Anda di halaman 1dari 20

1.

2 SENARAI/DAFTAR LDP KKL


Untuk merekod LDP KKL, ikuti langkah-langkah berikut:
1. Klik menu Senarai LDP Dihadiri / Daftar KKL

2. Paparan bagi senarai maklumat LDP KKL adalah seperti di bawah.

3. Klik ikon untuk tambah rekod LDP KKL.

4. Paparan bagi tambah aktiviti LDP. Masukkan maklumat LDP KKL


yang telah dihadiri. Kemudian klik butang Simpan.
1.2.1 KEMASKINI LDP KKL
Untuk mengemaskini rekod LDP KKL, ikuti langkah-langkah berikut:
1. Klik menu Senarai LDP Dihadiri / Daftar KKL

2. Paparan bagi senarai maklumat LDP KKL adalah seperti di bawah.


3. Klik pada ikon kemaskini untuk kemaskini maklumat LDP KKL.

4. Klik pada ikon padam untuk padam maklumat LDP KKL.

5. Bagi senarai LDP KKL beserta ikon menunjukkan rekod


tersebut telah disokong oleh SULDP/Penyelaras SPLKPM
organisasi masing-masing dan tidak boleh dikemaskini oleh individu.
6. Sekiranya ada keperluan untuk mengemaskini maklumat rekod
tersebut, perlu rujuk pada SULDP/Penyelaras SPLKPM masing-
masing.
1.3 DAFTAR BIMBINGAN/PEMENTORAN
Untuk merekod aktiviti Bimbingan dan Pementoran, ikuti langkah-langkah
berikut:
1. Klik menu Senarai Bimbingan & Pementoran

2. Paparan untuk pendaftaran aktiviti bimbingan & pementoran yang


didaftar oleh Mentor.

3. Klik ikon untuk tambah aktiviti B&P.


4. Masukkan nombor kad pengenalan mente. Kemudian klik
butang Hantar.

5. Lengkapkan semua maklumat seperti dalam paparan di bawah.


Kemudian klik butang Simpan.
6. Maklumat mente yang telah didaftar.

1.3.1 KEMASKINI MENTE


Untuk kemaskini maklumat mente Bimbingan dan Pementoran, ikuti
langkah-langkah berikut:
1. Klik pada ikon untuk kemaskini maklumat mente.
2. Klik pada ikon untuk padam mente.

3. Untuk makluman, sekiranya aktiviti B&P tersebut telah disokong


oleh SULDP/Penyelaras SPLKPM organisasi masing-masing,
maklumat mente tidak boleh dikemaskini.
PERHATIAN:
Sekiranya terdapat keperluan untuk mengemaskini maklumat B&P
selepas proses sokongan dilaksanakan, mohon rujuk kepada
SULDP/Penyelaras SPLKPM untuk pengemaskinian maklumat tersebut.

1.3.2 DAFTAR SESI PEMENTORAN


Untuk merekod tempoh sesi Bimbingan dan Pementoran, ikuti langkah-
langkah berikut:
1. Klik pada nombor kad pengenalan mente yang telah didaftar.

2. Paparan senarai sesi pertemuan bagi aktiviti Bimbingan &


Pementoran.

3. Klik ikon untuk tambah sesi pementoran bagi


mente tersebut.
4. Masukkan maklumat sesi pementoran (bilangan sesi, tempoh, topik
pementoran). Kemudian klik butang Simpan.
1.3.3 KEMASKINI SESI PEMENTORAN
Untuk kemaskini sesi Bimbingan dan Pementoran, ikuti langkah-langkah
berikut:
1. Klik pada nombor kad pengenalan mente yang telah didaftar.

2. Paparan senarai sesi pertemuan bagi aktiviti Bimbingan &


Pementoran.

3. Klik ikon untuk kemaskini maklumat sesi pementoran. (bilangan


sesi, tempoh, topik pementoran)
4. Klik ikon untuk padam rekod sesi pementoran.

1.3.4 KEMASKINI SELESAI B&P


Untuk mengemaskini status 'Telah Selesai' aktiviti Bimbingan dan
Pementoran untuk seseorang mente , ikuti langkah-langkah berikut:
1. Klik pada untuk kemaskini status telah selesai aktiviti B&P
seseorang mente.
2. Lengkapkan maklumat tarikh tamat aktiviti B&P bagi seseorang
mente dan kemaskini status 'Telah Selesai'.

