Anda di halaman 1dari 13

Jenis-jenis Main

Konsep Alam Belajar Komuniti Pembelajaran


 -kolaborasi sesama Main Sosial Main Kognitif
murid melalui
Fizikal  Main Solitari : Kanak-kanak main  Main Konstruktif: kanak-kanak
pembelajaran koperatif.
Psikososial (Susunan Bilik Darjah) secara perseorangan. menggunakan objek-objek untuk
 Gaya Auditorium (murid  -penglibatan murid dlm mencipta struktur @ bentuk. (cth: Lego
 Nada suara yang duduk mghadap guru) pengalaman  Main Selari: Kanak-kanak main secara
& Blok).
sesuai.  Gaya Bersemuka (Murid berkolaborasi bersama berdikari dgn objek yang sama atau
 Saling berbudi duduk mghadap satu sama lain)
rakan sebaya mrk. serupa.  Main Dramatik: Kanak-kanak main
bahasa.  Gaya Off-Set(3-4 murid peranan misalnya menjadi orang
 Main Koperatif: kanak-kanak yg
duduk pada meja tetapi x  -sumber jaringan dewasa (doktor,jururawat, guru) atau
 Tingkahlaku yang mghadap sesama mereka). terlibat dlm aktiviti tersebut diberi
sokongan akademik & haiwan (harimau, kucing).
diterima.  Gaya Seminar (10-lebih org peranan & objek khusus( mereka
sosial.
duduk dlm bulatan/segiempat mematuhi peraturan yg ditetapkan.  Main Fantasi: Kanak-kanak mencipta
 Suasana yang  -fokus kpd pembinaan aktiviti-aktiviti baru yang berada di luar
sama @ berbentuk U) Alam Belajar
kondusif.  Gaya Kluster (4-8 murid duduk pengtahuan & hasil  Main Pemerhati: kanak-kanak dunia ini berasaskan imaginasi & daya
dalam kumpln yg dekat & rapat). pembelajaran. memerhati kanak-kanak lain bermain kreativiti mereka.
tanpa melibatkan diri secara langsung.  Main yang Berperaturan: kanak-kanak
ALAM BELAJAR menentukan atau menggunakan
Konsep, Kepentingan & Ciri-ciri Main Dalam  Main Gabungan: Kanak-kanak peraturan bagi perjalanan aktiviti main
Proses Pembelajaran Kanak-Kanak bergabung tenaga & memberi tersebut.
sumbangan masing-masing.
Konsep Main Kepentingan Bermain Ciri-Ciri Main
 Sesuatu aktiviti yg  Meningkatkan p’kembangan Pengalaman Belajar kanak-kanak
 Bermotivasi secara
bermotivasi intrinsik kemahiran bahasa, kcekapan Belajar Dengan Sendiri
intrinsik.
sosial, kreativiti, imaginasi & Belajar Melalui Pengajaran Guru
serta  Berfokus kpd fungsi.  Belajar melalui cara semulajadi &
kemahiran berfikir murid-  Guru bertanggungjawab untuk mengurus &
menyeronokkan kpd  Berubah-ubah mengambil bahagian secara langsung
individu yg murid berkenaan. memudahkancara pengalaman langsung
mengikut situasi & dlm peristiwa sebenar.
berkenaan.  Memupuk kebolehan motor jenis kanak-kanak yg  Pembelajaran yang berlaku hasil refleksi berhubung dgn peristiwa tertentu.
 Aktiviti yg persepsi dlm kalangan kanak- terlibat. ke atas pengalaman seharian  Guru perlu membuat perancangan rapi hasil
matlamatnya adalah kanak.  Tidak bermatlamat. (Pendidikan Informal). penilaian kendiri ke atas sesi pengajaran.
penglibatan dlm  Meningkatkan kemahiran  Berlaku di tempat yg
proses berbanding komunikasi lisan & bukan selamat & kondusif. Prinsip-prinsip pembelajaran semula jadi:
1. kanak (semula jadi) mpunyai kekuatan daya ingin tahu & keupayaan utk belajar secra lgsung.
dgn pencapaian hasil lisan serta pemahaman
2. Kanak mengetahui dgn sendirinya cara hendak belajar sesuatu.
pembelajaran yg mengenai dunia fizikal 3. Kanak-kanak belajar paling baik tntg dunianya melalui pengalaman langsung.
telah ditetapkan. mereka. 4. kanak-kanak memerlukan masa yg mencukupi utk bersama keluarga.
1.Mikrosistem
 Persekitaran yang terdekat (kanak-kanak
mempunyai interaksi secara langsung &
menghabiskan paling banyak masa).
ALAM BELAJAR
 Contohnya ibubapa, adik-beradik, rakan-rakan,
jiran & guru. ALAM BELAJAR Kepentingan Teori Ekologi
(Teori Ekologi Bronfenbrenner
2. Mesosistem
 Perhubungan antara dua mikrosistem.
Bronfenbrenner)
 Perhubungan keluarga dgn sekolah, perhubungan Pengaruh  Memfokuskan kepada pengaruh sistem ekologi terhadap perkembangan
keluarga dgn rakan sebaya anak mereka, sosiobudaya kanak-kanak.
perhubungan sekolah dgn organisasi berkuasa. persekitaran  Tidak sekadar mengutamakan alam belajar dalam bilik darjah, malah
 Kanak-kanak diberikan galakan utk berinteraksi & terhadap mengutamakan juga alam persekitaran di luar bilik darjah.
berkomunikasi dalam mesosistem (menunjukkan perkembangan
prestasi lebih baik ).
individu dari lahir
3.Ekosistem hingga dewasa. Implikasi Strategi P&P
 Sistem yg melibatkan persekitaran luar. Berasaskan Teori Ekologi
 Kanak-kanak memainkan peranan secara pasif. Bronfenbrenner
 Perkembangan kanak-kanak dipengaruhi dgn
tindakan ahli-ahli dlm ekosistem ini.  Guru hendaklah memahami perkembangan potensi kanak-kanak.
 Contohnya sesuatu program dilaksanakan untuk  Guru harus berkomunikasi dengan keluarga murid secara formal & informal.
peningkatan pencapaian murid-murid oleh
persatuan ibu bapa, guru & sekolah.  Guru hendaklah mengenal pasti peranan komuniti & sosiobudaya serta
sosioekonomi yg mempengaruhi perkembangan kanak-kanak.
4. Makrosistem 5. Kronosistem

