Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)

BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Masa
Kelas Berdaya tahan
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema Kekeluargaan Mahir berkomunikasi
Tajuk Cerita Keluarga
1.1 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
Standard 1.1.1(ii)
Pembelajaran Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
1. Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan betul
Objektif Bermaklumat
dan tepat; (ii) ayat tunggal
/ Penyayang / Prihatin
Hobi Keluarga (Buku Teks:7) Patriotik
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran. Strategi Pengajaran dan
Ringkasan Aktiviti 2. Murid mendengar dan mengecam ayat tunggal yang disebut. Pembelajaran
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti:
9) 5P
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Penyelesaian masalah
Sistem Bahasa Pembelajaran berasaskan
BBM Buku teks, buku tulis projek
Lembaran kerja Pembelajaran kooperatif
/ Hasil kerja
Pemerhatian Pembelajaran kecergasan
Kuiz pelbagai
Pentaksiran dan / Lisan / Pembelajaran Kontekstual
Penilaian Tugasan
Projek Pembelajaran
Konstruktivisme

Kemahiran Belajar Cara


Belajar
Pada akhir pengajaran;
Kajian Masa Depan
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Pembelajaran Akses
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas Kendiri
dalam sesi akan datang.
Pembelajaran Luar Bilik
Darjah
Catatan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Mesyuarat / Kursus Pembelajaran Masteri
Program Sekolah Pendekatan Modular
Mengiringi murid keluar
Aktiviti luar / Pendekatan Berpusatkan
Cuti Bencana / Cuti Khas Murid
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi
Ulasan Pentadbir Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Masa
Kelas Berdaya tahan
Aspek Kemahiran Membaca
Tema Kekeluargaan / Mahir berkomunikasi
Tajuk Cerita Keluarga
2.1 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
Standard 2.1.1 (iii) (iv)
Pembelajaran Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
1. Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (iii)
Objektif Bermaklumat
perenggan (iv) petikan
Penyayang / Prihatin
Kenangan Sukaneka (Buku Teks:8) Patriotik
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran. Strategi Pengajaran dan
Ringkasan Aktiviti 2. Murid membaca teks. Pembelajaran
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti:
10-11) / 5P
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Penyelesaian masalah
Sistem Bahasa Pembelajaran berasaskan
BBM Buku teks, buku tulis projek
Lembaran kerja Pembelajaran kooperatif
/ Hasil kerja
Pemerhatian Pembelajaran kecergasan
Kuiz pelbagai
Pentaksiran dan / Lisan Pembelajaran Kontekstual
Penilaian Tugasan
Projek Pembelajaran
Konstruktivisme

Kemahiran Belajar Cara


Belajar
Pada akhir pengajaran;
Kajian Masa Depan
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Pembelajaran Akses
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas Kendiri
dalam sesi akan datang.
Pembelajaran Luar Bilik
Darjah
Catatan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Mesyuarat / Kursus Pembelajaran Masteri
Program Sekolah Pendekatan Modular
Mengiringi murid keluar
Aktiviti luar / Pendekatan Berpusatkan
Cuti Bencana / Cuti Khas Murid
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi
Ulasan Pentadbir Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Masa
Kelas Berdaya tahan
Aspek Kemahiran Menulis
Tema Kekeluargaan / Mahir berkomunikasi
Tajuk Cerita Keluarga
3.1 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
Standard 3.1.1 (iii)
Pembelajaran Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
Objektif 1. Menulis secara mekanis; (iii) perenggan
Bermaklumat

Bercuti di Bukit Larut (Buku Teks:9) Penyayang / Prihatin

Patriotik
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Ringkasan Aktiviti 2. Murid menulis perenggan secara mekanis dalam buku latihan. Strategi Pengajaran dan
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: Pembelajaran
12)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. 5P

Sistem Bahasa / Penyelesaian masalah


BBM Buku teks, buku tulis Pembelajaran berasaskan
projek
Lembaran kerja
/ Hasil kerja Pembelajaran kooperatif
Pemerhatian
Kuiz Pembelajaran kecergasan
Pentaksiran dan / Lisan pelbagai
Penilaian Tugasan Pembelajaran Kontekstual
Projek
Pembelajaran
Konstruktivisme

Kemahiran Belajar Cara


Pada akhir pengajaran; Belajar

Kajian Masa Depan


______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas Pembelajaran Akses
dalam sesi akan datang. Kendiri

Pembelajaran Luar Bilik


Catatan Darjah
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Mesyuarat / Kursus Pembelajaran Masteri
Program Sekolah
Pendekatan Modular
Mengiringi murid keluar
Aktiviti luar / Pendekatan Berpusatkan
Cuti Bencana / Cuti Khas Murid
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi
Ulasan Pentadbir
Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Masa
Kelas Berdaya tahan
Aspek Seni Bahasa
Tema Kekeluargaan / Mahir berkomunikasi
Tajuk Cerita Keluarga
4.1 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
Standard 4.1.1(i)
Pembelajaran Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
1. Menulis secara mekanis; (iii) perenggan Bercerita, dan menuturkan
Objektif Bermaklumat
dialog yang mengandungi gaya bahasa yang indah; (i) simpulan
bahasa
Penyayang / Prihatin
Adikku Sayang (Buku Teks:10) Patriotik
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran. Strategi Pengajaran dan
2. Murid menjelaskan maksud simpulan Bahasa untuk memudahkan Pembelajaran
Ringkasan Aktiviti
murid bercerita.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 5P
13)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Penyelesaian masalah

