Anda di halaman 1dari 11
SEKTOR OPERASIIPENDIDIKAN IMAILIS) PENDIDIKAN' IRENGETUAY MALAYSIA’ SEKOUAH|MALAYSIAN OVD R eT Tugas Pengetua i: a (Gruen ae Peete Oot Orie erect Tin Canc} Route ae tee ume eee ume ok marae ume cum ae Pee ic curentec SCuhen ccc une enacts Panduan Umum Pelaksanaan Tugas Pengetua (PBG) ini bertujuan untuk membantu pentadbir sekolah dalam melaksanakan tugas mereka di sekolah supaya tidak ada komponen-komponen pengurusan yang tertinggal. Panduan umum ini telah dibincang dan diperincikan bersama dengan Majlis Pengetua Sekolah Malaysia (MPSM) Terdapat sembilan (9) aspek pengurusan dan kepimpinan yang dilaksanakan oleh setiap Pengetua dalam pengurusan sekolah di Malaysia. Sembilan (9) aspek pengurusan dan kepimpinantersebut adalah 1. Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi (PKO) 2. Pengurusan Kurikulum (PK) 3, Pengurusan Kokurikulum (PKk) 4, Pengurusan Hal Ehwal Murid (PHEM) 5, Pengurusan Kewangan (PKew) 6, Pengurusan Pentadbiran Pejabat (PPP) 7. Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal (PPKF) 8, Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) 9, Pengurusan Perhubungan Luar (PPL) Standard Kompetensi Kepengetuaan dari IAB 1. Sebelum Waktu Persekolahan Bermula - Sebelum waktu pertama Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) jaitu waktu pagi bagi sesi pagi dan waktu petang bagi sesi petang. 2. Waktu Persekolahan = Bermula dari waktu pertama sehingga waktu terakhir PdP. SEKTOR OPERASIIPENDIDIKAN IMAILIS) PENDIDIKAN' IPENGETUAN MALAYSIA’ SEKOUAH|MALAYSIAN OVD R eT Tugas Pengetua (Gruen ae Peete Oot Orie erect Tin Canc} Route ae tee ume eee ume ok marae ume cum ae Pee ic curentec SCuhen ccc une enacts Panduan Umum Pelaksanaan Tugas Pengetua (PBG) ini bertujuan untuk membantu pentadbir sekolah dalam melaksanakan tugas mereka di sekolah supaya tidak ada komponen-komponen pengurusan yang tertinggal. Panduan umum ini telah dibincang dan diperincikan bersama dengan Majlis Pengetua Sekolah Malaysia (MPSM) Terdapat sembilan (9) aspek pengurusan dan kepimpinan yang dilaksanakan oleh setiap Pengetua dalam pengurusan sekolah di Malaysia. Sembilan (9) aspek pengurusan dan kepimpinantersebut adalah 1. Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi (PKO) 2. Pengurusan Kurikulum (PK) 3, Pengurusan Kokurikulum (PKk) 4, Pengurusan Hal Ehwal Murid (PHEM) 5, Pengurusan Kewangan (PKew) 6, Pengurusan Pentadbiran Pejabat (PPP) 7. Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal (PPKF) 8, Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) 9, Pengurusan Perhubungan Luar (PPL) Standard Kompetensi Kepengetuaan dari IAB 1. Sebelum Waktu Persekolahan Bermula - Sebelum waktu pertama Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) jaitu waktu pagi bagi sesi pagi dan waktu petang bagi sesi petang. 2. Waktu Persekolahan = Bermula dari waktu pertama sehingga waktu terakhir PdP. KEMENTERIAN aus PENDIOKAN PENGETUA | MALAYSIA SEKOLAH MALAYSIA 3. Waktu Rehat ~ Waktu rehat seperti yang ditetapkan oleh pihak sekolah. | 4, Waktu Balik Murid ~ Selepas waktu terakhir PdP. 5. Di Luar Waktu Persekolahan - Sebelum dan selepas waktu PdP. 6. Waktu Malam | ~ Sekolah berasrama dan aktiviti di luar bilik darjah. 7. Cuti Persekolahan ~Sepanjang cuti persekolahan. 1. Sebelum Waktu Persekolahan Bermula (a) Membudayakan amalan mengalu-alukan kehadiran murid ke sekolah oleh Pengetua/Guru Penolong Kanan dan lain-lain guru (b) _ Mengadakan perhimpunan rasmi sekolah pada setiap hari pertama minggu tersebut tidak melebihi satu waktu PdP sebelum masa PdP bermula, (c) Mengumpulkan murid setiap hari pada hari kedua sehingga kelima dengan tidak melebihi 15 minit mengikut kesesuaian sekolah sebelum masa PdP sebenar bermula. Cadangan mesej harian berfokus kepada pelajaran, sahsiah diri dan kokurikulum KEMENTERIAN Maus PENDIDIKAN PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MALAYSIA 2. Waktu Persekolahan (a) (b) (c) (e) Membuat rondaan dan pemeriksaan persekitaran_ sekolah bagi memastikan keberadaan guru semasa PdP, disiplin murid terkawal,kebajikan murid terjaga, keceriaan, _kebersihan sertakeselamatan sekolah, asrama dan lokasi aktiviti