 Sistem mengenai pengaruh elemen sosiobudaya  Pengaruh keadaan sosiohistorikal (sesuatu zaman
& kedudukan sosioekonomi thdp p’kembangan tertentu) & peristiwa-peristiwa thadap
kanak-kanak. perkembangan kanak-kanak
 Merangkumi faktor-faktor jantina, etnik, adat-  Contohnya, prestasi kanak-kanak zaman (ICT)
resam, nilai-nilai serta kedudukan sosioekonomi. berbea dgn kanak-kanak yg lahir sebelum
komputer direka.
KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pengertian Pengajaran & 8 Proses Pembelajaran Gagne 5 Jenis Pembelajaran Gagne


Pembelajaran (proses mengubah maklumat kpd pengetahuan)

Pengajaran: proses menyampaikan maklumat &  Peringkat pertama-Motivasi.  Kemahiran Intelek


ilmu dalam pelbagai persekitaran pembelajaran.  Peringkat kedua-Memastikan Perhatian Pelajar.  Maklumat Verbal (Guru perlu menarik
 Peringkat Ketiga & keempat-Perolehan & Ingatan. perhatian pelajar kepada ciri-ciri penting
Pembelajaran: perubahan tingkahlaku seseorg
 Peringkat kelima-Ingat Kembali & Retrieval. sesuatu yang ingin diajar).
akibat daripada perolehan ilmu, kemahiran atau
amalan hasil proses pendididkan.  Peringkat Keenam-Generalisasi.
 Peringkat Ketujuh-Prestasi.  Strategi Kognitif (Guru membantu pelajar
5 Konsep pembelajaran Saljo (1979:)
 Peringkat Kelapan-Maklum Balas & Peneguhan. mengawa proses dalaman: memeberi
1. Penambahan ilmu.
2. Penyimpanan maklumat. perhatian, belajar, mengingat dan memikir
3. Perolehan fakta & kemahiran. 9 Langkah Pengajaran Gagne
4. Pencarian makna. (Peristiwa pengajaran) sesuatu).
5. Pemahaman tentang realiti dunia.  Kemahiran Psikomotor (Guru hendaklah
1. Menarik perhatian.
bijak merancang aktivti pergerakan otot).
8 Prinsip-prinsip pembelajaran 2. Maklum pelajar tentang objektif.
Ewell (1997) 3. Meransang ingatan kembali pengetahuan sedia
ada/ pembelajaran lepas.  Sikap (Guru kaitkan kejayaan dengan sikap
1. Penglibatan aktif. 4. Mengemukakan bahan rangsangan. tertentu dengan model yg disanjungi
2. Perkaitan & corak.
5. Memberi bimbingan pembelajaran. ramai).
3. Pembelajaran informal.
4. Pengalaman langsung. 6. Mengalakkan perlakuan.
5. Situasi mendesak.
7. Memberikan maklum balas tentang prestasi.
6. Maklum balas berterusan.
7. Suasana yang menyeronokkan. 8. Menilai prestasi.
8. Refleksi.
9. Merangsang penyimpanan & pemindahan.
TEORI PEMBELAJARAN
(BEHAVIORIS)
-perolehan tingkahlaku baru & boleh diperhatikan -
John Broadus Watson/ J.B Watson Ivan Petrovich Pavlov/ Pavlov Edward Lee Thorndike/ Thorndike Burrhus Frederic Skinner/ Skinner
Prinsip: Prinsip: Prinsip: Prinsip:
Pelaziman Klasik (Ransangan yang Pelaziman Klasik(Ransangan yang menyebabkan Hukum Kesan-cuba jaya. Pelaziman Operan (kecenderungan
menyebabkan gerakbalas) & (pelaziman- gerakbalas) Kajian: organisme untuk mengulang tingkahlaku yg
pembelajaran yg berlaku akibat perkaitan Kajian: Kotak Ajaib Thorndike (kucing). sama pada masa depan sememangnya
ransangan & gerakbalas. Perkaitan hubungan makanan & loceng dengan bergantung kpd akibat yg terhasil).
Konsep:
Kajian: lelehan air liur (anjing). Kajian:
Eksperimen Little Albert (seeorang kanak- Peringkat Awal
Konsep Kotak Skinner- (tikus)
kanak ditunjukkan seekor tikus putih & Thorndike meletakkan seekor kucing yg
Sebelum Makanan (Ransangan Tidak lapar ke dalam kotak ajaib. Konsep:
seterusnya diikuti dgn bunyi yg kuat scara
berulang selama 7 kali dlm tmpoh 7 minggu) pelaziman Terlazim/sesuatu yg mampu Peringkat kedua Peringkat Awal
mghasilkan gerakbalas)= Memerhatikan bagaimana kucing tadi seekor tikus dalam sebuah sangkar yg
Konsep: Air Liur Meleleh (Gerakbalas
Gerakbalas Semula Jadi berusaha melepaskan diri daripada dikenali Kotak Skinner (mempunyai
Tidak Terlazim/sesuatu yg kotak untuk mendapatkan makanan. satu penekan yg terletak pda sebelah
Bunyi Kuat(Ransangan Tidak Terlazim)= dihasilkan oleh sesuatu rnsgn) dinding & apabila ditekan, ia akan
Ketakutan(Gerakbalas Tidak Terlazim) Peringkat ketiga
Loceng (Ransangan Neutral)= mengeluarkan satu ketulan makanan
kucing memperoleh makanan dengan
Tiada gerakbalas. ke dalam kotak tersebut.
Proses Berpasangan kaedah cuba jaya melalui pelbagai
Tikus( Ransangan Neutral) + Semasa Loceng (Ransangan tindakan iaitu menekan selak kunci Peringkat kedua
Bunyi Kuat (Rancangan Tidak Terlazim)= pelaziman Terlazim/ransangan yg baru maka pintu terbuka. Cuba jaya berlaku Tiba-tiba dgn tidak sengaja, tikus tadi
Ketakutan (Gerakbalas Tidak Terlazim). diberi bersama ransangan pengulangan (peneguhan) tertekan penekan & ketulan makanan
lama)+ Makanan (Ransangan Kesimpulan: jatuh ke dalam kotak .
Berlakunya Pembelajaran Tidak Terlazim) secara  Hukum kesediaan – dari aspek Peringkat ketiga
Tikus (Ransangan Terlazim)= berulang=Air Liur Meleleh psikomotor, afektif, kognitif sebelum Operan merujuk kpd tingkahlaku
Ketakutan (Gerakbalas Terlazim). (Gerakbalas Tidak Terlazim) boleh belajar. seblum terhasil ketulan makanan
Kesimpulan:  Hukum Latihan – Latihan yang diulang (pengukuh). Tikus tadi terus menekan
Selepas Loceng (Ransangan Terlazim)=
Albert telah mengaitkan tikus putih untuk tingkatkan kemahiran. penekan tanpa henti sebagai usaha utk
pelaziman Air Liur Meleleh (Gerakbalas
(ransangan asal yg neutral) yang telah  Hukum Kesan – kesan yang mengumpul makanan yg mungkin.
Terlazim).
menjadi ransangan terlazim dengan bunyi menyeronokkan meningkatkan
kuat (ransangan tidak terlazim). Akibat Kesimpulan: Perkaitan yang wujud antara
pertalian antara rangsangan dan Kesimpulan:Tingkah laku yang diikuti oleh
perkaitan ini, terhasil gerakbalas takut padanan loceng (RN) & makanan (RTT) yang gerakbalas. pengukuh akan meningkatkan keberangkalian
melalui tangisan. Pelaziman klasik boleh menjadikan ransangan terlazim (RT) akan  Ganjaran berlaku tingkahlaku yg sama pda masa depan
menyebabkan fobia. m’hasilkan gerakbalas yg sama (lelehan air liur). jika tidak diikuti maka sebaliknya.
TEORI PEMBELAJARAN
(KOGNITIF)
-menekankan proses mental seperti penyelesaian masalah, ingatan & bahasa)

