Anda di halaman 1dari 8

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

KELAS/MASA /TARIKH 4 TEKUN / 09:00 – 10:00 / 1.1.2018 / ISNIN


/ HARI
TAJUK 1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL
STANDARD 1.1 Mengenal pasti struktur organisasi bengkel
KANDUNGAN 1.2 Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel
STANDARD
PEMBELAJARAN 1.1.1-1.2.1
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyediakan struktur organisasi bengkel.
2. Menyatakan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat.
3. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
RINGKASAN Murid dapat mengenal pasti dan menyediakan struktur organisasi bengkel serta dapat mengamalkan peraturan dan keselamatan bengkel.
KEMAHIRAN 1. Boleh berperanan dalam organisasi.
2. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan(EK5) – Prinsip tanggungjawab sosial
KURIKULUM 2. Nilai murni – berdisiplin dan mematuhi peraturan
BBM Carta Keselamatan, Kotak Pertolongan Cemas, Apron
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN Guru menceritakan kepentingan untuk melantik seorang pemimpin dalam sesebuah organisasi.
PEMBELAJARAN - Pemimpin sebagai contoh teladan kepada organisasi.
Langkah 1
1. Guru menunjukkan satu contoh carta organisasi bengkel dan menerangkan tugas-tugas bagi setiap jawatan seperti fomen, penolong fomen dan
ketua kumpulan.
Langkah 2
1. Guru mengagihkan tugasan di bengkel seperti menyapu sampah, menyusun kerusi dan meja, memadam papan hitam dan menyusun alatan tangan
berpandukan kumpulan yang telah ditetapkan.
2. Guru mengedarkan lembaran peraturan dan keselamatan.
3. Guru menerangkan peraturan dan keselamatan am, diri, alat dan bahan serta meminta murid untuk menampalkan ke dalam buku latihan.
4. Guru menerangkan kepentingan peti pertolongan cemas dan alat pemadam api.
Penutup
Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini dan memberi penghargaan kepada murid yang dapat melengkapkan tugasan yang diberi.
PENIILAIAN
PENGAJARAN DAN Guru bertanya secara lisan/ mengedarkan lembaran kerja/ teori dan amali
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA Murid telah didedahkan dengan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi di sekolah.
ADA MURID
REFLEKSI Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran _________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS/MASA/TARIKH/HARI 4 GIGIH / 11:20 – 12:20/1.1.2018
TAJUK
1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mengenal pasti struktur organisasi bengkel
1.2 Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel
STANDARD
PEMBELAJARAN 1.1.1-1.2.1
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyediakan struktur organisasi bengkel.
2. Menyatakan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat.
3. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
RINGKASAN Murid dapat mengenal pasti dan menyediakan struktur organisasi bengkel serta dapat mengamalkan peraturan dan keselamatan bengkel.
KEMAHIRAN 1. Boleh berperanan dalam organisasi.
2. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan(EK5) – Prinsip tanggungjawab sosial
KURIKULUM 2. Nilai murni – berdisiplin dan mematuhi peraturan
BBM Carta Keselamatan, Kotak Pertolongan Cemas, Apron
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN Guru menceritakan kepentingan untuk melantik seorang pemimpin dalam sesebuah organisasi.
PEMBELAJARAN - Pemimpin sebagai contoh teladan kepada organisasi.
Langkah 1
1. Guru menunjukkan satu contoh carta organisasi bengkel dan menerangkan tugas-tugas bagi setiap jawatan seperti fomen, penolong fomen
dan ketua kumpulan.
Langkah 2
1. Guru mengagihkan tugasan di bengkel seperti menyapu sampah, menyusun kerusi dan meja, memadam papan hitam dan menyusun alatan
tangan berpandukan kumpulan yang telah ditetapkan.
2. Guru mengedarkan lembaran peraturan dan keselamatan.
3. Guru menerangkan peraturan dan keselamatan am, diri, alat dan bahan serta meminta murid untuk menampalkan ke dalam buku latihan.
4. Guru menerangkan kepentingan peti pertolongan cemas dan alat pemadam api.
Penutup
Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini dan memberi penghargaan kepada murid yang dapat melengkapkan tugasan yang diberi.
PENIILAIAN
PENGAJARAN DAN Guru bertanya secara lisan/ mengedarkan lembaran kerja/ teori dan amali
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah didedahkan dengan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi di sekolah.
MURID
REFLEKSI Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran _________________________________________________
Kelas/masa/tarikh/hari 6 Tekun/12.20-13.20/1.1.2018/ Isnin
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk A. Jom Belajar Guna Kalkulator
Standard Kandungan 1.1 Aplikasi sebarang nombor
Standard Pembelajaran (i) Mewakilkan penggunaan kalkulator bagi menyelesaikan pengiraan termasuk pembundaran dan pola nombor.
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Objektif Pembelajaran
1. Mewakilkan penggunaan kalkulator bagi menyelesaikan pengiraan termasuk pembundaran dan pola nombor.
A. Jom belajar guna kalkulator (Buku teks, muka surat 1-5)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid memahami konsep penggunaan kalkulator bagi menyelesaikan pengiraan termasuk pembundaran dan pola nombor.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Latih Diri, muka surat 5)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan
BBB Buku teks, buku latihan.
Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.
Kehadiran :
Refleksi ___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Kelas/masa/tarikh 4 gigih/08.30-09.30/ 2.1.2018 / Selasa
Mata Pelajaran Sejarah
Fokus Standard Kandungan
1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran sejarah
Standard Pembelajaran
1.1.1 Menyatakan pengertian sejarah dan sumber sejarah.
1.1.2 Mengenalpasti konsep masa silam dan ruang berdasarkan garis masa dan kronologi.
k.1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan seharian.
Objektif 1. Menyatakan Maksud Sejarah.
2. Menyenaraikan Sumber-Sumber Sejarah.
Aktiviti 1. Bersoaljawab Dengan Murid Tentang Asal Usul Keturunan Murid Atau Guru (Gelaran )
Contoh : Raja, Wan, Syed, Ku
2. Guru Menjelaskan Maksud Sejarah Kepada Murid.
3. Guru Menayangkan Slide Batu Bersurat Terengganu, Artifak Fosil, Dan Manuskrip .
4. Bersoaljawab Tentang Gambar Yang Ditayangkan.
5. Murid Menyenaraikan Sumber - Sumber Sejarah Yang Telah Ditayangkan.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni : Bersyukur
Kemahiran Pemikiran Sejarah : Elemen Asas Sejarah
Tmk : Slide
Bahan Bantu Mengajar Komputer, Lcd,Buku Teks,Majalah,Lembaran Kerja
Penilaian Pengajaran dan Murid Dapat Menyatakan Maksud Sejarah Dan Sumber-Sumber Sejarah.
Pembelajaran
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Kelas/masa/tarikh/hari 6 Tekun/12.20-13.20/2.1.2018/Selasa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk B. Jom Belajar Guna Kalkulator
Standard Kandungan 1.1 Aplikasi sebarang nombor
Standard Pembelajaran (ii) Mewakilkan penggunaan kalkulator bagi menyelesaikan pengiraan termasuk pembundaran dan pola nombor.
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Objektif Pembelajaran
2. Mewakilkan penggunaan kalkulator bagi menyelesaikan pengiraan termasuk pembundaran dan pola nombor.
B. Jom belajar guna kalkulator (Buku teks, muka surat 1-5)
5. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 6. Murid memahami konsep penggunaan kalkulator bagi menyelesaikan pengiraan termasuk pembundaran dan pola nombor.
7. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Latih Diri, muka surat 5)
8. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan
BBB Buku teks, buku latihan.
Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.
Kehadiran :
Refleksi ___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Kelas/masa/tarikh/hari 4 Rajin /08.30-09.30/3.1.2018/ Rabu
Nombor dan Operasi
Bidang

