Anda di halaman 1dari 2

ANG KAMPANA NG KATARUNGAN AT ANG MAG-AMA

ni Andro Louis M. Rulona

Ang bayan ng San Vicente ay tanyag dahil sa kampana nito, na ibinigay ng putong

prinsipe. Ang kampanang ito ay tinutugtug kung may gumagawa ng masama sa kapwa at dali-

daling dadating ang mga huwes.

Ang mga taon ay lumipas marami ring mga kamalian ang natuwid at maraming salarin

ang napanagot. Humina na ang lubid na nakatali sa kampana at nalagas na ang iba kaya umikli

na ang lubid. Kaya ang mga matatangkad na lang ang makapatunog ng kampana.

Problema ito, sabi ng isa sa mga huwes, paano kung isang bata ang namatay paano

mapaparating sa atin ang balita. Kaya pinag-utos ng mga huwes na palitan ang lubid ng

kampana. Naghanap sila ng lubid sa bayan pero sa kasamaang palad wala silang nakitang

kasinghaba na lubid na ginamit sa kampana. Kaya nagpulong ang mga huwes at mga taong

bayan kung ano ang maaring gagawin nila para malaman ng mga huwes kung merong hindi

kanais-nais na nangyayari sa bayan.

Sa kalagitnaan ng pagpupulong meron isang binatilyo na nagprisitnta ng ideya, “Ako’y

kukuha ng mainam na lubid para sa kampana.” Ito’y agad umalis at sa kanyang pagbalik ito’y

nagdala ng mahabang baging. Siya’y umakyat sa tore at itinali ang baging sa kampana. “Maayos

na yan”, sabi ng mga hukom at pinasalamatan nila ang binatilyong nagmagandang loob sa bayan.

Sa hindi kalayoan sa bayan merong mag-ama na naninirahan sa kanilang munting kubo.

Ang ama ay kasinglupit ng tigre, walang araw na hindi bugbog sarado ang kanyang anak. Hindi

naman makaalis ang anak sapagkat parating nakakandado ang gate.


Isang araw ang ama ay mahimbing na natutulog habang ang anak ay abala sa mga

gawaing bahay. Sinilip ng anak ang silid ng ama sa kanyang pagsilip ang ama ay mahimbing sa

pagtulog. Tiningnan din niya ang gate, noong nakita niya na ang gate ang bukas hindi siya nag-

alinlangan na umalis at pumunta sa bayan.

Sa paggising ng ama agad ito nag-utos, “anak, tubig!”, walang sumagot kaya inulit niya

ng tatlong beses. Kaya hindi siya nakatiis sabi niya, “Putang ina, ni tubig hindi mo ako bibigyan,

haha!” sabay kuha sa kanyang panghampas. Sa kanyang pag-iikot sa bahay at sa bakuran hindi

niya nakita ang kanyang anak nang makita niya ang gate na nakabukas agad siyang pumunta sa

bayan. Samantala ang anak ay nag-iikot-ikot sa bayan nagkaroon siya ng magandang panahon

nung nakita niya ang kampana namangha siya sa ganda nito, walang siyang kaalam-alam kung

para saan ang kampana. Ang ama naman ay nakarating sa bayan kitang-kita ang galit sa kanyang

mukha. Noong nagkita ang ama at anak dali- daling naghanap ang anak ng mapagtataguan pero

huli na ang lahat malapit na malapit na ang kanyang ama, kaya walang ibang naisip ang anak

kundi hinila niya ang lubid ng kampana para ito’y tumunog at pamansin siya ng mga tao para

siya ay matulungan pero nahampasan pa rin siya ng kanyang ama sa harap ng maraming tao.

Dumating ang mga huwes, hiniwalay ang mag-ama, dinala ng mga huwes ang mag-ama

sa hukuman. Tinanong ng mga huwes ang ama kung bakit pinaghahampas niya ang kanyang

anak sabi naman ng ama sapagkat umalis ng bahay ng walang paalam. Tinanong naman ng mga

huwes ang anak, sabi ng anak, oo, po umalis ako ng bahay dahil hindi ko na kaya ang araw-araw

na pangbubogbog ng aking ama. Ang mga huwes ay na kumbinsido ng anak dahil sa nakitang

mga sugat at pasa na kanilang nakita. Kaya nahatolan ang ama ng pagkakabilanggo sa

pagkakasalang paglabag sa karapatang pantao at child abuse.