Wolfgang Kohler/Kohler Jerome Seymour Bruner/Jerome S. Bruner David Ausubel/Ausubel


Prinsip: Prinsip: Prinsip:
Pembelajaran Celik Akal Pembelajaran Penemuan (menggalakkan murid guna imaginasi & Advance Organizers (kaedah deduktif:berpandukan kpd
kreativiti secara aktif/penaakulan induktif: guru bermula sesuatu yg hukum-hukum yg berkaitan utk memikirkan contoh yg spesifik/
Kajian: khusus berakhir dgn yg umum). Memudahkan aspek pemahaman & mengingat kembali)
5 ekor cimpanzi iaitu Chica, Grande, Konsul, Rana & Sultan Pembelajaran Bemakna(memastikan guru myampaikan
Jenis pembelajaran berasaskan prinsip-prinsip pembelajaran: bahan baru yg berkesan/ kurikulum disusun yg berikutan
Konsep: 1)Pembelajaran proses sosial yg aktif (murid akan adalah berhubungkait dgn sbelumnya).
membina idea & konsep baru berasaskan pengetahuan Konsep:
Peringkat pertama:
sedia ada).
 Kholer telah meletakkan pisang di luar bersama Jenis-jenis Advance Organizers:
dua batang bulu di dalam sangkar Sultan.
 Akan tetapi tiada satu daripada kedua-dua batang 2)Pembelajaran berlaku mengikut 3 langkah:  (Ekspositori-memerihalkan bahan)
buluh tadi cukup panjang untuk membolehkan (enaktif –berasaskan tindakan)  (Naratif-persembahkan bahan baru dalam bentuk
(Ikonik-Berasaskan Imej) cerita)
Sultan mencapai pisang tersebut.
Peringkat kedua: (Simbolik-berasaskan bahasa).  (Comparative-membina perkaitan luaran dengan
 Tidak lama kemudian, Sultan menyambungkan pengetahuan sedia ada yg sesuai dgn maklumat
3)Pengetahuan & kemahiran diperoleh mengikut satu pola baru).
kedua-dua bulu tersebut lalu berjaya menjadikan
yg disifatkan sebagai pecutan & rehat (pecutan: pemahaman Proses Pembelajaran Bermakna:
sebatang buluh yg cukup panjang utk mencapai
satu-satu konsep yg mengambil masa utk dikuasai sebelum  Derivative Subsumption-memerihalkan situasi
pisang yg terletak di luar sangkarnya.
langkah seterusnya).
Peringkat ketiga: pembelajaran : maklumat baru yg kita pelajari
 Begitu juga dgn kajian kedua Kohler, Sultan diperkaitkan dgn cth konsep yg pernah kita pelajari.
4)Persekitaran menentukan kadar proses pemahaman &
mengerakkan kotak yg terletak pda satu sudut p’guasaan satu-satu konsep (mpercepatkn @ mlambatkn).  Correlative Subsumption-bagi memahami
dlm sangkar bagi mencapai pisang yg tergantung
di dlm sangkar. maklumat baru, murid perlu mengubahsuaikan
5)Murid lebih mudah utk memperoleh pengetahuan sesuatu konsep berdasarkan kemungkinan.
Kesimpulan: apabila mereka menemuinya sendiri.
Kesimpulan:
 Pembelajaran celik akal banyak bergantung kpd persepsi Kesimpulan:  Pengetahuan disusun secara sistematik.
haiwan thdp penyelesaian yg sesuai.  Secara am, Bruner mengatakan bahawa konsep  Murid memainkan peranan yang aktif dlm
 Pembelajaran celik akal tidak bergantung kpd ganjaran ‘mengetahui’ adalah satu proses. pembeljaran.
semata-mata.  Apabila murid diberikan situasi yg kompleks, mereka akan  Pembelajaran adalah satu proses mengintegrasikan
 Setelah satu maslaah berjaya diselesaikan, maka lebih berusaha untuk mencari penyelesaian. maklumat baru dgn maklumat yg pernah dipelajari
mudah utk menyelesaikan masalah yg serupa.  (Guru merancang aktiviti penemuan utk murid). melalui perbandingan antara idea baru dgn yg lama.
TEORI PEMBELAJARAN
(KONSTRUKTIVISME)
-Pembinaan Pengetahuan-

