Anda di halaman 1dari 7

PAPAN SUIS UTAMA MS-0

INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN


KEPALA BATAS
PULAU PINANG

KURSUS PENJAGA JENTERA ELEKTRIK A1/A0

AMALI 6

Ujian Suntikan Utama


Di P.S.U

TEKNOLOGI ELEKTRIK ILPKBPP

TEKNOLOGI ELEKTRIK ILPKBPP


PAPAN SUIS UTAMA MS-1

1 AKTIVITI PENYELENGGARAAN UJIAN SUNTIKAN UTAMA


 Pemeriksaan litar perlindungan dan pengukuran yang menggunakan
alatubah arus.
 Pemeriksaan fizikal merangkumi peralatan seperti suis pengasing, radas
elektrik , sistem perlindungan, alatubah arus
 Pemeriksaan nisbah alatubah arus
 Menguji operasi litar utama
 Menguji operasi jangka amp

2. ATURCARA UJIAN SUNTIKAN


.
a) Sediakan peralatan yang disenaraikan dan periksa alat-alat ujian dalam
keadaan baik.
b) Periksa alat-alat dicatikan semua butir-butir didalam format yang
disediakan..
c) Periksa pemasangan alatubah arus berada dalam keadaan baik .
d) Letakan palam pelaras alatubah pada kedudukan arus yang ditetapkan
e) Buat sambungan seperti yang ditunjukkan digambarajah yang diberi.
Sambung dari alat pengujian kepunca-punca yang diarahkan .
f) Laraskan arus ujian pertama ( 1., 2 dan 3 ) , catitkan dalam format yang
disediakan .
g) Buat larasan ujian kedua dan ketiga seperti kerja diatas .
h) Setelah siap bagi ujian Fasa Merah ,jalankan ujian Fasa Kuning dan Biru .

3. SENARAI PERALATAN DAN BAHAN


a) Alatubah Arus
b) Set Alat Suntikan Utama dan Sekunder .( primary and secondary injection
test )
c) Bekalan 240 V 50 Hz.
d) AVO meter .

TEKNOLOGI ELEKTRIK ILPKBPP


PAPAN SUIS UTAMA MS-2

e) Clamp meter .
f) Probe wire .

Pemeriksaan , Penyelengaraan Alatubah Arus

BUTIR-BUTIR PERKAKASUIS

Nama Ujian
Alat ujian

NISBAH CT CLASS BURDEN

FASA MERAH
Voltan Voltan Arus Arus Bacaan Bacaan meter Catatan
Utama kedua Utama sekunder meter (I secondary)
Amper
(Arus
Ujian)

FASA Kuning

Voltan Voltkn Arus Arus Bacaan Bacaan meter Catatan


Utama kedua Utama sekunder meter (I secondary)
Amper

FASA Biru
Voltan Voltkn Arus Arus Bacaan Bacaan meter Catatan
Utama kedua Utama sekunder meter (I secondary)
Amper

TEKNOLOGI ELEKTRIK ILPKBPP


PAPAN SUIS UTAMA MS-3

Gambarajah Skematik Geganti Beban Lampau pada P.S.U

4 NOS COPPER BAS-BAR 1000A

3 x CTS
1000/5A 15VA
10P10 OC -NO
OC

OC
OC
F

ST

4 NOS X 300mm2 XLPE/PE


KEMASUKAN BEKALAN 415 v50 HZ

GAMBARAJAH KAEDAH MEMBUAT UJIAN SUNTIKAN UTAMA DI GEGANTI


PERLINDUNGAN

TEKNOLOGI ELEKTRIK ILPKBPP


PAPAN SUIS UTAMA MS-4

OCR
CT

EFR

Clamp Meter
Clamp Meter

V A Primary current injection


test

GAMBARAJAH KAEDAH MEMBUAT UJIAN SUNTIKAN UTAMA DI JANGKA AMP

TEKNOLOGI ELEKTRIK ILPKBPP


PAPAN SUIS UTAMA MS-5

AMP
CT

Clamp Meter
Clamp Meter

V A Primary current injection


test

TEKNOLOGI ELEKTRIK ILPKBPP