murid terjamin. Memantau dan menyemak maklumat-maklumat kehadiran murid pada setiap hari untuk tujuan penyelesaian masalah dan tindakan segera. Menyemak laporan kehadiran guru dan kakitangan sokongan untuk tujuan penyelesaian masalah dan tindakan segera. Memantau dan menyemak ketepatan pengagihan waktu PdP terutamanya jadual guru ganti untuk memastikan guru masuk kelas dan memaksimumkan waktu PdP. Memberi ruang kepada guru yang tiada PdP untuk perbincangan dengan Pengetua jika ada isu yang memerlukan tindakan penyelesaian segera. Memantaupanitiamelaksanakantindakanintervensiberdasarkan tahap keupayaan murid. Melaksanakan penjaminan kualiti PBS di sekolah melalui pemantauan, pengesanan, pementoran dan penyelarasan Menerima kunjungan atau mengadakan perjumpaan dengan ibu bapa/komuniti dan agensi luar pada hari persekolahan Mengajar sekurang-kurangnya 5 waktu seminggu dan digalakkan mengajar mengikut opsyen masing-masing. Muka Surat] 3 KEMENTERIAN MALLS PENDIDIKAN PENGETUA MALAYSIA ‘SEKOLAH MALAYSIA 3. Waktu Rehat Murid (a) | Memantau dan memeriksa pengendalian kantin sekolah pada hari persekolahan bertujuan untuk memastikan kesihatan murid sentiasa diberi perhatian. (b) — Mengadakan perbincangan dengan guru diadakan untuk tujuan penambahbaikan mengikut luangan waktu. (c} | Memantau keselamatan murid. 4, Waktu Balik Murid (a) Membudayakan amalan penghargaan oleh Pengetua/Guru Penolong Kanan dan guru semasa waktu balik di pintu keluar sekolah kepada murid dan ibu bapa/penjaga. (b) Memantau pengurusan dewan makan asrama bagi memastikan makanan mengikut menu agar kebajikan murid terjaga. (c) — Memantau keselamatan murid 5. Di Luar Waktu Persekolahan (Tugas-tugas ini juga boleh dilakukan ketika waktu persekolahan jika ada kesesuaian waktu ) (a) Memantau dan memastikan aktiviti kokurikulum dan sukan dilaksanakan. (b) — Menyemak dan meneliti buku rekod mengajar guru. (¢) | Mengadakan mesyuarat di luar waktu PdP pada setiap hari persekolahan. (4) Menyemak buku latihan murid yang telah diperiksa oleh guru. Muka Surat] 4 rewenrenin mass SENDA renoen nalavern SEKOUAH HALAS (2) Melakukan latihan dan bimbingan (coaching and mentoring) untuk membudayakan amalan kepimpinan instruksional bagi meningkatkan kualiti profesionalisme guru. (1) Mengadakan perjumpaan dengan staf sokongan dan kakitangan swasta yang memerlukan tindakan penyelesaian segera (9) Menyemak dan melaksanakan perancangan _peningkatan kecemerlangan murid oleh panitia dilaksanakan_mengikut jadual. (fh) Menyemak dan mengenal pasti tugas-tugas pentadbiran dan urusan sekolah yang memerlukan tindakan segera. (1) Menerima kunjungan atau mengadakan perjumpaan dengan ibu bapa/komuniti dan agensi luar pada hari persekolahan. (J) Menyemak dan memastikan peruntukan kewangan dibelanjakan mengikut prosedur dan peraturan kewangan yang telah ditetapkan (k) Melaksanakan dialog prestasi bersama Penolong Kanan dan AJK yang terlibat i. Sasaran KPI ii, Tindakan Intervensi (1) Memantau keselamatan murid selagi murid berada dalam kawalan sekolah. (m)_ Mengadakan pertemuan ringkas bersama-sama dengan Penolong Kanan. 6.Malam (a) Memantau keselamatan sekolah dan asrama anar harada nada tahap terjamin dan sejahtera. sorune ayer usiaua paus (b) — Memantauaktiviti berjalan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan sekolah Maken Sarcatfs KEMENTERIAN Mass. J PENDIOKAN PENGETUA| MALAYSIN ‘SEKOLAH MALAYSIA 7. Cuti Persekolahan (a) Memastikan aktiviti semasa cuti sekolah dirancang lebih awal. (b) — Memantau aktiviti yang berjalan semasa cuti sekolah. (c) — Memantau keselamatan murid,, 1. Bertindak sebagai pemangkin dasar-dasar kerajaan dan arahan- arahan semasa. 2. Bertindak sebagai Pemimpin Instruksional. 3. Bertanggungjawab dalam peningkatan Kurikulum dan Kokurikulum (Guru Mengajar Murid Belajar) serta memastikan pelaksanaannya selaras dengan dasar Kementerian Pendidikan. 4, Bertanggungjawab melaksanakan Sekolah Penyayang dan Sekolah Selamat. 5, Bertanggungjawab dalam hal pengurusan, pentadbiran, asrama dan kewangan sekolah 6. Mewujudkan hubungan dua hala dengan ibu bapa, komuniti dan agensi-agensi luar. Muka Surat| 6 iy] Bead per ee