Anda di halaman 1dari 1

SUARA MURID (STUDENT’S VOICE)

BORANG PENILAIAN TENTANG GURU SEKOLAH RENDAH


Borang ini hendaklah diisi oleh murid-murid sekolah rendah Tahun 4, 5 dan 6.

Nama Guru
Nama Sekolah Mata Pelajaran
Kelas Tarikh

Arahan: Tandakan (√) berdasarkan kata kunci bagi pernyataan tentang sejauh mana
pengalaman anda belajar bersama guru tersebut.
Kata Kunci :
1- Sangat tidak setuju 2- Tidak setuju 3- Tidak pastI 4- Setuju 5-Sangat Setuju

Sesi Pengajaran: Apabila guru ini mengajar…. 1 2 3 4 5


Guru bercakap menggunakan bahasa yang jelas dan
mudah difahami
Guru memberi arahan dengan jelas dan mudah
difahami
Guru menunjukkan perlbagai cara untuk membantu
saya
Guru menggalakkan murid untuk belajar

Guru menggunakan cara yang berbeza untuk saya


faham
Persekitaran pembelajaran: Ketika belajar bersama guru ini….
Guru masuk kelas tepat pada masa

Guru menyatakan peraturan yang jelas untuk diikuti


oleh saya dan rakan-rakan
Guru menggunakan pelbagai bahan bantu belajar
untuk saya dan rakan-rakan faham
Saya digalakkan dan merasa selesa untuk berkongsi
idea ketika belajar di dalam kelas
Pengajaran dan pembelajaran menarik minat saya dan
rakan-rakan belajar
Hubung kait: Guru ini……
Hormat dan melayan saya dan rakan-rakan secara adil

Menggalakkan saya dan rakan-rakan sentiasa


memberi tumpuan di dalam kelas
Menggunakan pengalaman kehidupannya untuk
membantu saya faham dalam pelajaran
Memberi maklum balas terhadap soalan dan idea yang
saya berikan
Guru sentiasa memberi bantuan kepada saya apabila
saya memerlukannya.
Ulasan berkaitan guru ini: