Anda di halaman 1dari 5

Matematik Tahun 2

Bahagian B
1. Tuliskan ‘tujuh ratus empat puluh lima’ dalam angka. [1 markah]

2. Tuliskan nilai tempat bagi digit yang bergaris. [1 markah]

589 - _______________

3. Tuliskan nombor berdasarkan gambar di bawah. [1 markah]

= __________________

4. Warnakan nombor yang paling besar. [1 markah]

208 380 238

5. Lengkapkan susunan nombor di bawah. [1 markah]

410, 412, _____, 416, 418

6. Tuliskan nombor yang berikut dalam perkataan. . [2 markah]

491 = ________________________________________________

700 , 800 , 500 , 600

7. Susunkan nombor-nombor di atas dalam tertib menaik. [2 markah]

______, ______, ______, ______.

1
Matematik Tahun 2

8. 380 - 60 = ______ [2 markah]

Cari hasil tolak di atas.

9. Selesaikan penambahan di bawah. [2 markah]

230
+134

10. 30 [2 markah]
x 4

11. [2 markah]

12. Tuliskan pecahan persepuluh dalam perkataan. [2 markah]

2
Matematik Tahun 2

13. Lorekkan dan tuliskan nombor perpuluhan dalam perkataan. [2 markah]

= 0.3

=_______________________________________

14. 60 sen + 90 sen = ______ sen [2 markah]

15. Tuliskan jumlah wang. [2 markah]

= RM ____________

16. Tuliskan waktu yang berikut dalam angka dan perkataan. [2 markah]

= _____ : _____

= ______________________________________

17. Lukiskan garisan lurus mengikut ukuran yang diberikan. [2 markah]

8 cm =

3
Matematik Tahun 2

18. Tuliskan berat dalam kg. [2 markah]

= ___________

19. Tuliskan isi padu air di dalam setiap bekas. [2 markah]

= ________ml = _________ l

20. Namakan bentuk yang berikut. . [2 markah]

_______________ _______________

21. Puan Hani membeli 18 keping kek cawan. Dia membahagikan secara sama
rata antara Adlina, Zafran dan Yusri. Berapa keping kek cawan yang diperolehi
oleh Adlina?
[3 markah]

4
Matematik Tahun 2