Anda di halaman 1dari 9

KEMAHIRAN 1 : MEMERHATI

Gunakan semua deria ( sentuh,bau,rasa,lihat,dengar) untuk


menerangkan tentang objek/bahan yang ada di dalam kotak
Catatkan pemerhatian anda:
KOTAK A KOTAK B KOTAK C
Apa yang
anda rasa?
Apa yang
anda bau?
Apa yang
anda sentuh?
Apa yang
anda lihat?
Apa yang
anda dengar?
KEMAHIRAN PROSES SAINS

KEMAHIRAN 1 : MEMERHATI

ANDA DIBERI SEBIJI LIMAU. CATATKAN SEMUA CIRI-CIRI YANG


ANDA DAPAT MENGGUNAKAN 5 DERIA ( SENTUH,
RASA,BAU,LIHAT DAN DENGAR)
KEMAHIRAN PROSES SAINS

KEMAHIRAN 2 : MENGELAS

ANDA DIBERI DENGAN BEBERAPA RADAS DALAM


MAKMAL. KELASKAN RADAS-RADAS TERSEBUT KEPADA
KUMPULAN BERDASARKAN FUNGSINYA.
Catat semua keputusan dalam bentuk peta pokok.
i- Menyukat isipadu
ii- Mengisi cecair
iii- Pemanasan bahan
iv- Penurasan
KEMAHIRAN 2 : MENGELAS
PERHATIKAN DAN KENAL PASTI CIRI-CIRI SEPUNYA DAN
BERBEZA BAGI HAIWAN DIBAWAH. BAGAIMANAKAH
ANDA DAPAT MENGELASKAN HAIWAN-HAIWAN INI?
KEMAHIRAN PROSES SAINS

KEMAHIRAN 3 : MENGUKUR DAN


MENGGUNAKAN NOMBOR

a)Diberi 4 silinder penyukat, catatkan bacaan


isipadu cecair untuk semua silinder.
I) Silinder 1:______________
II) Silinder 2: _____________
III) Silinder 3 : ____________
IV) Silinder 4 : ____________

b) Ukur panjang pen yang anda gunakan sekarang.


Panjang pen : _______________
KEMAHIRAN PROSES SAINS

KEMAHIRAN 4 :MEMBUAT INFERENS

Membuat kesimpulan awal yang logik , yang


mungkin benar atau tidak benar untuk
menerangkan sesuatu pemerhatian, fenomena,
kejadian atau peristiwa.B
‘………………Pemerhatian…………kerana………
…sebab…………..’

Perhatikan kedua-dua gambar di bawah. Apakah


inferens yang boleh anda buat?

A:______________________________________________________________

B:______________________________________________________________
KEMAHIRAN PROSES SAINS

KEMAHIRAN 4 :MEMBUAT INFERENS

Membuat kesimpulan awal yang logik , yang mungkin


benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu
pemerhatian, fenomena, kejadian atau peristiwa.B
‘………………Pemerhatian…………kerana…………seb
ab…………..’

Perhatikan kedua-dua gambar di bawah. Apakah inferens


yang boleh anda buat?
KEMAHIRAN PROSES SAINS

KEMAHIRAN 5 : MERAMAL

Kenyataan di atas adalah satu contoh pemerhatian. Apakah yang anda ramalkan akan
terhasil?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Sekumpulan pelajar menjalankan satu eksperimen menggunakan sistem takal seperti


dalam gambar di bawah.

Keputusan yang mereka perolehi dicatatkan ke dalam Jadual 1

Jadual 1
Sekiranya jarak daya 27 cm. Ramalkan jarak beban
KEMAHIRAN PROSES SAINS

KEMAHIRAN 6 : BERKOMUNIKASI
Aktiviti.
Anda cuba menenggelamkan satu objek ke dalam air seperti ditunjukkan dalam
gambar di bawah. Apakah yang akan berlaku jika anda menarik tangan keluar. Ulang
langkah ini dengan menggunakan objek seperti dalam senarai. Rekod pemerhatian
menggunakan JADUAL yang sesuai. Objek yang disenarai seperti span(sponge), duit
syiling, ,TISU dan botol plastik kosong bertutup.