3. Paparan selepas rekod B&P seseorang mente telah selesai.

4. Untuk makluman, sekiranya status pelaksanaan B&P mente


tersebut telah dikemaskini kepada status 'Telah Selesai', maklumat
sesi pementoran tidak boleh dikemaskini.
PERHATIAN:
Sekiranya terdapat keperluan untuk mengemaskini rekod sesi
pementoran bagi mente, sila kemaskini status 'Telah Selesai'
kepada status 'Belum Selesai'.
5. Untuk makluman, sekiranya aktiviti B&P tersebut telah disokong
oleh SULDP/Penyelaras SPLKPM organisasi masing-masing,
maklumat mente tidak boleh dikemaskini.

PERHATIAN:
Sekiranya terdapat keperluan untuk mengemaskini maklumat B&P
selepas proses sokongan dilaksanakan, mohon rujuk kepada
SULDP/Penyelaras SPLKPM untuk pengemaskinian maklumat tersebut.
1.4 DAFTAR KUMPULAN PLC
Untuk merekod aktiviti PLC, ikuti langkah-langkah berikut:
1. Klik menu Senarai PLC.

2. Paparan untuk pendaftaran aktiviti PLC yang didaftar oleh Ketua


Kumpulan PLC.

3. Klik ikon untuk tambah aktiviti PLC.


4. Masukkan maklumat seperti paparan di bawah. Kemudian klik
butang Simpan.

5. Paparan maklumat PLC yang telah didaftar.


1.4.1 KEMASKINI KUMPULAN PLC
Untuk kemaskini aktiviti PLC, ikuti langkah-langkah berikut:
1. Klik pada ikon untuk kemaskini maklumat kumpulan PLC.
2. Klik pada ikon untuk padam kumpulan PLC.

3. Untuk makluman, sekiranya aktiviti PLC tersebut telah disokong oleh


SULDP/Penyelaras SPLKPM organisasi masing-masing, maklumat
kumpulan PLC tidak boleh dikemaskini.

PERHATIAN:
Sekiranya terdapat keperluan untuk mengemaskini maklumat PLC
selepas proses sokongan dilaksanakan, mohon rujuk kepada
SULDP/Penyelaras SPLKPM untuk pengemaskinian maklumat tersebut.
1.4.2 DAFTAR AHLI PLC
Untuk daftar ahli kumpulan PLC (termasuk ketua kumpulan), ikuti
langkah-langkah berikut:
1. Klik pada nama kumpulan yang telah didaftar.

2. Paparan senarai ahli bagi aktiviti Bimbingan & Pementoran.

3. Klik ikon untuk tambah maklumat ahli kumpulan


PLC tersebut.
4. Masukkan nombor kad pengenalan ahli. Kemudian klik
butang Hantar.

5. Masukkan maklumat ahli tersebut. Kemudian klik butang Simpan.

6. Maklumat ahli kumpulan PLC yang telah didaftar.


1.4.3 KEMASKINI AHLI PLC
Untuk kemaskini ahli kumpulan PLC, ikuti langkah-langkah berikut:
1. Klik pada nama kumpulan PLC untuk mengemaskini maklumat ahli
kumpulan.

2. Klik pada ikon untuk kemaskini maklumat ahli.


3. Klik pada ikon untuk padam rekod ahli.

1.4.4 KEMASKINI SELESAI PLC


Untuk mengemaskini status 'Telah Selesai' aktiviti PLC untuk sesuatu
kumpulan , ikuti langkah-langkah berikut:
1. Klik pada untuk kemaskini status telah selesai aktiviti PLC.
2. Lengkapkan maklumat tarikh tamat aktiviti PLC dan kemaskini
status 'Telah Selesai'.

3. Paparan selepas aktiviti PLC dikemaskini telah selesai.

4. Untuk makluman, sekiranya status pelaksanaan PLC tersebut telah


dikemaskini kepada status 'Telah Selesai', maklumat ahli kumpulan
PLC tidak boleh dikemaskini.