Jean Piaget Lev Vygotsky


Prinsip: Prinsip:
 Zon Perkembangan Proximal (ZPD) : ‘zon perkembangan peringkat potensi individu’
Piaget dan Konstruktivis Kognitif (mempunyai prinsip asas teori tersebut yg terdiri kpd
dua aspek: 1)proses yg kita lalui utk mengetahui sesuatu.  a) Tahap perkembangan sebenar (yang ditentukan oleh kebolehan menyelesaikan
2)Peringkat yg kita lalui sambil kita memperoleh kebolehan tersebut. masalah secara individu).
Konsep:
Proses untuk membuat adaptasi dgn persekitaran:-  b) Tahap perkembangan berpotensi (yang ditentukan oleh proses menyelesaikan
masalah dgn bimbingan org dewasa yg lain @ rakan sebaya yg berkebolehan).
 Asimilasi: proses mengintegrasikan maklumat atau pengalaman baru ke dalam
skema sedia ada.
 Konsep Perancah( Scaffolding): ‘bimbingan @ sokongan’
 Akomodasi: proses mengubah struktur kognitif untuk menerima sesuatu
daripada persekitaran (mengubah suai skema sedia ada agar boleh muatkan  Bimbingan yang di beri oleh seorang dewasa (misalnya: cikgu) dalam proses pengajaran
maklumat atau pengalaman baru) & pembelajaran melalui soalan-soalan yg berfokus.
 Interaksi yang bersifat positif.
Peringkat-peringkat Perkembangan Kognitif:
 Peringkat Sensorimotor (sejak lahir-2 tahun) Garis Panduan untuk membantu mlaksanakan peranan sebagai perancah:
Kanak-kanak kecil akan menggunakan deria & kebolehan motor utk menimba pengalaman
daripada persekitaran mereka.  Sedar tentang pelbagai peranan anda & murid-murid sepanjang proses pengajaran &
 Peringkat Pra Operasional (2-7 tahun) pembelajaran.
Kanak-kanak di prasekolah akan menggunakan simbol seperti bahasa utk mewakili objek
sebenar.  Bilik darjah hendaklah disusun untuk kerja kumpulan agar murid boleh berkolaborasi dengan
mereka.
 Peringkat Operasional Konkrit (7-11 tahun)
Kanak-kanak di sekolah rendah mula berfikir logik & faham konsep pengabadian (meski
pun objek diubah kedudukan atau disusun semula namun tiada perubahan tlh berlaku).
 Peringkat Operasional Formal (11 tahun ke atas)
Mereka berupaya berfikir secara abstrak (menyelesaikan masalah yg kompleks)
TEORI PEMBELAJARAN
(SOSIAL)
-Pembelajaran Pemerhatian (tingkahlaku berubah akibat melihat tingakhlaku seorg ‘model’)-

Albert Bandura
Prinsip Pembelajaran Pemerhatian/proses modeling:
Kajian Patung Bobo
 Bandura menunjukkan filem tersebut kpd sekumpulan kanak-kanak prasekolah.
 Kemudian mereka dibenarkan keluar utk bermain di sebuah bilik mainan.
 Dalam bilik ini terletak patung Bobo, beberapa tukul kecil & pemerhati.
 Mereka memukul patung bobo dgn seberapa daya upaya, menumbuk & menjerit ‘sockeroo’ & memukul
dengan tukul kecil seperti dlm fillem tersebut.

