Anda di halaman 1dari 8

Alhamdulillah:

Setiap wanita yang hendak melahirkan mengalami cobaan yang begitu berat apalagi ketika mengalami kesulitan
ketika melahirkan. Maka dalam keadaan seperti ini dianjurkan untuk banyak berdzikir dan berdoa. Diantara doa
yang bisa dibacakan kepada wanita yang hendak melahirkan adalah:

Sheikh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya:

Fadhilatus Sheikh, apakah ada ayat-ayat Al-Qur’an yang bisa dibaca untuk memudahkan kelahiran bagi wanita
?

Jawaban: Saya tidak mengetahui dalam hal itu sesuatpun dari Sunnah akan tetapi jika seseorang
membacakannya kepada wanita yang hendak melahirkan apa yang menunjukkan kemudahan seperti ayat:

(‫)يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر‬

Artinya : ( Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagi kalian )( QS
Al-Baqarah: 185)

Dan ayat yang menceritakan tentang kehamilan dan kelahiran seperti firman Allah Ta’alaa:

َ َ ‫حْم ُل ِم ْن أ ُ ْنثَى َوال ت‬


(‫ض ُع إِ اال ِب ِع ْل ِمه‬ ِ َ ‫)و َما ت‬
َ
Artinya: (dan tidaklah apa yang dikandung oleh wanita atau yang dilahirkannya kecuali dengan sepengetahuan
Allah ).

Juga seperti firman Allah Ta’alaa:

(‫)إذا زلزلت األرض زلزالها وأخرجت األرض أثقالها‬

Artinya: ( Apabila bumi digoncangkan dengan kuatnya dan bumi mengeluarkan beban beratnya ) (QS Al-
Zalzalah)

Maka hal ini bisa bermanfaat dan mujarab dengan izin Allah karena Al-Qur’an seluruhnya adalah obat, apabila
yang membaca dan yang dibacakan mengimani pengaruh dan kashiatnyanya maka pasti akan berkesan karena
Allah Subhanahu wataa’la berfirman:

(‫)وننزل من القرءان ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وال يزيد الظالمين إال خسارا‬

Artinya: ( Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang beriman dan
tidak menambah bagi orang-orang yang dhalim kecuali kerugian ).

Dan ayat ini secara umumnya obat dan rahmat yang mencakup obat hati termasuk penyakit syubhat dan penyait
syahwat dan obat bagi tubuh dari penyakit yang berat.

Beliau juga ditanya:

Apakah membaca surat Zalzalah ketika melahirkan dapat memudahkan proses kelahiran ? apakah ada doa-doa
dan dzikir yang syarie diucapkan ketika melahirkan untuk memudahkannya ? dan apakah doa ketika melahirkan
mustajab ?

Jawaban:

Alhamdulillah, menulis surat Zalzalah dalam wadah dengan kunyit, demikian juga ayat-ayat yang didalamnya
bahwa Allah subhanahu wata’alaa mengetahui apa yang didalam rahim, demikian juga seperti firman Ta’alaa:

" 47 : ‫وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وال تضع إال بعلمه " فصلت‬

Artinya: ( Dan tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya dan tidak seorang perempuanpun
mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya) (QS Fushilat: 47).

8 : ‫ " هللا يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار " الرعد‬: ‫ وقوله تعالى‬.
Artinya: ( Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang
sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya ) ( QS Ar-ra’d : 8 ).

Dan ini dicoba dengan menuangkan air kedalam wadah dan diaduk sampai warna air berubah menjadi kuning
karena kunyit kemudian diminumkan kepada wanita yang akan melahirkan dan sebagian untuk mengusap
perutnya, atau ayat-ayat ini dibaca dalam wadah air kemudian diminumkan kepadanya dan diusapkan perutnya
juga. Atau dibacakan kepada anita yang hendak melahirkan, semuanya bermanfaat dengan izin Allah.