PERHATIAN:
Sekiranya terdapat keperluan untuk mengemaskini rekod ahli PLC,
sila kemaskini status 'Telah Selesai' kepada status 'Belum Selesai'.
5. Untuk makluman, sekiranya aktiviti PLC tersebut telah disokong oleh
SULDP/Penyelaras SPLKPM organisasi masing-masing, maklumat
kumpulan PLC tidak boleh dikemaskini.

PERHATIAN:
Sekiranya terdapat keperluan untuk mengemaskini maklumat PLC
selepas proses sokongan dilaksanakan, mohon rujuk kepada
SULDP/Penyelaras SPLKPM untuk pengemaskinian maklumat tersebut.

1.5 DAFTAR ULASAN BUKU(BOOK REVIEW)


Untuk daftar maklumat pembacaan buku, ikuti langkah-langkah berikut:
1. Klik menu Senarai/ PK/ Aktiviti Lain PPB.

2. Klik pada ikon untuk daftar rekod ulasan buku (book


review).
3. Masukkan maklumat pembacaan buku. Kemudian klik
butang Simpan.

4. Paparan rekod pembacaan buku yang telah didaftarkan.

1.5.1 KEMASKINI ULASAN BUKU (BR)


Untuk mengemaskini maklumat ulasan buku, ikuti langkah-langkah
berikut:
1. Klik menu Senarai/ PK/ Aktiviti Lain PPB.
2. Paparan rekod ulasan buku yang telah didaftarkan.

3. Klik pada ikon untuk kemaskini maklumat ulasan buku.


4. Klik pada ikon untuk padam rekod ulasan buku.
5. Untuk makluman, sekiranya status semak telah dilaksanakan oleh
SULDP/Penyelaras SPLKPM, maklumat ulasan buku tersebut tidak
boleh dikemaskini.

PERHATIAN:
Sekiranya terdapat keperluan untuk mengemaskini maklumat ulasan
buku selepas proses sokongan dilaksanakan, mohon rujuk kepada
SULDP/Penyelaras SPLKPM untuk pengemaskinian maklumat tersebut.
1.6 DAFTAR PEMBELAJARAN ONLINE
Untuk daftar maklumat pembelajaran online, ikuti langkah-langkah
berikut:
1. Klik menu Senarai/ PK/ Aktiviti Lain PPB.

2. Klik pada ikon untuk daftar maklumat


pembelajaran online.
3. Masukkan maklumat pembacaan online. Kemudian klik
butang Simpan.

4. Paparan rekod pembelajaran online yang telah didaftarkan.


1.6.1 KEMASKINI PEMBELAJARAN ONLINE
Untuk kemaskini maklumat pembelajaran online, ikuti langkah-langkah
berikut:
1. Klik menu Senarai/ PK/ Aktiviti Lain PPB.

2. Paparan rekod pembelajaran online yang telah didaftarkan.

3. Klik pada ikon untuk kemaskini maklumat pembelajaran online.


4. Klik pada ikon untuk padam rekod pembelajaran online.
5. Untuk makluman, sekiranya status semak telah dilaksanakan oleh
SULDP/Penyelaras SPLKPM, maklumat
pembelajaran online tersebut tidak boleh dikemaskini.

PERHATIAN:
Sekiranya terdapat keperluan untuk mengemaskini maklumat
pembelajaran online selepas proses sokongan dilaksanakan, mohon
rujuk kepada SULDP/Penyelaras SPLKPM untuk pengemaskinian
maklumat tersebut.
1.7 DAFTAR AKTIVITI PPB – Pembangunan Profesionalisme Berterusan

Untuk daftar aktiviti PPB, ikuti langkah-langkah berikut:


1. Klik menu Senarai/ PK/ Aktiviti Lain PPB.

2. Klik menu aktiviti PPB seperti di bawah untuk mendaftar rekod


aktiviti yang telah dilaksanakan.

3. Contoh : Klik menu

4. Klik pada untuk daftar maklumat peningkatan


akademik.
5. Masukkan maklumat peningkatan akademik tersebut. Kemudian klik
butang Simpan.
6. Paparan rekod peningkatan akademik yang telah didaftarkan.