________________

_______________________

/5 M
5
E. Baca. Kemudian, jawab soalan di bawah.

KENALI SAYA

Nama saya ialah Nur Aina bt Ahmad. Umur saya tujuh tahun. Saya dilahirkan di

Hospital Taiping, Perak. Saya tinggal bersama keluarga di Kuala Lumpur. Saya

bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sri Murni. Hobi saya ialah membaca buku.

Cita-cita saya adalah menjadi seorang doktor

1.Nama : ____________________________________

2.Umur : ____________________________________

3.Tempat Lahir : ____________________________________

4.Tempat Tinggal : ___________________________________

5.Sekolah : ____________________________________

/10 M

6
F. Isikan tempat kosong dengan kata tanya yang diberikan. (10 markah)

Di manakah
Berapakah
Apakah
Bilakah
Siapakah

Contoh : Siapakah nama kamu?

1.______________________ harga kasut kamu?

2.______________________ kamu akan pulang ke kampong?

3.______________________ guru Bahasa Malaysia kamu?

4.______________________ yang ada di dalam kotak itu?

5.______________________ rumah Salina?

/10 M

7
G. Susun perkataan-perkataan di bawah bagi membentuk ayat yang lengkap.

Contoh : Saya suka membaca buku cerita.

Saya suka membaca buku cerita .

1. membaca sedang buku . Amir

2. bola. menyepak Raju

3. menyapu . sedang Ibu rumah

4. berkawan Ah Ming dan baik. Abu

5. beg . di dalam Buku itu ada

/10 M
8
H.Salin semula ayat di bawah.

Nama saya Huda . Saya ada sebuah keluarga yang bahagia.


Ayah saya bernama Hisham bin Abdullah . Dia merupakan
seorang anggota polis. Manakala , ibu saya bernama Mariam
b Kamal . Abang saya bernama kassim . Saya sangat sayang
keluarga saya. Mereka semua sangat baik .

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

/10 M