Anda di halaman 1dari 1

Peraturan Penggunaan Pusat Akses

PERATURAN PUSAT AKSES SEKOLAH (SEBELUM)

1. Pelajar/pengguna hendaklah membuat tempahan sehari sebelum


menggunakan komputer di pusat akses sekolah.
2. Dilarang membawa beg/fail dan makanan/minuman ke dalam bilik akses.
3. Dilarang membawa sebarang cakera milik persendirian ke dalam bilik akses
kecuali dengan kebenaran guru penyelaras Pusat Akses Sekolah.
4. Dikehendaki mengisi butir-butir yang perlu di dalam buku log penggunaan
bilik akses untuk mengesan setiap pengguna bilik akses.

PERATURAN PUSAT AKSES (SEMASA)

1. Masa bagi setiap pelajar/pengguna menggunakan komputer adalah seperti


yang ditetapkan oleh guru bertugas.
2. Satu PC hanya untuk satu orang pengguna, tidak boleh berkongsi.
3. Dilarang sama sekali mengusik barang talian/sambungan kawat yang
terdapat di belakang komputer, atau membuka penutup komputer.
4. Disket atau pen drive yang dibawa masuk hendaklah diimbas (scan) terlebih
dahulu.
5. Dilarang melayari laman web yang tidak berkaitan dengan P&P khususnya
yang berunsur lucah, ganas, hiburan (games, movie, muzik) seperti laman
web berkaitan dengan muzik dan sebagainya.
6. Kemudahan mencetak bahan hendaklah mendapat kebenaran daripada guru
bertugas terlebih dahulu.
7. Sebarang kerosakan mesti dilaporkan kepada guru bertugas.

PERATURAN PUSAT AKSES (SELEPAS)

1. Pelajar / pengguna perlu menutup komputer (shut-down) dengan langkah-


langkah yang betul.
2. Dilarang membawa keluar daripada bilik sebarang perkakasan/perisian
komputer milik Pusat Akses Sekolah.
3. Pengguna bertanggungjawab memastikan kebersihan dan kekemasan
sebelum meninggalkan bilik akses.