Nombor hingga 100 000


Tajuk

1.1 Nilai nombor


Standard Kandungan

Standard Pembelajaran (i) Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 100 000 yang diberi dalam perkataan dan angka.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menyatakan sebarang nombor hingga 100 000


Objektif Pembelajaran
2. Menulis nombor hingga 100 000 dalam angka dan perkataan.

1. Guru menulis bebearapa nombor asas di papan putih dan meminta murid menyebut nombor tersebut.
2. Kemudian, guru menggabungkan dua nombor asas dan meminta murid cuba menyebut apakah nombot tersebut.
3. Guru mengulangi penggabungan nombor sehingga empat jenis nombor asas.
4. Seterusnya, guru meminta seorang murid menggabungkan lima jenis nombor asas dan meminta murid dalam kelas cuba menyebut
nombor tersebut.
Aktiviti
5. Guru turut menulis perkataannya apabila jawapan disebut oleh murid.
6. Dua contoh diambil daripada buku teks sebagi rujukan.
7. Guru membimbing murid mengenal pasti kata kunci dalam perkataan seterusnya menulisnya dalam angka.
8. Latihan
9. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
1. Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
2. EMK: Keusahawanan
Buku teks
BBB
TP1: Menyatakan sebarang nombor hingga 100 000
Pentaksiran

Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
Refleksi
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Kelas/masa/tarikh/hari 6 tekun /11.20-12.20/3.1.2018/ Rabu


Nombor dan Operasi
Bidang

Tajuk C. Kenali Nombor Perdana


1.2 Nombor perdana
Standard Kandungan

Standard Pembelajaran (i) Mengenal pasti nombor perdana dalam lingkungan 100.
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Objektif Pembelajaran
1. Mengenal pasti nombor perdana dalam lingkungan 100.
C. Kenali nombor perdana (Buku teks, muka surat 6-7)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid mengenal pasti nombor perdana dalam lingkungan 100.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Latih Diri, muka surat 8)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

Buku teks, buku latihan.


