Anda di halaman 1dari 16

KERTAS KERJA HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR & GRADUASI TAHUN 6 2017

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR (2)


JALAN JUNID, 84000 MUAR
JOHOR DARUL TAKZIM

KERTAS KERJA
HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN
PELAJAR DAN GRADUASI TAHUN 6
2017

TARIKH : 20 NOVEMBER 2017


HARI : ISNIN
MASA : 8:30 PAGI
TEMPAT : DEWAN PUTERI EMAS,
SK SAB 2 MUAR

ANJURAN:
UNIT KURIKULUM & PIBG
SK SULTAN ABU BAKAR 2 MUAR

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR ms 1


KERTAS KERJA HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR & GRADUASI TAHUN 6 2017

1.0 PENDAHULUAN

Hari Anugerah Kecemerlangan Pelajar dan Graduasi Tahun 6 merupakan


agenda tahunan Sekolah Kebangsaan Sultan Abu Bakar 2 iaitu bagi menghargai
murid-murid yang cemerlang dalam bidang akademik, sahsiah dan tamat
pembelajaran Tahun 6 di sekolah ini. Kecemerlangan murid mencerminkan
perkembangan serta kemajuan sekolah dalam melahirkan modal insan dan
seterusnya membuktikan sekolah adalah sebagai satu institusi pendidikan yang
berwibawa. Di samping itu, Hari Anugerah Kecemerlangan Pelajar dan Graduasi
Tahun 6 juga merupakan medium untuk mengeratkan hubungan antara sekolah
dengan ibu bapa serta masyarakat setempat.

2.0 MATLAMAT

Aktiviti ini dilaksanakan selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan


Kebangsaan yang ingin mewujudkan modal insan yang seimbang dari segi
intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial. Melalui program ini akan mewujudkan
sikap ingin berlumba-lumba dalam kalangan murid supaya menjadi cemerlang
seterusnya melahirkan murid yang mempunyai sahsiah diri yang tinggi.

3.0 OBJEKTIF

3.1 Memberi penghargaan kepada murid-murid yang cemerlang serta


berpotensi dalam bidang akademik, sahsiah dan kepimpinan.
3.2 Memberi penghargaan kepada murid Tahun 6 yang akan tamat
persekolahan di sekolah ini.
3.3 Memupuk emosi murid-murid agar berazam ingin maju, berlumba-lumba
dalam menuju kejayaan dan setanding dengan orang yang telah berjaya.
3.4 Membantu membina budaya sekolah yang cemerlang dengan aktiviti yang
bersifat positif.
3.5 Mengembangkan bakat murid dari segi kepimpinan, keyakinan terhadap
diri sendiri, individu yang berpengetahuan, berkebolehan dan
berkemahiran.
3.6 Mengeratkan kerjasama antara ibu bapa atau penjaga murid dengan
pihak pentadbiran dan guru-guru.
3.7 Membina dan memupuk semangat berdisiplin, bekerjasama,
berketrampilan, bersatu padu dan muhibah antara rakan.

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR ms 2


KERTAS KERJA HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR & GRADUASI TAHUN 6 2017

4.0 ANJURAN

Hari Anugerah Kecemerlangan Pelajar dan Graduasi Tahun 6 ini dianjurkan oleh
Unit Kurikulum dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Sekolah
Kebangsaan Sultan Abu Bakar 2 Muar.

5.0 PELAKSANAAN

5.1 Tarikh : 20 November 2017


5.2 Hari : Isnin
5.3 Masa : 8:30 am
5.4 Tempat : Dewan Puteri Emas,
Sekolah Kebangsaan Sultan Abu Bakar 2 Muar

6.0 SASARAN

Semua murid Prasekolah, Tahun 1 hingga 6, guru-guru Sekolah Kebangsaan


Sultan Abu Bakar 2 Muar, AJK PIBG serta ibu bapa dan penjaga murid
cemerlang.

7.0 PERASMIAN

Encik Ramli Bin Salamat, Pegawai Unit Penilaian & Peperiksaan, Pejabat
Pendidikan Daerah Muar.