Langkah-langkah Proses Modeling:

 Perhatian: pelajari sesuatu tingkahlaku jika kita menumpukan perhatian terhadap apa yg berlaku di alam
sekeliling.
 Pengekalan:bukan sahaja penting utk tertarik kpd sesuatu ciri tingkahlaku model, tetapi juga mengingat
kembali ciri tsebut pada satu masa nanti.
 Penghasilan Semula: menghasilkan semula apa yg kita telah perhatikan & menyimpan dalam ingatan kita.
 Motivasi: menghasilkan semula tingkahlaku sekiranya kita mempunyai motivasi @ sebab yg konkrit)

Jenis-jenis model :
 Model Hidup: seseorg yg menunjukkan sesuatu tingkahlaku tertentu.
 Model Simbolik: seorg @ satu watak yg digmbrkan melalui filem, tayangan tv, buku @media yg lain.
 Arahan Verbal: huraian mengenai cara tingkahlaku yg sepatutnya-tanpa kehadiran sebarang manusia.
TEORI PEMBELAJARAN
(PENDEKATAN HUMANIS)

Carl Ransom Rogers Abraham Harold Maslow


Prinsip: Prinsip:
Rogers & Pembelajaran Eksperiential Maslow & Hirarki Keperluan
Tahap Keperluan Penerangan
 Perubahan & Pertumbuhan Kendiri.
 Menyediakan suasana yang kondusif untuk murid- Tahap 1: Keperluan Keperluan asas perlu dipenuhi, jika tidak kita akan
murid belajar. Fisiologi berasa kurang selesa & bimbang) cth: makanan &
 Guru perlu menjelaskan objektif pembelajaran. minuman.
 Guru perlu membekalkan sumber pembelajaran yang
sesuai. Tahap 2: Keperluan Perlindungan , misalnya memastikan rumah yg kita
 Guru hendaklah mengimbangkan kompenan Keselamatan duduk selamat daripada bahaya.
intelektual & emosi berkaitan dengan pembelajaran.
 Guru semestinya berkongsi perasaan & idea dengan Tahap 3: Keperluan Keperluan untuk persahabatan, sokongan keluarga,
mereka. Kasih Sayang keahlian kumpulan tertentu & perhubungan intim.
Kategori Pembelajaran:
Tahap 4: Keperluan Berusaha utk mendapatkan pengiktirafan org lain yg
a) Pembelajaran kognitif yang tidak berguna: ilmu akademik Harga Diri dimanifestasi dlm bentuk penerimaan, prestij, status,
seperti hafalan sifir. kompetensi & keyakinan diri .
b) Pembelajaran Eksperiential: ilmu kegunan seperti belajar
Tahap 5: Keperluan Melibatkan keinginan berterusan utk
mengenai enjin supaya boleh membaiki kereta sendiri.
Penyempurnaan memaksimumkan potensi. (cuba merealisasikan
Kendiri. bakat & kebolehan).
Kesimpulan:
 Pembelajaran yang bersifat signifikan hanya berlaku apabila Kesimpulan:
kandungan matapelajaran adalah relevan dengan minat peribadi
 Murid hendaklah mempunyai kawalan kendiri ke atas apa yg hendak dipelajari.
murid-murid.
 Pembelajaran yang mengancam mereka lebih mudah diterima  Setiap individu bertindak atas persekitaran masingx2 & bebas membuat pilihan.
apabila ancaman luaran berada pada tahap yang minimum
 Setiap individu berusaha menimba pgalaman harian ke arah ptumbuhan kendiri.
(pembelajaran yg berlaku atas usaha murid itu sendiri lebih
kekal).  Peranan guru sebagai fasilitator yg melibatkan murid secara aktif.
Implikasi Teori Pembelajaran Terhadap Pengajaran & Pembelajaran

Behaviorisme Kognitif Konstruktivisme Sosial Humanis

 Guru hendaklah menetapkan  Guru hendaklah membekalkan  Guru hendaklah mengenal pasti  Pembelajaran berlaku melalui  Guru hendaklah memberikan
matlamat yg spesifik. murid-murid dengan semua ZPD pelajar melalui penyediaan pemerhatian & peniruan. fokus kepada pelajar, bukan
maklumat yg penting-diberi beberapa akktiviti yg berkaitan. subjek.
 Guru hendaklah menetapkan peluan untuk ‘menemui’  Kukuhkan tingkahlaku yg hendak
objektif bagi setiap langkah perhubungan.  Pilih pelajar yg lebih dijadikan tiruan.\ (puji peljar yg  guru hendaklah memberikan
pengajaran. berkemahiran utk mengajar btulisan kemas & pelajar lain pujian & gerak balas kpd
 Guru sebagai fasilitator dalam pelajar yg belum menguasai. akan bermotivasi utk mengikut perasaan pelajar.
 Sediakan langkah pengajaran P&P. perlakuannya.
secara berperingkat.  Guru hendaklah menyediakan  Guru hendaklah menerima
 Guruperlu mengadakan banyak contoh & bahan sumber  Guna model sebenar simbolik- pelajar tanpa syarat, mengikut
 Aplikasikan teknik peneguhan perbincangan bagi melayani supaya pelajar dpt membuat langkah kerja. potensi & keupayaan masing-
yang sesuai. mod pembelajaran yg berbez perkaitan & bina pemahaman. masing (layani pbezaan individu)
(enaktif, ikonik @ simbolik).  Pastikan setiap pelajar dpt
 Aplikasikan hukum kesediaan-  Guru hendaklah mengaitkan isi melihat model dgn jelas  Guru hendaklah membantu
(kaitkan pembelajaran baru  Murid hendaklah dibekalkan pelajaran dengan situasi (jelaskan perlakuan yg hendak pelajar menentukan matlamat
dengan pengetahuan sedia ada) bahan pembelajaran, aktiviti, sebenar. ditiru). yg realistik.
(cungkil rasa ingin tahu pelajar) alatan yg berpadanan dgn tahap
kebolehan kognitif mereka.  Penerangan guru hendaklah  Ulang & tegaskan langkah yg  Guru hendaklah melibatkan
 Aplikasikan hukum latihan jelas & sertakan contoh yg penting. pelajar dlm gerak kerja
(banyakkan pengulangan & latih pelbagai dlm perbincangan. kumpulan (bina hubungan sosial
tubi/ sediakan latihan yg banyk)  Paparkan hasil kerja terbaik utk & kemahiran emosi).
 Adakan gerak kerja kumpulan & membolehkan pelajar terus
 Aplikasikan hukum kesan perbincangan. berusaha.  Guru bertindak sebagai
(amalkan teknik hukuman & fasilitator bagi perbincangan
ganjaran). kumpulan.

