Anda di halaman 1dari 2

DOA PENUTUP

Assalamualaikum Wr. Wb.


Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan yuwafi ni a’mahu wa yukafi u mazidah ,


ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa’adzimi
sulthanika
Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru
Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..


Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU hingga Tiada henti-
hentinya kami memuji kebesaran dan keagunganMu atas segala rahmat karunia-
MU yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan penuh
keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU memberikan
barokah dan ridho-MU dalam acara yang kami laksanakan ini.
.

Ya Allah, Ya Muhaimin ya salam Ya Tuhan kami..


Bimbingan akreditasi kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami,
terutama untuk menjalin hubungan silaturahim antar sesama manusia, makhluk
terbaik yang telah engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaanMu Ya Rabb..
Engkau Hadirkan kami disini tidak lain hanyalah untuk sekaligus
meningkatkan kompetensi kami dalam menghadapi hajat kami yaitu akreditasi
rumah sakit amanah mahmudah, untuk itu ya Allah, lancarkan dan
sukseskanlah hajat kami ini.

Allahumma Ya Allah, Ya Arsyil Azhim Ya Tuhan kami..


Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah, ENGKAU dapat
melimpahkan pengetahuan,kekuatan dan kesehatan selalu kepada kami semua
dan ENGKAU tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara
kami terjalin dengan baik dan utuh agar hajat kami ini sukses.

Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..


Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan
kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.
ya allah, hanya kepada-mu kami menyembah dan memohon pertolongan,
kabulkanlah doa kami
Ya allah, hanya kepada-mu kami melakukan pebgabdian dan hanya kepada-mu
kami mohon pertolongan.

Iyyaka na`budu waiyyaka nasta`in.


Rabbana taqabbalminna innaka antassamiul alim, watub`alaina innaka
antattauwaburrahim
Allahummaj'alna fi ta'allumina wamtihanina minannajihina.
Allahumma Thahhir qulubana wa afkarana wa ahsin akhlaqana wa ahsin
bishsholihati a'malana
Allahumma Inna Nas alukal Huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina
Rabbana Laa Tuzig Qulubana Ba'da Idz Hadaitana min ladunka rahmatan
Innaka Antal Wahhabu
Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ‘adzaban naar
Washallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi washahbihi wabaraka
wasallam
Subhana Rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifuna, Wasalamun 'alal mursalin
walhamdulillahirabbil 'alamin,
Alhamdulillahrabbil alamin

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Anda mungkin juga menyukai