8.0 JAWATANKUASA INDUK HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN


PELAJAR DAN GRADUASI TAHUN 6

Penasihat : PPD Muar


Pengerusi : Puan Hajjah Noorlizan Binti Omar (Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Puan Norasiken Binti Mohamed (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Puan Masdilaila Binti Abdul Rasid (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Tuan Haji Mohd Salleh Bin Azman (PK KK)
Setiausaha : Puan Hawati Binti Hasan
N.Setiausaha : Cik Nurshuhada Binti Abd Razak
Bendahari : Puan Siti Mariam Binti Zailani (PT)

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR ms 3


KERTAS KERJA HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR & GRADUASI TAHUN 6 2017

9.0 JAWATANKUASA KERJA

TUGAS NAMA BIDANG TUGAS


Penyambut tetamu, 1. Pn Hjh Noorlizan Bt Omar  Menyambut kedatangan tetamu.
istiadat & protokol 2. Pn Norasiken Bt Mohamed  Memastikan istiadat & protokol
3. Pn Masdilaila Bt Abdul Rasid majllis dimaklumkan kepada
4. Tn Hj Mohd Salleh B. Azman jawatankuasa kerja yang dilantik.
Floor Manager 1. Pn Norasiken Bt Mohamed  Menyelaras & memantau
jawatankuasa kerja yang dilantik.
 Memastikan perjalanan majlis
berjalan dengan lancar & sempurna.
 Memaklumkan jawatankuasa kerja
susun atur dewan, pentas,
kedudukan perasmi, murid, ibu
bapa dsb.
Bacaan doa 1. Tn Hj Mohd Salleh Bin Azman  Menyediakan doa yang sesuai
dengan majlis.
 Membacakan doa sebelum majlis
bermula.
Penyelaras nama 1. Pn Hawati Bt Hasan  Mengumpul nama murid yang
penerima hadiah 2. Cik Nurshuhada Bt Abd menerima hadiah/sijil :
(sebelum hari Razak - Tempat 1,2 dan 3 dalam kelas
anugerah 3. Semua Guru Kelas - Calon 6A subjek teras
cemerlang) - Mata pelajaran terbaik
- Graduasi Tahun 6
- Anugerah Nilam – Tahap 1 & 2
- Anugerah Murid Unggul
- Kehadian Penuh
 Menyerahkan senarai nama yang
lengkap kepada setiausaha,
jawatankuasa buku aturcara,
pendaftaran serta pengelola
penerima hadiah.
Pengurusan 1. Pn Hjh Khalijah Bt Mohamed  Menyediakan hadiah & sijil untuk
hadiah, sijil murid Yasin majlis anugerah (pastikan hadiah
dan 2. Pn Marliana Bt Sehamat cukup)
cenderamata 3. Cik Nurshuhada Bt Abd  Berbincang dengan Guru Besar &
perasmi Razak membeli cenderamata perasmi.
 Menyusun hadiah & sijil mengikut
tentatif majlis.
 Membuat ‘check list’ hadiah & sijil
sebelum hari majlis anugerah.
 Bertanggungjawab menyedia &

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR ms 4


KERTAS KERJA HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR & GRADUASI TAHUN 6 2017

menyimpan alas meja hadiah &


dulang hadiah.
 Memastikan majlis penyampaian
hadiah berjalan dengan lancar.
 Menyimpan hadiah & sijil penerima
yang tidak hadir.
Kawalan murid & 1. Pn Mashitah Bt Mokhtar  Memastikan guru berada bersama
pengelola penerima 2. Cik Fauziah Bt Khalil murid & disiplin murid berada dalam
hadiah 3. Pn Norita Bt Abd Rashid keadaan terkawal semasa majlis
berlangsung.
Pengurusan  Memastikan murid-murid berada di
penerima hadiah & tempat yang ditetapkan semasa
sijil majlis dijalankan.
(semasa hari  Menyediakan pelekat tempat duduk
anugerah penerima anugerah.
cemerlang)  Mengumpul & menyusun murid
untuk menerima anugerah pada hari
majlis berlangsung (di luar dewan)
Persembahan 1. Pn Norita Bt Abd Rashid  Melatih murid membuat
murid 2. Pn Rohaina Bt Ismail (BM) persembahan.
3. Pn Aishah Bt Abdullah (BI)  Menyediakan persembahan
selingan yang menarik &
menghiburkan.
Persembahan 1. Pn Nurulhuda Bt Hussan  Melatih murid sebelum majlis
gamelan/ muzik 2. Murid Tahun 6 bermula.
iringan  Memastikan murid membuat
persembahan gamelan dengan
baik.
 Mengiringi majlis penyampaian
hadiah & sijil dengan persembahan
gamelan.
Persiapan dewan, 1. Cik Sharini Bt Mezelan  Menyusun kerusi seperti yang
hiasan dewan, 2. Pn Nurulhuda Bt Hussan ditetapkan oleh jawatankuasa.
& mengemas 3. Cik Fauziah Bt Khalil  Menyediakan rostrum perasmi &
semula dewan 4. En Adam B. Nordin pengacara majlis, meja hadiah,
5. Pekerja swasta meja pendaftaran, meja & sofa
perasmi, alas meja, gelas & air
mineral perasmi.
 Menghias ruang hadapan pentas.
 Mengemas semula dewan selepas
majlis selesai.