 Guru hendaklah menjadikan


dirinya role model & teladan.
MODEL-MODEL PENGAJARAN

Model Pemprosesan Maklumat Model Behaviouris Model Sosial Model Personal


Model pemprosesan maklumat menyamakan  Pengajaran Langsung : merupakan satu  Pembelajaran Koperatif: Model-model personal:
ingatan manusia dgn komputer iaitu pendekatan utk pengajaran kemahiran-  (Dipelopori oleh Slavin & Johnson)  Pengajaran Fasilitatif (berasaskan kaedah
menggunakan model input & output. kemahiran asas, (pelajaran terarah  Berfokuskan perkembangan konsep &
matlamat & persekitaran pembelajaran kemahiran melalui kerja berkumpulan. yg dipelopori Rogers & berpusatkan murid).
Jenis-jenis Ingatan: adalah berstruktur).  Bagaimana?  Peningkatan Kesedaran Kendiri (bertumpu
a) Daftar sensori/Deria.  a)Kerja kumpulan: murid bersama-sama
b) Ingatan Jangka Pendek. Aspek-aspek pengajaran langsung: utk menguasai maklumat, idea & kpd mengembangkan kesedaran &
c) Ingatan Jangka Panjang & Simpanan.  Jenis hasil pembelajaran pelajar. kemahiran serta menyelesaikan masalah penunaian potensi masing-masing.
yg timbul.
 Aliran aktiviti pengajaran.  Synectics: bermaksud membawa kesemua
 Pengajaran Konsep: membantu pelajar  b)Bersaing antara satu sama lain dalam perkara dlm satu perkaitan yg bersepadu.
memperoleh pemahaman matapelajaran  Persekitaran pembelajaran. suasana yg kondusif.
yg dipelajari & bagi menyediakan asas utk
 Pembelajaran Masteri: satu kaedah  Reka bentuk (mengajar kemhiran
pemikiran thp tinggi  Main Peranan: merupakan situasi yg
pengajaran secara individu yg menyelesaikan masalah & aktiviti
melibatkan pelajar memegang sesuatu penulisan)
Cara-cara penyampaian & penjelasan menggunakan kurikulum berstruktur & peranan sama ada sebagai dirinya
konsep yg berkesan: dibahagikan kpd unit-unit kecil pgetahuan sendiri atau individu lain.
serta kemahiran yg akan dipelajari.  Konteks bilik darjah (murid akan mengikuti
Jenis-jenis main peranan: siri bengkel sehingga mrk berupaya utk
 Inkuiri: murid-murid akan melibatkan diri Prinsip pembelajaran masteri:  Memerihal, demonstrasi, latihan, mengaplikasikan prosedur tertentu secara
dlm proses penaakulan bagi mengasahkan 1. Semua murid normal boleh menguasai cerminan & kepekaan. individu & kumpulan koperatif.
kemahiran-kemahiran menyoal & apa yg diajar oleh guru.
membuat kesimpulan serta membina dan 2. Pembelajaran dipecah kpd unit-unit kecil.  Simulasi: boleh dalam bentuk  (Melalui sumbangsaran yg digunakan,
seterusnya menguji konsep & hipotesis. 3. Masa yg diperuntukan harus mencukupi. permainan, permasalahn, berbentuk murid-muird akan menjadi kreatif & bebas
4. Guru harus mempelbagaikan kaedah persaingan atau koperatif. drpd konkongan pemikiran bersifat rigid).
 Ekspositori: semata-mata menyampaikan mengajar.
isi pelajaran kepada murid-murid. Ia tidak  Menggabungkan maklumat mengenai Konsep:
mengalakkkan mereka memikirkan atau Kemahiran guru dlm Pembelajaran Masteri: satu-satu kemahiran melalui  Berfokus kpd konsep kendiri & harga diri.
menyoal tentang apa yg dipelajari 1. Mendiagnosis murid utk mengetahui thp demonstrasi, praktis dan latihan khusus  Arah kendiri yg positif & sifat berdikari.
sebaliknya hanya memastikan bahawa pencapaian murid. sehingga kemahiran tersebut berjaya  Kreativiti & sifat ingin tahu.
merke pelajari apa yg sepatutnya dipelajri 2. Mengetahui perbezaan antara murid. dikuasai oleh murid.  Perkembangan domain afektif & emosi.
. 3. Menggunakan pelbagai kaedah
pengajaran & aktiviti yg menarik.
PENDEKATAN, STRATEGI, KAEDAH & TEKNIK