Adapun doa.....yakni doa wanita yang hendak melahirkan , tentunya lebih dekat untuk dikabulkan karena
diucapkan dalam keadaan sulit, sedangkan Allah Azza wa Jalla berfirman:

" 62 : ‫أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء األرض أإله مع هللا " النمل‬

Artinya: ( Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-
Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu sebagai khalifah dimuka bumi ) ( QS An-
naml: 62 ).

Betapa banyak Allah Azza wa Jalla mengkabulkan doa ketika dalam kesulitan lalu Allah memberikan jalan
keluarnya. Wallahu A’lam

( Fatwa Sheikh Utsaimin dinukil dari majalah Dakwah edisi 1754 hal 36

- See more at: http://www.voa-islam.com/read/doa/2010/06/28/7537/doa-dan-wirid-mempermudah-proses-


persalinan/#sthash.g8N4J5UO.dpuf

Anak yang dilahirkan merupakan amanah Allah swt. Ia dilahirkan dalam keadaan suci bersih atas fitrah. Maka
menjadi kewajipan ketas kedua ibu bapa mendidik dan mengasuh anak-anak supaya menjadi anak yang soleh,
beriman dan bertakwa.

Kejayaan dalam mendidik anak-anak dengan acuan Islam akan menjadi sebab kepada pembinaan keturunan
yang baik, sebaliknya kegagalan dalam mendidik mereka akan mengundang malapetaka yang besar.

Apabila anak dilahirkan kedunia ini, maka ia hendaklah disambut dengan cara yang dianjurkan Allah swt dan
Rasulullah saw supaya ia terpelihara daripada perkara-perkara yang tidak dibenarkan syarak.

Bacaan Ketika Hendak Bersalin

Disunatkan bagi sesiapa yang melawat perempuan yang sedang sakit hendak bersalin membaca ayat-ayat Al-
Quran dan doa-doa tertentu untuk memudahkan bersalin, antaranya:

1- Surah Al-Ikhlas

Maksud Firman Allah Ta’ala:


Katakanlah (wahai Muhammad): “(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa; “Allah Yang menjadi tumpuan
sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat; “Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan; “Dan tidak
ada sesiapapun yang serupa denganNya”.

2- Surah Al-Falaq

Maksud Firman Allah Ta’ala:

Katakanlah (wahai Muhammad); “Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk,
“Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan; “Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk; “Dan dari
kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan); “Dan dari
kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya”.

3- Surah An-Nas

Maksud Firman Allah Ta’ala:

Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia. “Yang
Menguasai sekalian manusia, “Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, “Dari kejahatan pembisik
penghasut yang timbul tenggelam, “Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, “(Iaitu
pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia”.

4- Surah At-Tariq

(Sila Rujuk Dalam Al-Quran Al-Karim)

5- Surah Maryam

(Sila Rujuk Dalam Al-Quran Al-Karim)

6- Surah Yassin

(Sila Rujuk Dalam Al-Quran Al-Karim)

7- Ayat Kursi
Maksud Firman Allah Ta’ala:

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus
(makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang
dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di
belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.
Kursi[161] Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah
Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

*[161]. Kursi dalam ayat ini oleh sebagian mufassirin diartikan dengan ilmu Allah dan ada pula yang
mengartikan dengan kekuasaan-Nya.

8- Surah Al-A’raf Ayat: 54

Maksud Firman Allah Ta’ala:

“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa lalu Ia
bersemayam di atas Arasy; Ia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras (silih
berganti) dan (Ia pula yang menciptakan) matahari dan bulan serta bintang-bintang, (semuanya) tunduk kepada
perintahNya. Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan (sekalian makhluk) dan urusan
pemerintahan. Maha Suci Allah yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam.”

9- Surah A’basa Ayat: 18-20 (Baca Sebanyak 3 Kali)


Maksud Firman Allah Ta’ala:

“(Tidakkah ia memikirkan) dari apakah ia diciptakan oleh Allah?, Dari air mani diciptakanNya, serta
dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab, Kemudian jalan (baik dan jahat)
dimudahkan Tuhan kepadanya (untuk menimbang dan mengambil mana satu yang ia pilih).”