Penyediaan bunga 1. Pn Mashitah Bt Mokhtar  Menghias & menyusun kelengkapan


manggar 2. Pn Khadijah Bt Ali pentas.

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR ms 5


KERTAS KERJA HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR & GRADUASI TAHUN 6 2017

 Menyediakan bunga manggar.


 Menyimpan semula bunga manggar
selepas majlis selesai.
Kebersihan & 1. En Adam B. Nordin  Memastikan dewan disapu & mop
keceriaan dewan 2. Pekerja swasta pentas sebelum majlis.
 Membersihkan cermin tingkap &
kipas di dewan.
PA sistem, perakam 1. En Mohd Rashid Bin Umar  Memastikan peralatan audio
peristiwa, 2. Pn Hawati Bt Hasan berfungsi dengan baik.
penyediaan  Memasang peralatan audio lebih
backdrop & LCD awal.
 Memainkan lagu-lagu yang
bersesuaian sebagai selingan.
 Bertanggungjawab mengambil &
menyimpan peralatan audio dengan
selamat.
 Merakam gambar sepanjang majlis
berlangsung.
 Menyerahkan gambar kepada
jawatankuasa dokumentasi.
 Menyediakan backdrop yang
menarik & berkualiti.
 Menyediakan slaid/video (berkaitan
dengan majlis sekolah yang
diadakan sebelum ini & ditayangkan
kepada ibu bapa sebelum majlis
bermula)
 Memastikan penayangan
slaid/video berjalan dengan lancar.
 Memasang LCD & skrin di bahagian
hadapan pentas.
Pengacara majlis 1. Cik Nurshuhada Bt Abd  Memastikan majlis berjalan dengan
Razak lancar.
 Pengendalian majlis yang menarik
& menghiburkan.
 Menyampaikan maklumat terkini
dari semasa ke semasa.
Jemputan 1. Pn Hawati Bt Hasan  Mendapatkan senarai nama dan
2. Cik Nurshuhada Bt Abd alamat jemputan.
Razak  Menghantar surat jemputan.
 Melaporkan respon jemputan.

Buku Program 1. Pn Hawati Bt Hasan  Mengumpulkan data & maklumat


2. Cik Nurshuhada Bt Abd penting untuk dicetak dalam buku
Razak program.

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR ms 6


KERTAS KERJA HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR & GRADUASI TAHUN 6 2017

 Mencetak buku program mengikut


jumlah yang ditetapkan.
 Menyerahkan buku program kepada
jawatankuasa pendaftaran.
Pendaftaran dan 1. Pn Nurulhuda Bt Hussan  Menyediakan borang pendaftaran.
mengedar buku 2. Pn Zaleda Bt Rasedin  Mengedarkan buku program kepada
program tetamu.
 Melantik & melatih murid
mengedarkan buku program kepada
perasmi mengikut protokol yang
betul.
Jamuan Dif, ibu 1. Pn Hjh Hafsah Bt A Manan  Memastikan jamuan VIP, ibu bapa,
bapa, murid dan 2. Pn Khadijah Bt Ali murid & guru disediakan dengan
guru 3. Pn Zaleda Bt Rasedin sempurna.
 Memastikan makanan yang
disediakan mencukupi.
Dokumentasi 1. Pn Hawati Bt Hasan  Membuat laporan (dokumentasi)
2. Cik Nurshuhada Bt Abd majlis dengan lengkap & sempurna.
Razak  Menyerahkan laporan kepada PK1.

10.0 PERBELANJAAN

Bil Perkara Kategori Kuantiti Anggaran Jum. Sumber


Hadiah Harga (RM) Kewangan
(RM/seunit)
1. Medal Kedudukan Dalam Kelas 7 x 3 = 21 3.50 73.50 Sewa Kantin
Terbaik Mata pelajaran 74 3.50 259.00
Anugerah Khas 10 5.00 50.00
2. Sijil 100 0.50 50.00 432.50
3. Jamuan Murid 96 murid 3.50 336.00
JUMLAH 768.50
4. Hiasan dewan & 50.00 PIBG
pentas (banner)
5. Buku program 50.00
6. Cenderamata 50.00
Perasmi
7. Sewa Jubah 100.00 250.00
JUMLAH 250.00

JUMLAH KESELURUHAN 1018.50


11.0 TENTATIF

8.30 pg. - Ketibaan Ibu Bapa


- Ketibaan Perasmi
9.00 pg. - Persembahan Prasekolah

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR ms 7


KERTAS KERJA HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR & GRADUASI TAHUN 6 2017

- Bacaan Doa
- Ucapan Alu-aluan oleh Puan Guru Besar :
Yang Berusaha – Pn Hjh Noorlizan Binti Omar
- Ucapan Perasmian Wakil PPD Muar
Yang Berusaha – En Ramli Bin Salamat
- Penyampaian Sijil dan Hadiah Prasekolah
- Penyampaian Sijil Graduasi Tahun 6
- Penyampaian Anugerah Kecemerlangan Akademik

REHAT

11:00 pg. - Persembahan BM


- Penyampaian Anugerah Terbaik Mata pelajaran
- Penyampaian Sijil Kehadiran Penuh
- Persembahan
- Penyampaian Sijil 6A Subjek Teras
- Anugerah Tokoh Nilam – Tahap 1 & 2
- Bacaan Biodata Murid Unggul
- Anugerah Murid Unggul
- Penyampaian Cenderamata Perasmi

1:20 ptg. - Bersurai

12.0 PENUTUP

Semoga majlis ini mendapat kerjasama daripada semua pihak dan berjalan
dengan lancar serta mampu melahirkan murid yang cemerlang, gemilang dan
terbilang dalam merealisasikan matlamat dan harapan negara. Terima kasih
diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak
langsung dalam menjayakan majlis ini. Mudah-mudahan segala usaha dan
pengorbanan semua mendapat keberkatan dan keredhaan Allah S.W.T.

Sekian, terima kasih.

Disediakan oleh : Disemak oleh :

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR ms 8


KERTAS KERJA HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR & GRADUASI TAHUN 6 2017

....................................... .................................................
PN. HAWATI BINTI HASAN
Setiausaha,
Hari Anugerah Kecemerlangan Pelajar
dan Graduasi Tahun 6
Sekolah Kebangsaan Sultan Abu Bakar (2)

Disahkan oleh :

......................................................

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR ms 9


KERTAS KERJA HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR & GRADUASI TAHUN 6 2017

CHECK LIST HADIAH & SIJIL :


1. Puan Khalijah Binti Mohamed Yasin
2. Puan Marliana Binti Sehamat
3. Cik Nurshuhada Binti Abd Razak

A) KATEGORI HADIAH & SIJIL :

1) ANUGERAH KECEMERLANGAN AKADEMIK

KELAS TERBAIK / PERTAMA TERBAIK / KEDUA TERBAIK / KETIGA

Prasekolah
Tahun 1A AIN NUR DAMIA BINTI KAMAROL NUR AISYAH DAMIA BINTI ABDUL NURUL AREESYA SOFEA BINTI
AMIR ARIFF FAHIM ABDULLAH
Tahun 2A NUR ALYA BINTI ABDULLAH NOR AMYLIA BINTI MOHD AFIZAL NUR QAISARA HUSNA BINTI
HASIM
Tahun 3A BALQIS SAFFIYAH BT ZAINAL SITI NUR ALEEYA BT YUSRIN NUR ADANI ZAYANA BT MOHD
ABIDIN AFFENDI
Tahun 4A NUR SYAKINNAH AKMAL BINTI NURIN AIN KAMALIAH BINTI MOHD QISTINA HAJAR BINTI HASHIM
ZULKIFLI FADZIL
Tahun 5A NUUR NAJIBAH BT MUHAMMAD NUR QURRATUL AIN BT ABDUL AFEEFA D ANEEZ BT
FAHIM MOHD.SHUKARI
Tahun 6A SITI AINNUR IMAN BT HASRUL NUR SOFIYA QIESTINA BT HASHIM ANIS SYAZWANA BT MOHD JUAH

