Anda di halaman 1dari 4

PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI MURID TAHUN 1 / 2018

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Standard Prestasi
Nama Murid Mendengar dan Memberi Respon Bertutur utk menyampaikan maklumat dan idea Catatan
1.1 1.2

1.1.1

1.1.2

1.1.1

1.1.2

1.1.1

1.1.2

1.1.1

1.1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.1

1.2.2

1.2.1

1.2.2

1.2.1

1.2.2
Bil.

Tarikh

1 CHATCHAWHAN
2 CHEMMY A/P PRAJAAD
3 KICK THAPPHON
4 LALYTA A/P KITTEEK
5 MONTHAKARN A/P PHADPHONG
6 NALINEE A/P SOM BOON
7 NOR NADIA NATASHA
8 NUR ALISA YUNA
9 PHONLAKRIT RATANAVICHIAN
10 RISSCHA A/P LAEIT
11 SIRAVIT SUWANNARAT
12 SUKPHANSA A/P SUMIT
13 SUREEYAAK A/L SOM KHES
14 THANAWAT A/L PRANEEB
15 VORAWIT PETCHADAMUNEE
16 WEERAPOND A/L WEERAJUT
17
BAND KRITERIA
6 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali Tanda tangan Guru : .......................................................
5 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.
4 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. Nama Guru : ........................................................
3 Tahu, faham dan boleh buat.
2 Tahu dan faham. Tarikh Penilaian :……………………………………………………….
1 Tahu
PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI MURID TAHUN 1 / 2018
KEMAHIRAN MEMBACA

Standard Prestasi
Nama Murid Asas membaca dan memahami Baca,Faham dan Menaakul Bahan Membaca dan mengapresiasi karya
Grafik dan Bukan Grafik sastera dan bukan sastera Catatan
2.1 2.2 2.3

2.3.1
Bil.

2.1.1

2.1.2

2.1.1

2.1.2

2.1.1

2.1.2

2.2.1

2.2.1

2.2.1

2.2.1

2.2.1

2.2.1

2.3.2

2.3.1

2.3.2

2.3.1

2.3.2
Tarikh

1 CHATCHAWHAN
2 CHEMMY A/P PRAJAAD
3 KICK THAPPHON
4 LALYTA A/P KITTEEK
5 MONTHAKARN A/P PHADPHONG
6 NALINEE A/P SOM BOON
7 NOR NADIA NATASHA
8 NUR ALISA YUNA
9 PHONLAKRIT RATANAVICHIAN
10 RISSCHA A/P LAEIT
11 SIRAVIT SUWANNARAT
12 SUKPHANSA A/P SUMIT
13 SUREEYAAK A/L SOM KHES
14 THANAWAT A/L PRANEEB
15 VORAWIT PETCHADAMUNEE
16 WEERAPOND A/L WEERAJUT
17
BAND KRITERIA
6 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali Tanda tangan Guru : .......................................................
5 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.
4 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. Nama Guru : ........................................................
3 Tahu, faham dan boleh buat.
2 Tahu dan faham. Tarikh Penilaian :……………………………………………………….
1 Tahu
PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI MURID TAHUN 1 / 2018
KEMAHIRAN MENULIS

Standard Prestasi
Nama Murid Asas Menulis Menulis perkataan, frasa dan ayat yg bermakna Menghasilkan penulisan Catatan
3.1 3.2 3.3

3.1.1

3.1.1

3.1.1

3.1.1

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3.1

3.3.2

3.3.1

3.3.2
Bil.

Tarikh

1 CHATCHAWHAN
2 CHEMMY A/P PRAJAAD
3 KICK THAPPHON
4 LALYTA A/P KITTEEK
5 MONTHAKARN A/P PHADPHONG
6 NALINEE A/P SOM BOON
7 NOR NADIA NATASHA
8 NUR ALISA YUNA
9 PHONLAKRIT RATANAVICHIAN
10 RISSCHA A/P LAEIT
11 SIRAVIT SUWANNARAT
12 SUKPHANSA A/P SUMIT
13 SUREEYAAK A/L SOM KHES
14 THANAWAT A/L PRANEEB
15 VORAWIT PETCHADAMUNEE
16 WEERAPOND A/L WEERAJUT
17
BAND KRITERIA
6 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali Tanda tangan Guru : .......................................................
5 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.
4 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. Nama Guru : ........................................................
3 Tahu, faham dan boleh buat.
2 Tahu dan faham. Tarikh Penilaian :……………………………………………………….
1 Tahu
PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI MURID TAHUN 1 / 2018
KEMAHIRAN ASPEK SENI BAHASA

Standard Prestasi
Mengaplikasikan unsur Menghayati keindahan dan Menghasikan bahan sastera
Nama Murid keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan dengan menyerapkan
kesantunan bahasa sastera eindahan dan kesantunan
dalam bahan sastera bahasa serta Catatan
mempersembahkannya secara
Bil. kreatif
4.1 4.2 4.3
Tarikh

4.1.1

4.1.1

4.1.1

4.1.1

4.2.1

4.2.2

3.2.3

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3.1

4.3.1

4.3.1

4.3.1
1 CHATCHAWHAN
2 CHEMMY A/P PRAJAAD
3 KICK THAPPHON
4 LALYTA A/P KITTEEK
5 MONTHAKARN A/P PHADPHONG
6 NALINEE A/P SOM BOON
7 NOR NADIA NATASHA
8 NUR ALISA YUNA
9 PHONLAKRIT RATANAVICHIAN
10 RISSCHA A/P LAEIT
11 SIRAVIT SUWANNARAT
12 SUKPHANSA A/P SUMIT
13 SUREEYAAK A/L SOM KHES
14 THANAWAT A/L PRANEEB
15 VORAWIT PETCHADAMUNEE
16 WEERAPOND A/L WEERAJUT
17
BAND KRITERIA
6 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali Tanda tangan Guru : .......................................................
5 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji.
4 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. Nama Guru : ........................................................
3 Tahu, faham dan boleh buat.
2 Tahu dan faham. Tarikh Penilaian :……………………………………………………….
1 Tahu