BBB

Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.
Pentaksiran

Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
Refleksi
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KELAS/MASA/TARIKH/HARI 4 Usaha / 12:20 – 13:20 / 1.1.2018 / Rabu
TAJUK
1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mengenal pasti struktur organisasi bengkel
1.2 Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel
STANDARD
PEMBELAJARAN 1.1.1-1.2.1
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyediakan struktur organisasi bengkel.
2. Menyatakan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat.
3. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
RINGKASAN Murid dapat mengenal pasti dan menyediakan struktur organisasi bengkel serta dapat mengamalkan peraturan dan keselamatan bengkel.
KEMAHIRAN 1. Boleh berperanan dalam organisasi.
2. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan(EK5) – Prinsip tanggungjawab sosial
KURIKULUM 2. Nilai murni – berdisiplin dan mematuhi peraturan
BBM Carta Keselamatan, Kotak Pertolongan Cemas, Apron
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN Guru menceritakan kepentingan untuk melantik seorang pemimpin dalam sesebuah organisasi.
PEMBELAJARAN - Pemimpin sebagai contoh teladan kepada organisasi.
Langkah 1
1. Guru menunjukkan satu contoh carta organisasi bengkel dan menerangkan tugas-tugas bagi setiap jawatan seperti fomen, penolong fomen
dan ketua kumpulan.
Langkah 2
1. Guru mengagihkan tugasan di bengkel seperti menyapu sampah, menyusun kerusi dan meja, memadam papan hitam dan menyusun alatan
tangan berpandukan kumpulan yang telah ditetapkan.
2. Guru mengedarkan lembaran peraturan dan keselamatan.
3. Guru menerangkan peraturan dan keselamatan am, diri, alat dan bahan serta meminta murid untuk menampalkan ke dalam buku latihan.
4. Guru menerangkan kepentingan peti pertolongan cemas dan alat pemadam api.
Penutup
Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini dan memberi penghargaan kepada murid yang dapat melengkapkan tugasan yang diberi.
PENIILAIAN
PENGAJARAN DAN Guru bertanya secara lisan/ mengedarkan lembaran kerja/ teori dan amali
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah didedahkan dengan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi di sekolah.
MURID
REFLEKSI Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran _________________________________________________
Kelas/masa/tarikh/hari 4 Rajin /09.00-10.00/4.1.2018/ Khamis
Nombor dan Operasi
Bidang

Nombor hingga 100 000


Tajuk

1.1 Nilai nombor


Standard Kandungan

(i) Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 100 000 yang diberi dalam perkataan dan angka.
Standard Pembelajaran
(ii) Menamakan nilai tempat dan nilai digi bagi sebarang nombor.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

1. Menyatakan sebarang nombor hingga 100 000


Objektif Pembelajaran
2. Menulis nombor hingga 100 000 dalam angka dan perkataan.

1. Guru mengulangkaji penyebutan nombor sehingga 100 000.


2. Guru membimbing murid menulis angka daripada kata kunci yang ada.
3. Murid mencuba contoh-contoh dari buku teks.
4. Guru menulis beberapa nombor seperti 10 000, 1 000, 100, 10 dan 1 dan meminta murid menyebut nombor tersebut.
Aktiviti 5. Guru memperkenalkan nilai tempat dan nilai-nilai digit berdasarkan nombor yang di tulis.
6. Beberapa contoh dari buku teks dibincangkan.
7. Latihan
8. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
9. Kerja rumah – buku teks
1. Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
2. EMK: Keusahawanan
Buku teks
BBB

TP1: Menyatakan sebarang nombor hingga 100 000


Pentaksiran
TP2: Menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor sehingga 100 000.