2) MATA PELAJARAN TERBAIK

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR ms 10


KERTAS KERJA HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR & GRADUASI TAHUN 6 2017

Bil Mata pelajaran Tahun 1A Tahun 2A Tahun 3A Tahun 4A Tahun 5A Tahun 6A

1 B.Melayu NUR AISYAH DAMIA NUR QAISARA NUR ADANI NURQISTINA NUUR NAJIBAH BT ANIS SYAZWANA
Pemahaman BT ABDUL FAHIM HUSNA BT HASIM ZAYANA BT MOHD BATRISYIA BT MUHAMMAD BT MOHD JUAH
AFENDI MUHAMMAD
MASZWIN
2 B.Melayu FARISHA DANIA BT : NUR ALYA BT MAS NURUL NURIN AIN NUUR NAJIBAH BT SITI AINNUR IMAN
Penulisan AMIR ABDULLAH LIYANA BT ZAMAN KAMALIAH BT MUHAMMAD BT HASRUL
MOHD FADZIL
3 B.Inggeris – AIN NUR DAMIA BT NUR ALYA BT BALQIS SAFIYYAH QISTINA HAJAR NUUR NAJIBAH BT SITI AINNUR IMAN
Pemahaman KAMAROL AMIR ABDULLAH BT ZAINAL ABIDIN BT HASHIM MUHAMMAD BT HASRUL
ARIF
4 B.Inggeris – AIN NUR DAMIA BT NUR ALYA BT BALQIS SAFIYYAH QISTINA HAJAR NUUR NAJIBAH BT SITI AINNUR IMAN
Penulisan KAMAROL AMIR ABDULLAH BT ZAINAL ABIDIN BT HASHIM MUHAMMAD BT HASRUL
ARIF
5 Matematik AIN NUR DAMIA BT IZYAN NABILA BT BALQIS SAFIYYAH NURIN AIN AFEEFA D’ANEEZ ANIS SYAZWANA
KAMAROL AMIR ROSTAM BT ZAINAL ABIDIN KAMALIAH BT BT MOHD. BT MOHD JUAH
ARIFF MOHD FADZIL SHUKARI
6 Sains (T1) NUR AISYAH DAMIA NUR ALYA BT ITI NUR ALEEYA NURIN AIN NUR QURRATUL NURUL NASITAH
DSDT (T2 & T3) BT ABDUL FAHIM ABDULLAH BT YUSRIN KAMALIAH BT AIN BT ABDUL BT NUHAIRI
Sains (T4 – T6) MOHD FADZIL FAHIM

7 B.Arab NUR AMNATUSH NOR AMYLIA BT SITI NUR ALEEYA NURIN AIN AFEEFA D’ANEEZ WAN YASMIN
SYIFA’ BT AIMAN MOHD AFIZAL BT YUSRIN KAMALIAH BT BT MOHD. NABILAH BT WAN
MOHD FADZIL SHUKARI HAIZAL
8 P. Agama Islam NURUL AREESYA AISYA HUMAIRAH UR ADANI ZAYANA NURIN AIN NUUR NAJIBAH BT ANIS SYAZWANA
SOFEA BT BT ABDUL KARIM BT MOHD AFENDI KAMALIAH BT MUHAMMAD BT MOHD JUAH
ABDULLAH MOHD FADZIL
9 P. Seni ARDIANA WANI HAZIRAH BT NUR SYAKINNAH ATHIRAH NAJIHAH SITI AINNUR IMAN
QALESYA BT ZAMRI AKMAL BT BT AZMAN BT HASRUL
AHMAD SHAIR ZULKIFLI