Pendekatan Strategi Kaedah & Teknik Strategi P&P Dalam Pedagogi Bestari

 Induktif: merupakan pengajaran yang  Pemusatan Guru:  Sumbangsaran: satu aktiviti yg  Pengajaran Direktif: bertujuan utk
bermula daripada spesifik kepada umum Ciri-ciri: dilaksanakan secara kumpulan besar membantu pelajar memahami &
(dimulakan dengan sesuatu sebab atau  Komunikasi sehala atau kecil & mengalakkan murid-murid menguasai maklumat sbagai asas utk
contoh & menuju ke arah sesuatu  Murid pasif & mendengar shj memberi tumpuan kpd satu tajuk pda membaca & menaakul scara kritis.
generalisasi).  Mementingkan pencapaian objektif satu masa serta menyumbangkan idea-
 Pengajaran Mediatif: membolehkn pelajar
 Guru berperanan dlm P&P idea tanpa sekatan @ halangan.
belajar menilai pandangan berbeza thdp
 Kaedah: (pengajaran langsung, kuliah &
 Deduktif: merupakan jenis pengajaran perbincangan Kuliah)  Bercerita: bertujuan untuk isu-isu kontroversi (guru mengemukakan
yang bermula daripada umum kepada mencernakan daya kreatif & imaginasi soalan :meransang naluri ingin tahu pljr.
spesifik (guru mengemukakan satu  Pemusatan Murid: pelajar, selain melatih pelajar tentang
 Pengajaran Generatif: membantu pelajar
konsep dgn menerangkan definisi Ciri-ciri: pelbagai kemahiran & kecekapan
mereka cipta pengetahuan & membentuk
memberikan contoh).  Murid aktif dlm aktiviti P&P bahasa, terutamanya kemahiran lisan.
cara baharu serta kreatif utk menyelsaikan
 Murid lebih kreatif  Perbincangan: merangsang interaksi masalah bukan rutin & inkuiri.
 Integratif: Pembelajaran ini m’bolehkan  Murid minat dlm pelajaran. antara pelajar & menggalakkan pelbagai
 Komunikasi dua hala  Pengajaran Melalui Pemerhatian: empat
guru memberikan fokus kepada pembelajaran yg merangkumi
 Sifat-sifat sosial (bekerjasama) proses dlm pbelajaran melalui
kandungan & kemahiran berfikir kandungan, kemahiran sikap & proses
pemerhatian (perhatian, ingatan,
(menghuraikan, membandingkan, pembelajaran. ( Elemen penting dlm
 Berasaskan Bahan: reproduksi motor & motivasi).
menerangkan, Hipotesis & membuat teknik perbincangan ialah matlamat,
Ciri-ciri:
generalisasi. objektif, saiz kumpulan, susun atur bilik  Pengajaran Kontekstual: (REACT) Relate
(Bahan Audio-visual) (Buku & bahan bercetak)
& pemilihan topik.) (Hubungkait), Experiencing (Pengalaman),
 Visual tayangan  Buku Teks
 Media Audio  Bahan Resos Apply (Aplikasi Pengetahuan), Cooperate
 Eklektik: Pendekatan yang boleh  Demonstrasi: merupakan satu cara
 Multimedia  Buku Teks (bekerjasama), Transfering (memindahkan
dihasilkan dengan menggunakan induktif untuk melatih pelajar memerhati &
 Filem & video pengetahuan sedia ada).
& deduktif. melakukan aktiviti mengikut prosedur.
 Media (Komputer)  Pengajaran Metakognitif: pengajaran
 Penyelesaian Masalah (Theory of tentang proses pemikiran ‘apa yg kita
 Tematik: Pengajaran menggunakan tema  Berasaskan Tugasan/Aktiviti Constraints-TOC): tahu’ & apa yg kita tak tahu’
(konsep/idea) yang membolehkan Prinsip-prinsip pengajaran Merrill:  Kesedaran & mgenalpasti situasi bmasalh.
pelajar menganalisis, membuat  Mengenalpasti kaedah pyelesaian masalh  Kajian Masa Depan: (4 prinsip): 1.Prinsip
 Demonstrasi  Integrasi
generalisasi dan mengaplikasi  Pemusatan Tugasan :menentukan apa perubahan yg berlaku. Perubahan, 2. Prinsip Pandangan Jauh,
 Aplikasi
pengetahuan.  Pelaksanaan kaedah penyelesaian masalah: 3.Prinsip Perancangan strategik , 4. Prinsip
 Pengaktifan pengupayaan.
mengendalikan proses prubahan.
PERBEZAAN INDIVIDU & PEMBELAJARAN