Kehadiran :
Refleksi ___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS/MASA/TARIKH/HARI 4 Rajin / 10:20 – 11:20 / 4.1.2018 / Khamis
TAJUK 1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mengenal pasti struktur organisasi bengkel
1.2 Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel
STANDARD
PEMBELAJARAN 1.1.1-1.2.1
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyediakan struktur organisasi bengkel.
2. Menyatakan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat.
3. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
RINGKASAN Murid dapat mengenal pasti dan menyediakan struktur organisasi bengkel serta dapat mengamalkan peraturan dan keselamatan bengkel.
KEMAHIRAN 1. Boleh berperanan dalam organisasi.
2. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan(EK5) – Prinsip tanggungjawab sosial
KURIKULUM 2. Nilai murni – berdisiplin dan mematuhi peraturan
BBM Carta Keselamatan, Kotak Pertolongan Cemas, Apron
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN Guru menceritakan kepentingan untuk melantik seorang pemimpin dalam sesebuah organisasi.
PEMBELAJARAN - Pemimpin sebagai contoh teladan kepada organisasi.
Langkah 1
1. Guru menunjukkan satu contoh carta organisasi bengkel dan menerangkan tugas-tugas bagi setiap jawatan seperti fomen, penolong fomen
dan ketua kumpulan.
Langkah 2
1. Guru mengagihkan tugasan di bengkel seperti menyapu sampah, menyusun kerusi dan meja, memadam papan hitam dan menyusun alatan
tangan berpandukan kumpulan yang telah ditetapkan.
2. Guru mengedarkan lembaran peraturan dan keselamatan.
3. Guru menerangkan peraturan dan keselamatan am, diri, alat dan bahan serta meminta murid untuk menampalkan ke dalam buku latihan.
4. Guru menerangkan kepentingan peti pertolongan cemas dan alat pemadam api.
Penutup
Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini dan memberi penghargaan kepada murid yang dapat melengkapkan tugasan yang diberi.
PENIILAIAN
PENGAJARAN DAN Guru bertanya secara lisan/ mengedarkan lembaran kerja/ teori dan amali
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid telah didedahkan dengan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi di sekolah.
MURID
REFLEKSI Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran _________________________________________________
Kelas/masa/tarikh 4 Rajin / 11.20-12.20 / 4.1.2018 / Khamis
Mata Pelajaran Sejarah
Fokus Standard Kandungan
1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran sejarah
Standard Pembelajaran
1.1.1 Menyatakan pengertian sejarah dan sumber sejarah.
1.1.2 Mengenalpasti konsep masa silam dan ruang berdasarkan garis masa dan kronologi.
k.1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan seharian.
Objektif 3. Menyatakan Maksud Sejarah.
4. Menyenaraikan Sumber-Sumber Sejarah.
Aktiviti 6. Bersoaljawab Dengan Murid Tentang Asal Usul Keturunan Murid Atau Guru (Gelaran )
Contoh : Raja, Wan, Syed, Ku
7. Guru Menjelaskan Maksud Sejarah Kepada Murid.
8. Guru Menayangkan Slide Batu Bersurat Terengganu, Artifak Fosil, Dan Manuskrip .
9. Bersoaljawab Tentang Gambar Yang Ditayangkan.
10. Murid Menyenaraikan Sumber - Sumber Sejarah Yang Telah Ditayangkan.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni : Bersyukur
Kemahiran Pemikiran Sejarah : Elemen Asas Sejarah
Tmk : Slide
Bahan Bantu Mengajar Komputer, Lcd,Buku Teks,Majalah,Lembaran Kerja
Penilaian Pengajaran dan Murid Dapat Menyatakan Maksud Sejarah Dan Sumber-Sumber Sejarah.
Pembelajaran
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Kelas/masa/tarikh/hari 4 Rajin /11.20-12.20/5.1.2018/ Jumaat


Nombor dan Operasi
Bidang

Nombor hingga 100 000


Tajuk

1.1 Nilai nombor


Standard Kandungan

(iii) Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 100 000 yang diberi dalam perkataan dan angka.
Standard Pembelajaran
(iv) Menamakan nilai tempat dan nilai digi bagi sebarang nombor.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
3. Menyatakan sebarang nombor hingga 100 000
4. Menulis nombor hingga 100 000 dalam angka dan perkataan.
10. Guru mengulangkaji penyebutan nombor sehingga 100 000.
11. Guru membimbing murid menulis angka daripada kata kunci yang ada.
12. Murid mencuba contoh-contoh dari buku teks.
13. Guru menulis beberapa nombor seperti 10 000, 1 000, 100, 10 dan 1 dan meminta murid menyebut nombor tersebut.
Aktiviti 14. Guru memperkenalkan nilai tempat dan nilai-nilai digit berdasarkan nombor yang di tulis.
15. Beberapa contoh dari buku teks dibincangkan.
16. Latihan
17. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
18. Kerja rumah – buku teks
3. Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
4. EMK: Keusahawanan
Buku teks
BBB

TP1: Menyatakan sebarang nombor hingga 100 000


Pentaksiran
TP2: Menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor sehingga 100 000.

Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
Refleksi
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran