Anda di halaman 1dari 4

MINGGU 7

12 FEB – 16 FEB
2018
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
TINGKATAN 4 SESI 2018

TARIKH 13/02/2018 (MINGGU 7) Hari Isnin/ Selasa/ Rabu/ Khamis/


Jumaat
KELAS 4 Rasional Masa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
FOKUS P&P Tatabahasa Bilangan Murid
____ / _____
TAJUK Pembentukkan Kata ( Kata tunggal : AKRONIM)
OBJEKTIF Pada akhir sesi pengajaran & pembelajaran murid dapat:
- Mengetahui jenis- jenis kata tunggal dan kata akronim beserta contoh

- Menyiapkan karangan penuh dengan menggunakan ayat-ayat gramatis.

STRATEGI PDP Berpusatkan pelajar :


- Guru menerangkan maksud kata tunggal dan memberikan contoh.

- Guru menerangkan kata akronim dan guru meminta setiap pelajar memberikan contoh.

- Pelajar dalam kumpulan berbincang dan mencari contoh-contoh lain kata akronim dan
bentangkan.
- Pelajar membuat rumusan hasil pembelajaran.

NILAI Fokus dan beri perhatian, berani Ilmu : bahasa


BBM Modul P&P / Bahan Edaran Bercetak / Majalah / Akhbar / Multimedia / LCD/LAPTOP/ Tugasan
SISTEM Tatabahasa/kosa kata/peribahasa/ejaan/sebutan dan KBAT : -
BAHASA intonasi/komsas sastera/Penulisan
KEMAHIRAN Membaca Menulis Tatabahasa Teknik Bacaan
(MENENGAH KWLH CHATT SQ4R
RENDAH T1) Seni Bahasa Dengar Tutur
ACID QUACK
PBS
(MENENGAH -
RENDAH)
PETA I-THINK Peta pokok / peta buih/peta dakap PAK 21: Round table

TUGASAN Tiada tugasan tambahan diberikan.


MURID
REFLEKSI
- Pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik.

- Namun pelajar masih agak lemah untuk mencari kata akronim disebabkan masih keliru.

PENAMBAHBAIKKAN

- Pelajar diberikan latihan tambahan.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
TINGKATAN 4 SESI 2018

TARIKH 13/02/2018 (MINGGU 7) Hari Isnin/ Selasa/ Rabu/ Khamis/


Jumaat
KELAS 4 Santun Masa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
FOKUS P&P Tatabahasa Bilangan Murid
____ / _____
TAJUK Pembentukkan Kata ( Kata tunggal : AKRONIM)
OBJEKTIF Pada akhir sesi pengajaran & pembelajaran murid dapat:
- Mengetahui jenis- jenis kata tunggal dan kata akronim beserta contoh

- Menyiapkan karangan penuh dengan menggunakan ayat-ayat gramatis.

STRATEGI PDP Berpusatkan pelajar :


- Guru menerangkan maksud kata tunggal dan memberikan contoh.

- Guru menerangkan kata akronim dan guru meminta setiap pelajar memberikan contoh.

- Pelajar dalam kumpulan berbincang dan mencari contoh-contoh lain kata akronim dan
bentangkan.
- Pelajar membuat rumusan hasil pembelajaran.

NILAI Fokus dan beri perhatian, berani Ilmu : bahasa


BBM Modul P&P / Bahan Edaran Bercetak / Majalah / Akhbar / Multimedia / LCD/LAPTOP/ Tugasan
SISTEM Tatabahasa/kosa kata/peribahasa/ejaan/sebutan dan KBAT : -
BAHASA intonasi/komsas sastera/Penulisan
KEMAHIRAN Membaca Menulis Tatabahasa Teknik Bacaan
(MENENGAH KWLH CHATT SQ4R
RENDAH T1) Seni Bahasa Dengar Tutur
ACID QUACK
PBS
(MENENGAH -
RENDAH)
PETA I-THINK Peta pokok / peta buih/peta dakap PAK 21: Round table

TUGASAN Tiada tugasan tambahan diberikan.


MURID
REFLEKSI
- Terdapat beberapa orang pelajar yang masih tidak boleh memberikan contoh kata akronim
dan tidak dapat membezakan.
- Keadaan kelas yang agak kotor dengan tidak bersapu.

PENAMBAHBAIKKAN

- Pelajar berkenaan telah diberikan penerangan dalam kumpulan kecil oleh gutu.
- Pelajar diarahkan kutip sampah sebelum kelas bermula.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
TINGKATAN 4 SESI 2018
TARIKH 14/02/2018 (MINGGU 7) Hari Isnin/ Selasa/ Rabu/ Khamis/
Jumaat
KELAS 4 Santun Masa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
FOKUS P&P Komsas Bilangan Murid
____ / _____
TAJUK Syair Bidasari
OBJEKTIF Pada akhir sesi pengajaran & pembelajaran murid dapat:
- Tahu mendeklamasikan syair dengan intonasi yang betul.

- Mengetahui maksud tersirat syair, tema, persoalan dan nilai pengajaran.

STRATEGI PDP Berpusatkan pelajar :


- Guru menunjukkan vedio cara deklamasikan syair.

- Pelajar dalam kumpulan berlatih cara betul deklamsikan syair dan diberikan waktu.

- Pelajar dalam kumpulan deklamasikan syair di hadapan kelas

- Seterusnya, dalam kumpulan pelajar berbincang mencari maksud tersirat syair. Guru
menerangkan tentang tema, persoalan, nilai dan pengajaran.
NILAI Fokus dan beri perhatian, berani Ilmu : -
BBM Modul P&P / Bahan Edaran Bercetak / Majalah / Akhbar / Multimedia / Buku Rujukan/ Tugasan
SISTEM Tatabahasa/kosa kata/peribahasa/ejaan/sebutan dan KBAT : Deklmasikan syair
BAHASA intonasi/komsas sastera/Penulisan
KEMAHIRAN Membaca Menulis Tatabahasa Teknik Bacaan
(MENENGAH KWLH CHATT SQ4R
RENDAH T1) Seni Bahasa Dengar Tutur
ACID QUACK
PBS
(MENENGAH -
RENDAH)
PETA I-THINK Peta pokok / peta buih/peta dakap PAK 21: Round table

TUGASAN Tugasan pelajar akan hantar pada hari Rabu (07/02/2018)


MURID
REFLEKSI
- Pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan lancar.

- Namun pelajar masih tidak mempunyai buku antalogi dan novel menyebabkan

Pelajar tidak bersedia membuat pembacaan dari rumah.

PENAMBAHBAIKKAN : Guru mengunakan LCD dan Laptop untuk tayang bahan kepada pelajar.