10 P.Kesihatan NURDHANIYA NUR HIKMAH BT SITI NUR ALEEYA SITI NUR ATHIRAH NAJIHAH ANIS SYAZWANA
BATRISYIA MAHFOZ BT YUSRIN SHARINA BT ALI BT AZMAN BT MOHD JUAH
MUHAMMAD
MASZWIN

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR ms 11


KERTAS KERJA HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR & GRADUASI TAHUN 6 2017

11 P. Muzik AISYA HUMAIRAH MAS NURUL WAN NUR ALYA NUR QURRATUL NURATHIRAH
BT ABDUL KARIM LIYANA BT ZAMAN BT WAN MOHD AIN BT ABDUL FATINNI BT
AFFENDY FAHIM BAKARUDIN
12 Sejarah NURIN AIN NUUR NAJIBAH BT NUR SOFIYA
KAMALIAH BT MUHAMMAD QIESTINA BT
MOHD FADZIL HASHIM

13 RBT WAN NUR ALYA AFEEFA D’ANEEZ ANIS SYAZWANA


BT WAN MOHD BT MOHD. BT MOHD JUAH
AFFENDY SHUKARI
14 TMK NUR SYAKINNAH NUUR NAJIBAH BT NORAEIN NAJHLA
AKMAL BT MUHAMMAD JORI
ZULKIFLI
15 Pend. Moral

3) TOKOH

KATEGORI NAMA TAHAP


Tokoh Nilam Tahap 1
Tahap 2

KATEGORI NAMA TAHUN


Tokoh Murid NUR ADAWIYAH BINTI MOHD JOHARI 6A
Unggul

B) KATEGORI : SIJIL

1. ANUGERAH CALON 6A SUBJEK TERAS

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR ms 12


KERTAS KERJA HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR & GRADUASI TAHUN 6 2017

KELAS NAMA MURID


Tahun 1A AIN NUR DAMIA BINTI KAMAROL AMIR ARIFF
NUR AISYAH DAMIA BINTI ABDUL FAHIM
Tahun 2A NUR ALYA BINTI ABDULLAH
Tahun 3A BALQIS SAFFIYAH BINTI ZAINAL ABIDIN
Tahun 4A -

Tahun 5A -

Tahun 6A SITI AINNUR IMAN BT HASRUL


NUR SOFIYA QIESTINA BT HASHIM

B. KEHADIRAN PENUH :

Tahun Nama
2A 1. NUR HIKMAH BINTI MAHFOZ
4A 2. NURIN AIN KAMALIAH BINTI MOHD FADZIL
3. SITI NUR SHARINA BINTI ALI
5A 4. ATHIRAH NAJIHAH BT AZMAN

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR ms 13


KERTAS KERJA HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR & GRADUASI TAHUN 6 2017

5. NUR NAZURAH BT NORASMAN


6. NUR QURRATUL AIN BT ABDUL FAHIM
7. NURIN AIN BATRISYIA BT MOHD FADZIL

C. TAHUN 6 :

BIL NAMA CATATAN


1 AFEEQA D'ANEEZ BINTI MOHD.SHUKARI
2 ANIS SYAZWANA BINTI MOHD JUAH
3 NOR AISYAH BINTI MOHD AFIZAL
4 NORAIEN NAJHLA JORI
5 NUR ADAWIYAH BINTI MOHD JOHARI
6 NUR NATASHA NAJWA BINTI NORHISHAM
7 NUR SOFIYA QIESTINA BINTI HASHIM
8 NUR UMMI BATRISYIA BINTI AKBAR
9 NURATHIRAH FATINNI BINTI BAKARUDIN
10 NURUL NASITAH BINTI NUHAIRI
11 SITI AINNUR IMAN BINTI HASRUL
12 SITI KHADIJAH BINTI ABD RAZAK
13 WAN YASMIN NABILAH BINTI WAN HAIZAL
14 NUR ILYANA ATIQAH BINTI HASIM

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR ms 14


KERTAS KERJA HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR & GRADUASI TAHUN 6 2017

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR

BORANG PENDAFTARAN IBU BAPA / PENJAGA PELAJAR CEMERLANG / PRASEKOLAH

Bil Nama Ibu Bapa / Penjaga Nama Anak Kelas T.Tangan


1
2
3
4
5
6
7
8

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR ms 15


KERTAS KERJA HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR & GRADUASI TAHUN 6 2017

9
10
11
12

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR ms 16