Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN POSO

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Km. 4,  0452-325080 Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS KAWUA
Nomor :

TENTANG
SISTEM PENGKODEAN PENYIMPANAN DAN DOKUMENTASI
REKAM MEDIS

KEPALA PUSKESMAS KAWUA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memudahkan petugas untuk mengutamakan


rekam pasien tepat waktu, maupun untuk mencatat pelayanan yang
diberikan kepada pasien, maka perlu adanya system pengkodean,
penyimpanan, dokumentasi rekam medis.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam
(a), perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Kawua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang


Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
269/menkes/per/III/2008 Tentang rekam medis.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun
2014 tentang puskesmas.
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KAWUA TENTANG


SISTEM PENGKODEAN,PENYIMPANAN, DOKUMENTASI,
REKAM MEDIS

KESATU : System pengkodean,penyimpanan, dokumentasi rekam medis Puskesmas


Kawua sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan


untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
KETIGA : hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, akan ditetapkan
kemudian bila dipandang perlu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika
terdapat kekiliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan Di : Poso
Pada Tanggal :

Kepala Puskesmas Kawua

ALBERT KALENGKONGAN