Anda di halaman 1dari 12

SEKOLAH KEBANGSAAN FAJAR HARAPAN

LAHAD DATU, SABAH

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 6
Masa : 1 jam
6
‫ بهاضين‬A

.Pilih dan bulatkan satu sahaja jawapan yang betul

.‫ سورة الضحى دتورونكن د ______ دان مغاندوغي ______ اية‬.1


.Surah Ad Dhuha diturunkan di………….. dan mengandungi……….ayat
11 ‫( مكة ؛‬C 5 ‫( مكة ؛‬A
11 ‫( مدينة ؛‬D 5 ‫( مدينة ؛‬B
‫افاكه سورة يغ منخريتاكن تنتغ ككواساءن الله يغ منخيفتاكن‬ 2.
‫باءيق‬-‫ماءنسي دغن سباءيق‬
‫كجادين؟‬
Apakah surah yang menceritakan tentang kekuasaan Allah yang menciptakan manusia
?dengan sebaik-baik kejadian
‫( القدر‬C ‫( التين‬A
‫( الشمس‬D ‫( الشرح‬B
‫ اياله‬   ‫حروف إظهار حلقي يغ تردافت دالم اية‬
.________ 3.
Huruf izhar halqi yang terdapat dalam ayat ………………………… ialah
‫( و‬C ‫( ي‬A
‫( غ‬D ‫( ج‬B
‫ برافاكه قدر باخاءن دغوغ باضي حكوم إاخفاء حقيقي دان إقلبا؟‬.4
Berapakah kadar bacaan dengung bagi hukum ikhfak haqiqi dan iqlab?
4 ‫( حركة‬C 2 ‫( حركة‬A
5 ‫( حركة‬D 3 ‫( حركة‬B

1
‫ يغ ماناكه دباخ دغن باخاءن دغوغ؟‬،‫ برايكوت‬٢ ‫ دأنتارا كلمة‬.5
Di antara kalimah-kalimah berikut, yang manakah dibaca dengan bacaan dengung?
 (C   (A
‫( إ ذذ ذ‬D  (B

     .6



     


.___________ ‫ دأتس ترديري درفد حكوم‬٢ ‫كلمة‬


..…………………………………… Kalimah di atas terdiri daripada hukum
‫إاخفاء حقيقي‬ (C ‫إقلبا‬ (A
‫إادغام مع الغنة‬ (D ‫إظهار حلقي‬ (B

‫ بصصصر دان‬،‫ اومت إسلم ______ برايمان بهاوا الله برصيفت سمع‬.7
.‫كلم‬
Umat Islam ………………………………… beriman bahawa Allah bersifat Sama’, Basar dan Kalam.
‫واجب‬ (C ‫حرام‬ (A
‫مستحيل‬ (D ‫هاروس‬ (B

‫ "الله مها مغهيتوغ ستياف عملن دان فربواتن ماءنسي سام اد‬.8
‫باءيق اتاوفون تيدق فد‬
".‫ستياف ماس دان تمفت‬
“Allah Maha Mengetahui setiap amalan dan perbuatan manusia samada baik ataupun tidak baik
pada setiap masa dan tempat”
.___________ ‫فرثاتاءن دأتس اداله مقصود نام الله‬
Pernyataan di atas adalah maksud nama Allah __________________.
‫كلم‬ (C ‫سمع‬ (A
‫ذوالجللا والكرام‬ (D ‫الحسيب‬ (B

.___________ ‫ دليل نقلي نام الله ذوالجللا والكرام اياله‬.9


Dalil naqli nama Allah Zul Jalali wal Ikram ialah____________________.
2
224 :‫ سورة البقرة‬
  (A
18 : ‫ سورة الحجرات‬    (B
27 : ‫ سورة الرحمن‬      (C
: ‫ سورة الا عمران‬       
(D
19

._________ ‫ي دكنلي جوض دغن شيريك‬


‫جل ذ ي‬
‫شيريك ج‬ 10
Syirik Jaliyyi dikenali juga dengan syirik___________________. .
‫باثق‬ (C ‫بسر‬ (A
[Type a
quote ‫سدرهان‬ (D ‫كخيل‬ (B
from the

‫رياء دالم عبادة كران ماهو فوجين درفد مشاركت مروفاكن‬ .