Aspek-aspek Perbezaan Individu Kecerdasan Gaya Pembelajaran

Woodcock(2000)  Field Dependence & Field Independence


 Intraindividu: perbezaan individu  Teori Sternberg:  Teori 8 Kecerdasan Pelbagai
 Kebolehan Analitikal Field Dependence(FD) Field Independence (FI)
yg dipengaruhi oleh massa, tempat Gardner
& keadaan. (membolehkan kita untuk  Kecerdasan Linguistik
menilai, menganalisis &  Persepsi secara global  Persepsi secara analitikal.
 Interindividu: perbezaan-  Kecerdasan Logikal-Matematik
membandingbeza maklumat yg  konsep secara umum.  Konsep secara khusus.
perbezaan yg terdapat antara  Kecerdasan Ruang-Visual  Dipengaruhi oleh kritikan.  kurg dipengaruhi oleh kritikan.
seseorg individu dgn individu yg diterima).  Kecerdasan Muzik  Orientasi yg x bsifat peribadi.
lain.  Kebolehan Kreatif (Merujuk  Kecerdasan Kinestatik  Berorientasikan sosial.  Mempunyai matlamat &
Ahli psikologi: kepada kebolehan kita utk  Kecerdasan Interpersonal pengukuhan yg ditentukan
Faktor perbezaan individu: merekacipta, membuat  Kecerdasan Intrapersonal  Memerlukan penentuan sendiri
 -faktor baka penerokaan & usaha-usah  Kecerdasan Naturalis matlamat & pengukuhan
 -faktor persekitaran. kreatif yg lain). luaran.
Aspek-aspek perbezaan individu:  Kebolehan Praktikal  Kolb
(membenarkan kita utk
 Aspek Fizikal: (segi jantina, rupa, Divergers Convergers
mengaplikasikan apa yg kita  (berupaya mengasimilasikan  (cekap menyelesaikan masalah
saiz badan serta kemahiran
telah pelajari dalam seting yg pelbagai maklumat utk dijadikan terutamanya yg berkaitan dgn
jasmani).
sesuai). satu entiti yg bersepadu). tugasan teknikal)
 Aspek Kognitif: (segi keupayaan
 Mempunyai imaginasi yg tinggi &  Cekap membuat penaakulan
berfikir, belajar, mengingat, menjana bnyk idea. deduktif.
menaakul, menganalisis serta  Kecerdasan Emosi Golemen
bakat) .  Kompetensi Peribadi: Assimilator Accomodator
 Aspek Emosi: (emosi yg berbeza  (bersifat logikal & tidak berputar  (berorientasikan tindakan &
-Kesedaran Kendiri
belit) hasil)
dlm situasi yg sama). -Pengurusan KendirI
 Cekap membuat penaakulan  Cenderung kpd bidang
 Tingkahlaku: (segi pergaulan, -Motivasi Kendiri induktif. kesenian & suka ambil risiko.
interaksi dan aktiviti sosial).
 Kompetensi Sosial:  Berdasarkan Kecerdasan
 Aspek Sosial: (cara kehidupan yg
-kemahiran Sosial Pelbagai  Aural (auditory-musical)
tersendiri & berbeza, termasuk
-Kesedaran Sosial  Verbal (Linguistic)  Fizikal (Bodily-Kinesthetic)
individu dalam sekeluarga).
 Aspek Rohani: (falsafah hidup &  Logikal (Mathematical)  Sosial (Interpersonal)
keagamaan yg berbeza).  Visual (spatial)  Solitari (Intrapersonal)
Motivasi Ekstrinsik Motivasi Intrinsik
 Penggerak yang mendorong anda untuk MOTIVASI & PEMBELAJARAN  Penggerak untuk melakukan sesuatu
melakukan sesuatu kerana anda inginkan kerana anda percaya ia adalah tindakan
ganjaran nyata yang disediakan. yang betul @ baik (wujud dari dalaman).

Pendekatan Behavioris Pendekatan Kognitif Pendekatan Humanistik Pendekatan Sosio Budaya


 Motivasi Ekstrinsik Skinner:  Teori Atribusi (Bernard Weiner) (penjelasan  Hirarki Keperluan Maslow:  Bandura (1997):
Pengukuh boleh dikategorikan murid tntg kejayaan @ kegagalan):
Domain Jenis Keperluan  Pemerhatian
kepada:- 3 Andaian Asas:-
 Pembelajaran lalu dianggap sebagai asas kpd Fizikal Keperluan-keperluan:  Peniruan
a) Ganjaran: merupakan sesuatu pembelajaran yg semakin kompleks.  Fisologi  Peneguhan Vikarious (mengharapkan
objek @ peristiwa yg diberi akibat  Motivasi murid utk beljar dipengaruhi oleh  Keselamatan
 perlindungan peneguhan yg sama apabila memerhati org
kelihatan @manifestasi sesuatu anggapan mrk(kejayaan @ kegagalan).
tingkahlaku yg diingini. Sosial Kperluan utk mpunyai & dipunyai. lain mdpt ganjaran drpd sesuatu
 P’belajaran satu proses yg kompleks krn murid
terdiri drpd ltr blkg, pgalaman & budya bbeza. tingkahlaku)
b) Insentif: merujuk kpd sesuatu Emosi Keperluan harga diri
objek atau peristiwa yg
Atribut boleh wujud dalam 3 dimensi: Intelek Keperluan:
menggalakkan @ tidak Kesimpulan: penglibatan dalam komuniti
Lokus (lokasi), Stabiliti & kawalan.  Pencapaian intelektual
menggalakkan tidakmpd semua
Empat cara Atribut mempengaruhi mereka:  Penghayatan asthetik pembelajaran, identititmelalui penglibatan
 Reaksi emosi thdp kejayaan & kegagalan.  Penyempurnaan kendiri
dalam aktiviti kumpulan adalah penting
 Jangkaan thdp kejayaan masa depan.
 Usaha masa depan.  Carl Rogers & penerimaan Positif Tanpa Syarat: dlm pendekatan sosio budaya.
 Pencapaian.  Kecenderungan berorentasikan pertumbuhan
 Teori Expectancy X Value (Victor Vroom) kendiri, autonomi & kebebasan.
(mengkaji ganjaran yg timbul hasil dripda  (Pengalaman & interaksi dgn org lain boleh
tindakan yg kita ambil): memupuk pertumbuhan autonomi murid itu).
 Pengalaman adalah penerimaan positif tanpa
Rumus Teori Expectancy X Value: syarat iaitu kepercayaan kita kpd org lain
Motivasi = Harapan × Nilai walaupun kekurangan dri segi tingkahlaku.

Implikasi Terhadap P&P


 Prihatin terhadap keperluan murid-murid  Libatkan murid-murid dalam proses pembelajaran  Minta murid-murid menganalisi faktor yg menyebabkan bilik
darjah mereka lebih @ kurang bermotivasi utk belajar.