10- Membaca Doa Seperti Berikut: (Baca sebanyak yang boleh)

‫حنا ولدت مريم ومريم ولدت عيسى اخرج ايها المولود ﺒقدرﺓ الملﻚ المعﺒود‬
“ Hannaa Waladat Maryama Wa Maryama Waladat ‘Iisaa Ukhruj Ayyuhal Mauluudu Biqudrotil Malikil
Ma’buudi “.

Artinya :

“ Hana melahirkan Maryam, sedangkan Maryam telah melahirkan ‘Isa. Keluarlah (lahirlah) hai anak dengan
sebab kekuasaan Raja (Allah) yang disembah “.

Keterangan :

Telah diceritakan bahwa Nabi ‘Isa bin Maryam ‘Alaihis Salam dan Nabi Yahya bin Zakaria ‘Alaihis Salam
pada suatu hari berjalan bersama-sama pergi kesuatu daerah. Sesampainya didaerah itu beliau mendengar suara
wanita mengerang-erang kerana menemui kesulitan dalam bersalin. Maka Nabi ‘Isa berkata kepada Nabi Yahya
: “ Bacakanlah do’a tersebut diatas kepadanya “. Kemudian setelah dibacakan do’a tersebut lahirlah anak yang
masih didalam kandungannya dengan mudah “.

Melahirkan adalah mungkin menjadi momok menakutkan bagi sebagian kecil wanita, karena memang ada
beberapa kasus dimana wanita mengalami kesulitan ketika melahirkan, perlu dilakukan tindakan khusus untuk
membantu seperti vakum atau drip oksitosin yang menyakitkan sampai operasi caesar.

Syaikh Abdullah Ibnu Jibrin rahimahullah ditanya,

‫هل هناك دعاء تقوله المرأة إذا تعسرت والدتها‬


“Apakah ada doa yang bisa di ucapkan oleh seorang wanita yang kesulitan ketika melahirkan?

Beliau menjawab:

،‫ كتاب لعسر الوالدة‬:‫ قال ابن القيم في الطب النبوي في حرف الكاف‬:‫ج‬
‫ رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها والدتها‬:‫قال الخالل حدثني عبد هللا بن أحمد قال‬
،‫ سبحان هللا رب العرش العظيم‬،‫ ال إله إال هللا الحليم الكريم‬:‫في جام أبيض وشيء لطيف‬
‫ (( كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إال ساعة من نهار بالغ‬،‫الحمد هلل رب العالمين‬
،))
… )) ‫(( كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إال عشية أو ضحاها‬
“Berkata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Thibbun Nabawi bab huruf “kaff”, Al-Khallal berkata,
Abdulllah bin Ahmad bin Hambal mencetitakan kepadaku bahwa ia berkata, “ Aku melihat ayahku (Imam
Ahmad bin Hanbal) menulis di suatu wadah putih atau sesuatu yang bersih untuk wanita yang kesulitan
melahirkan.

‫ سبحان هللا رب العرش العظيم‬،‫ال إله إال هللا الحليم الكريم‬


“Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Yang Maha Penyantun dan Maha
Dermawan. Mahasuci Allah Rabb ‘Arsy yang besar. Segala Puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam.

‫كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إال ساعة من نهار بالغ‬


‘Seolah-olah tidak tinggal (didunia) melainkan sesaat pada siang hari. (Inilah) suatu pelajaran yang cukup.’
(Al-Ahqaaf: 35)

‫كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إال عشية أو ضحاها‬


‘Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan akan tidak tinggal (di dunia) melainkan
(sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari.” (An-Naazi’aat:46).”