‫كأداءن يغ ممباوا سسأورغ‬ 11
._________ ‫كفد‬
Riak dalam ibadah kerana mahu pujian daripada masyarakat merupakan keadaan yang
membawa seseorang kepada________________.
‫ي‬
‫جل ذ ي‬ ‫شيريك ج‬ (C ‫شيريك‬ (A
‫شيريك خخيف يي‬ (D ‫شيريك بسر‬ (B

‫دأنتارا برايكوت يغ ماناكه شرط صح فواسا؟‬ .12


?Di antara berikut yang manakah syarat sah puasa
‫مرتد‬ (C ‫مميز‬ (A
‫ممفو برفواسا‬ (D ‫برسحور‬ (B

‫ افاكه‬."‫"سلمه ممونتهكن ماكنن يغ دماكنث سلفس صلة صبح‬


‫حكوم فواسا سلمه؟‬ .13
?Salmah memuntahkan makanan yang dimakan selepas solat Subuh”. Apakah hukum puasa Salmah “
‫بطل‬ (C ‫صح‬ (A
‫تيدق بطل‬ (D ‫مكروه‬ (B

3
‫حكوم ملكوكن صلة جنازه اياله ___________‪.‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪.________________Hukum melakukan solat jenazah ialah‬‬ ‫‪.‬‬
‫واجب‬ ‫‪(C‬‬ ‫سنة‬ ‫‪(A‬‬
‫‪(D‬‬ ‫‪(B‬‬

‫‪15‬‬
‫‪badan di sebelah‬‬ ‫‪ ‬بادن دسبله كانن امام‬ ‫‪.‬‬
‫‪kanan imam‬‬
‫‪kepala di sebelah kiri imam‬‬ ‫‪ ‬كفال دسبله كيري امام‬
‫‪ ‬امام برديري دبهاضين كفال ‪imam berdiri di bahagian kepala‬‬

‫فرثاتاءن دأتس مروجوع كفد كدودوقن امام دان جنازه كتيك‬


‫صلة جنازه _______‪.‬‬
‫‪.__________Pernyataan di atas merujuk kepada kedudukan imam dan jenazah ketika solat jenazah‬‬
‫فرمفوان‬ ‫‪(C‬‬ ‫للكي‬ ‫‪(A‬‬
‫للكي دان فرمفوان‬ ‫‪(D‬‬ ‫فرمفوان دان خنث‬ ‫‪(B‬‬

‫فرجنجين حديبية دمتراي فد بولن _______ تاهون _______‬


‫هجرة‪.‬‬ ‫‪.16‬‬
‫‪.Perjanjian Hudaibiyah dimeterai pada bulan ___________ tahun _________ hijrah‬‬
‫‪ (C‬صفر ؛ كأمفت‬ ‫‪ (A‬رجب ؛ كتيض‬
‫‪ (D‬ربيع الولا ؛ كليم‬ ‫‪ (B‬ذوالقعدة ؛ كأنم‬
‫اقرار طاعت ستيا يغ دناماكن ________ برلكو دباوه سفوهون‬
‫‪17‬‬
‫فوكوق‪.‬‬
‫‪.Ikrar taat setia yang dinamakan _____________ dilakukan dibawah sepohon pokok‬‬ ‫‪.‬‬

‫ة‬
‫ب جي لعج ة‬ ‫‪(C‬‬ ‫ة ال ل ذ‬
‫مجرار‬ ‫ث جن ذي ج ة‬ ‫‪(A‬‬
‫فرجنجين حديبية‬ ‫‪(D‬‬ ‫فياضم مدينة‬ ‫‪(B‬‬

‫‪4‬‬
‫مللوءي فمبوكاءن كوتا مكة‪ ،‬كوتا مكة بيبس درفد فغاروه‪،‬‬
‫عملن دان خغكمن _____‪.‬‬ ‫‪18.‬‬
‫‪._____Melalui pembukaan Kota Mekah, Kota Mekah bebas daripada pengaruh, amalan dan cengkaman‬‬
‫اسرائيل‬ ‫‪(C‬‬ ‫موسوه‬ ‫‪(A‬‬
‫كومونيس‬ ‫‪(D‬‬ ‫جاهيلية‬ ‫‪(B‬‬

‫‪.19‬‬
‫‪Baginda melakukan ibadah wukuf‬‬ ‫بضيندا ملكوكن عبادة وقوف‪،‬‬
‫كمودين مثمفايكن خطبة تراخي ‪kemudian menyampaikan khutbah terakhir‬‬