Pembelajaran berasaskan
Sistem Bahasa projek
BBM Buku teks, buku tulis
Pembelajaran kooperatif
Lembaran kerja
/ Hasil kerja Pembelajaran kecergasan
Pemerhatian pelbagai
Kuiz / Pembelajaran Kontekstual
Pentaksiran dan / Lisan
Penilaian Tugasan Pembelajaran
Projek Konstruktivisme

Kemahiran Belajar Cara


Belajar

Kajian Masa Depan


Pada akhir pengajaran;
Pembelajaran Akses
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Kendiri
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang. Pembelajaran Luar Bilik
Darjah

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:- Pembelajaran Masteri


Catatan Mesyuarat / Kursus
Pendekatan Modular
Program Sekolah
Mengiringi murid keluar / Pendekatan Berpusatkan
Aktiviti luar Murid
Cuti Bencana / Cuti Khas
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi

Menganalisis
Ulasan Pentadbir
Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Masa
Kelas Berdaya tahan
Aspek Tatabahasa
Tema Kekeluargaan / Mahir berkomunikasi
Tajuk Cerita Keluarga
5.1 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
Standard 5.1.1 (ii)
Pembelajaran Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
Objektif 1. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata
mengikut konteks; (ii) kata nama khas (iii) kata ganti nama Bermaklumat

Hamster Kesayangan Hani (Buku Teks:11) Penyayang / Prihatin

Patriotik
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti kata nama khas dalam bahan dengan Strategi Pengajaran dan
Ringkasan Aktiviti
bimbingan guru. Pembelajaran
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti:
14-15) 5P
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Penyelesaian masalah
Sistem Bahasa Kata Nama Khas Pembelajaran berasaskan
BBM Buku teks, buku tulis projek

Lembaran kerja Pembelajaran kooperatif


/ Hasil kerja
Pemerhatian Pembelajaran kecergasan
Kuiz pelbagai
Pentaksiran dan / Lisan / Pembelajaran Kontekstual
Penilaian Tugasan
Projek Pembelajaran
Konstruktivisme

Kemahiran Belajar Cara


Belajar
Pada akhir pengajaran;
Kajian Masa Depan
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Pembelajaran Akses
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas Kendiri
dalam sesi akan datang.
Pembelajaran Luar Bilik
Darjah
Catatan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Mesyuarat / Kursus Pembelajaran Masteri
Program Sekolah Pendekatan Modular
Mengiringi murid keluar
Aktiviti luar / Pendekatan Berpusatkan
Cuti Bencana / Cuti Khas Murid
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi
Ulasan Pentadbir Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Masa
Kelas Berdaya tahan
Aspek Tatabahasa
Tema Kekeluargaan / Mahir berkomunikasi
Tajuk Cerita Keluarga
5.1 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
Standard 5.1.1 (iii)
Pembelajaran Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
Objektif 1. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata
mengikut konteks; (iii) kata ganti nama Bermaklumat

Pertandingan Fotografi (Buku Teks:12) Penyayang / Prihatin

Patriotik
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti kata ganti nama diri yang terdapat dalam teks Strategi Pengajaran dan
Ringkasan Aktiviti
dengan bimbingan guru. Pembelajaran
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti:
16) 5P
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Penyelesaian masalah
Sistem Bahasa Kata Nama Khas Pembelajaran berasaskan
BBM Buku teks, buku tulis projek

Lembaran kerja Pembelajaran kooperatif


/ Hasil kerja
Pemerhatian Pembelajaran kecergasan
Kuiz pelbagai
Pentaksiran dan / Lisan / Pembelajaran Kontekstual
Penilaian Tugasan
Projek Pembelajaran
Konstruktivisme

Kemahiran Belajar Cara


Belajar
Pada akhir pengajaran;
Kajian Masa Depan
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Pembelajaran Akses
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas Kendiri
dalam sesi akan datang.
Pembelajaran Luar Bilik
Darjah
Catatan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Mesyuarat / Kursus Pembelajaran Masteri
Program Sekolah Pendekatan Modular
Mengiringi murid keluar
Aktiviti luar / Pendekatan Berpusatkan
Cuti Bencana / Cuti Khas Murid
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi
Ulasan Pentadbir Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)