:‫ويذكر عن ابن عباس أن عيسى مر على بقرة قد اعترض ولدها في بطنها فقالت‬
‫ ويا مخلص‬،‫ يا خالق النفس من النفس‬:‫ فقال‬،‫يا كلمة هللا ادع هللا أن يخلصني مما أنا فيه‬
،‫النفس من النفس‬
‫ وإذا عسر على‬،‫ فرمت بولدها فإذا هي قائمة تشمه‬،‫ويا مخرج النفس من النفس خلصها‬
‫المرأة ولدها فاكتبه لها‬
Disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Isa melewati sapi betina yang kesulitan melahirkan kemudian sapi
tersebut berkata kepada nabi Isa, “ wahai kalimatullah, berdoalah kepada Allah agar memudahkan keadaanku
saat ini. Nabi Isa kemudian berdoa,

‫ ويا مخرج النفس من النفس‬،‫ ويا مخلص النفس من النفس‬،‫يا خالق النفس من النفس‬
‫خلصها‬
“wahai pencipta jiwa (anak) dari jiwa (mani orang tua), wahai pelepas jiwa (anak) dari jiwa (ibu), wahai yang
mengeluarkan jiwa (anak) dari jiwa (ibu), permudahkanlah ia.

Maka anak tersebut lahir dan dia langsung berdiri mencium anaknya. Jika seseorang wanita kesulitan
melahirkan, maka tulislah ini untuknya.
‫ وجعل ذلك من الشفاء الذي‬،‫ ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه‬.
.‫جعل هللا فيه‬
‫ (( إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا األرض مدت وألقت‬: ‫ويكتب في إناء نظيف‬
)) ‫ما فيها وتخلت‬
.‫وتشرب منه الحامل ويرش على بطنها اهـ‬
” Sekelompok kaum Salaf membolehkan menulis sebagian ayat-ayat al-Qur’an lalu meminumnya. Mereka
menjadikan hal tersebut sebagai obat yang Allah jadikan padanya.”

Ditulis pada wadah yang bersih:

‫إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا األرض مدت وألقت ما فيها وتخلت‬
“Apabila langit terbelah, dan patuh kepada Rabb-nya, dan sudah semestinya patuh, dan apabila bumi
diratakan, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.” (Al-Insyiqaaq: 1-4)

Setelah itu, bejana tersebut diisi air dan diminumkan kepada wanita hamil yang kesulitan melahirkan tersebut,
dan sebagian airnya di percikan ke perutnya.”

Amalan Ayat-Ayat Beserta Doa-Doa Diatas

Ayat-ayat beserta doa-doa diatas boleh juga dibaca dan dihembuskan kedalam segelas air untuk diberi minum
kepada perempuan yang hendak bersalin (Semasa mengandung sembilan bulan) atau dibaca pada minyak zaitun
untuk disapu pada perut dan diminum satu sudu besar setiap hari. Amalkan selalu, InsyaAllah dipermudahkan
bersalin dengan kuasa Allah swt.

Doa setelah bayi diadzani

Setelah bayi anda lahir kemudian diadzani, sebagai orang tua dapat membacakan doa di telinga sebelah kanan
sebagai berikut :

“Innii u’iidzuhaa bika wa dzurriyyatahaa minas syaithoonir rojiimi” Artinya : "Sesungguhnya aku mohon
perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada setan yang
terkutuk." (QS. 3:36).

Dilanjutkan dengan membaca kalimah iqomah ditelinga sebelah kiri sambil dibacakan doa berikut :
“Allaahumma baarik lanaa wa lihaadzal waladi fii hayaatihii wa thowwil ‘umrohuu bi thoo’atika Yaa arhamar
Roohimiin”

Artinya : “Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami dan anak ini, serta panjangkan umurnya dengan
senantiasa (menjalani) taat kepada-Mu wahai Dzat Yang paling menyayangi diantara yang menyayangi”

Sumber : Doa Ketika Persalinan - Bidanku.com http://bidanku.com/doa-ketika-persalinan#ixzz42pscpWKR