‫دخلياق قوم مسلمين ‪di khalayak kaum muslimin‬‬

‫برداسركن فرثاتاءن دأتس‪ ،‬دماناكه دان بيلكه برلكوث‬


‫فرايستيوا ترسبوت؟‬
‫‪?Berdasarkan pernyataan di atas, di manakah dan bilakah berlakunya peristiwa tersebut‬‬

‫ذوالحجة‬ ‫‪9‬‬ ‫ممززخديلخفة ؛‬ ‫ذوالحجة‬ ‫‪8‬‬ ‫منى ؛‬


‫‪(C‬‬ ‫‪(A‬‬
‫‪Muzdalifah , 9 Zulhijjah‬‬ ‫‪Mina, 8 Zulhijjah‬‬

‫منى ؛ ‪ 13-11‬ذوالحجة‬ ‫ذوالحجة‬ ‫عرفة ؛ ‪9‬‬


‫‪(D‬‬ ‫‪(B‬‬
‫‪Mina, 11-13 Zulhijjah‬‬ ‫‪Arafah, 9 Zulhijjah‬‬

‫دأنتارا برايكوت يغ ماناكه بوكن رياكسي فارا صحابت افابيل‬ ‫‪20.‬‬


‫مندغر بريتا كوفاتن‬
‫نبي محمدﷺ؟‬
‫‪Di antara berikut yang manakah BUKAN reaksi para sahabat apabila mendengar berita kewafatan Nabi‬‬
‫?‪Muhammad S.A.W‬‬
‫فارا صحابت سديه دان مريك بردوكاخيتا‬ ‫‪(A‬‬
‫سيدنا ابو بكر مناغيس كسديهن مليهت جنازه بضيندا‬ ‫‪(B‬‬
‫سيدنا عمر ترفرنجت دان سوكر ممفرخاياءي بريتا كوفاتن‬ ‫‪(C‬‬
‫نبي محمدﷺ‬

‫‪5‬‬
‫فارا صحابت برتلضه دان برفخه بله كران مريك تيدق بوليه‬
‫‪(D‬‬
‫منريما فرخبرن ترسبوت‬
‫برايكوت اداله خونتوه رحلة كخوالي ________‪.‬‬ ‫‪21.‬‬
‫‪Berikut adalah contoh rehlah kecuali _____________.‬‬
‫ممبلي بله‬ ‫‪(C‬‬ ‫برخيهم‬ ‫‪(A‬‬
‫ملنخوغ‬ ‫‪(D‬‬ ‫مغمبارا‬ ‫‪(B‬‬

‫‪ ،‬كيت دبنركن‬ ‫سكيراث تردافت حيوان يغ‬


‫________‪.‬‬ ‫‪22.‬‬
‫‪Sekiranya terdapat haiwan yang memudaratkan, kita dibenarkan________________.‬‬
‫مثايغيث‬ ‫‪(C‬‬ ‫ممبليث‬ ‫‪(A‬‬
‫ممبونوهث‬ ‫‪(D‬‬ ‫ممليهاراث‬ ‫‪(B‬‬

‫"فندافتن فندودوق ترججس" اداله دأنتارا __________‪.‬‬ ‫‪23.‬‬


‫“ ‪._______________ Pendapatan penduduk terjejas” adalah antara‬‬

‫ادبا ترهادف عالم سكيتر‬ ‫‪(A‬‬


‫كفنتيغن ادبا ترهادف عالم سكيتر‬ ‫‪(B‬‬
‫عاقبة مغابايكن ادبا ترهادف عالم سكيتر‬ ‫‪(C‬‬
‫خارا مناغني فربواتن مروسقكن عالم سكيتر‬ ‫‪(D‬‬

‫‪24.‬‬

‫_‪7‬‬

‫برداسركن ضمبر دأتس‪ ،‬افاكه ادبا يغ سسواي ترهادف هرتا بندا‬


‫عوام؟‬
‫‪6‬‬
?Berdasarkan gambar di atas, apakah adab yang sesuai terhadap harta benda awam
‫تيدق ممبذير‬
Tidak membazir (A
mematuhi peraturan yang ditetapkan ‫مماتوهي فراتورن يغ دتتفكن‬ (B
Bertimbang rasa terhadap pengguna ‫برتيمبغ راس ترهادف فغضونا لءين‬
(C
lain
Bertanggungjawab sekiranya ‫برتغضوغجوابا سكيراث برلكو كروسقن‬ (D
berlaku kerosakan

melatih diri supaya lebih ‫ملتيه ديري سوفايا لبيه برديسيفلين‬  2


berdisiplin .5
‫ممبريكن كمودهن دان كسليساءن كفد فغضونا لءين‬ 
memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pengguna lain
bermain lompat tali ‫برماءين لومفت تالي‬ 

