Anda di halaman 1dari 1

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) SAINS TAHUN 4

Soalan Objektif Subjektif

Pengetahuan
Pengetahuan

Kefahaman

Kefahaman
Penilaian

Penilaian
Aplikasi

Anailsis

Sintesis

Aplikasi

Analisis

Sintesis
Tema

Tajuk/Topik

1.0 Kemahiran
kepada sains
Pengenalan

Saintifik 1 1 3

2.0 Peraturan Bilik


Sains
3.0 Proses Hidup
Manusia 1 1 1 1 1
Sains Hayat

4.0 Proses Hidup


Haiwan 1 1

5.0 Proses Hidup


Tumbuhan 1 1
Fizikal

3 3 2 1 4 1 1
Sains

6.0 Pengukuran

7.0 Sifat Bahan 1 1


Bahan
Sains

8.0 Pengaratan
Bahan 1 1 1
Bumi dan Sains

2 1 1 1 1 1
Angkasa

9.0 Sistem Suria


Kehidupan Lestari
Teknologi dan

10.0 Teknologi 1 2 1 2 1 1 1

Jumlah 1 9 10 9 1 0 3 8 4 4 1 0
30 20