Anda di halaman 1dari 1

 15 3   2 x 1  4 

1. Diketahui matriks A=   , B=   dan C=   . Bila x merupakan


 6 9  3 10   3  13
penyelesaian dari persaman A – B = C-1, maka nilai x adalah ...
a. 3 b. 5 c. 7 d. 9 e. 11

 3 0  x  1  0 1  t
2. Diketahui matriks A =   , B=   dan C =   , A adalah transpos dari A.
 2 5  y 1   15 5 
Jika At . B = C, maka nilai 2x + y = ...
a. –4 b. – 1 c. 1 d. 5 e. 7

1 2   4 3
3. Matriks x berordo ( 2 x 2 ) yang memenuhi   x =   adalah ...
3 4 2 1
  6  5 5  6  6  5   4  2  12 10 
a.   b.   c.   d.   e.  
 5 4  4 5  4 5  3 1    10  8 

 3 1 
4. Diketahui matriks A =   dan A = Ax + Iy dengan x , y bilangan real , I matriks
2
 2  5 
identitas dengan ordo 2 x 2. Nilai x + y = …
a. –1 b. –3 c. 5 d. 11 e. 15

2 3   x   7 
5. Jika    y    8  , maka nilai x + y = ...
2 2
5  1   
a. 5 b. 9 c. 10 d. 13 e. 29

1 4
6. Jika matriks A =   , maka nilai x yang memenuhi persamaan | A – x I | = 0 dengan
2 3 
I matriks satuan adalah ...
a. 1 dan –5 b. –1 dan –5 c. – 1 dan 5 d. –5 dan 0 e. 1 dan 0

3 5 1 4   1 7 
7. Diketahui persamaan matriks   M      . Invers matriks
1  2  2  1 3 2 
M adalah M = ...
–1

 0 1  0 1 0 1   1  1  1 1 
a.   b.  1 1  c.  1  d.   e.  
 1  1     1  1 0  1 0 

5  2 2 1  1 0
8. Jika P =   , Q  , dan PQ =   , maka x – y = ...
9  4 x x  y 0 1

23 21 19 17 15
a. b. c. d. e.
2 2 2 2 2