‫فرثاتاءن دأتس مروفاكن كفنتيغن مغعملكن ادبا ترهادف هرتا‬


._________ ‫بندا عوام كفد‬
Pernyataan di atas merupakan kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam
.______________kepada
‫جيرن‬ (C ‫نضارا‬ (A
‫مشاركت‬ (D ‫اينديؤيدو‬ (B

‫مركه‬ 50 )
(

7
‫بهاضين ‪B‬‬
‫كلسكن فغاجرن سورة القدر دغن سورة الضحى‬
‫‪.kelaskan pengajaran surah al Qadr dan surah ad Dhuha‬‬

‫‪ ‬اورغ يغ براوسها اكن برجاي‬


‫‪ ‬بنتوله اورغ يغ ممرلوكن بنتوان‬
‫‪ ‬برشكور دغن نعمت ليلة القدر‬
‫‪ ‬ضنداكن عبادة تراوتام فد سفولوه مالم تراخي رمضان‬

‫‪ ‬سنتياس محاسبه ديري اضر عمل عبادة دافت‬


‫دفرتيغكتكن‬
‫فغاجرن سورة الضحى‬ ‫فغاجرن سورة القدر‬
‫____________________‬ ‫‪.1‬‬
‫__________________________________________‬ ‫‪.4‬‬
‫________________________________‬
‫________________________________‬

‫____________________‬ ‫‪.2‬‬
‫___________________________________________‬ ‫‪.5‬‬
‫_‬

‫____________________‬ ‫‪.3‬‬

‫‪8‬‬
‫‪10‬‬ ‫)‬
‫مركه ( )‬ ‫) حدياث (‬

‫ايسي تمفت كوسوغ دغن جوافن يغ بتولا‪.‬‬

‫ساله ؛ بنر‬ ‫جاءوهي رسواه كران اي فربواتن كجي‬


‫دان بردوسا‬

‫كلمهن ديري‬ ‫اورضانيساسي‬ ‫فمبري دان‬


‫ستابيل‬ ‫فنريما‬

‫عن عبلدالل بلن عمروُ رقاَرل‪ َ:‬رقاَرل لرعن رسوُلل ا ل‬


‫ل ﷺ الرالشىِ روُالملممرترلشيِ‬ ‫رر رل‬ ‫ر م رم م ر م ل‬
‫رواه الترمذي‬

‫مروجوع حدياث دأتس‪ ،‬الله دان رسولا الله ملعنة‬ ‫‪.1‬‬


‫______________________ رسواه كران كسنث ساغت بوروق‬
‫كفد اينديؤيدو‪ ،‬مشاركت دان نضارا‪.‬‬
‫رسواه اياله فمبرين كفد سسأورغ اونتوق ممبنركن سسواتو يغ‬ ‫‪.2‬‬
‫_______________‬
‫اتاو ممبطلكن سسواتو يغ ________________‪.‬‬
‫ضاضل مغاولا كهندق ديري مروفاكن‬ ‫‪.3‬‬
‫____________________________‬
‫يغ مثببكن برلكوث رسواه‪.‬‬
‫كباءيقن منجاءوهي رسواه ‪:‬‬ ‫‪.4‬‬
‫_________________________________‬
‫‪9‬‬
: ‫فغاجرن حدياث‬ .5
_______________________________________
________________________________________________
10 ) 
) ( ‫مركه‬ 

Pilih dan bulatkan jawapan yang betul.

 
1

 
2

. ................................................................ 3
. ................................................................  4

. ................................................................  5




10) 
) ( ‫مركه‬
10
10 )
) ( ‫مركه‬ 

11
10 ) SOALAN TAMAT.
) ( ‫مركه‬
Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

Mohd Faizal Bin Ab Rahim Syed Robi Bin Syed Mahmud


Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Pendidikan Islam

12

Anda mungkin juga menyukai