Anda di halaman 1dari 6

TAHUN 3 PENDIDIKAN ISLAM

BAHAGIAN TAJUK SUB TAJUK JAM PEMBERATAN HASIL


PEMBELAJARAN
ALQURAN BACAAN DAN 1. SURAH AL FIL (5 JAM 30 4.82%
HAFAZAN 2. SURAH AL HUMAZAAH MIN)
3. SURAH AL ASR
4. SURAH AT TAKATHUR
MEMAHAMI 1. PENGERTIAN AL QURAN (1 JAM 30 1.32%
ALQURAN 2. NAMA LAIN ALQURAN MIN)
3. KELEBIHAN MEMBACA ALQURAN
4. KEPENTINGAN MEMBACA ALQURAN
5. BACAAN ALQUARN AMALAN SEHARIAN
SURAH ALFATIHA 1. PENGENALAN SURAH ALFATIHA (1 JAM 30 1.32%
2. ERTI AYAT SURAH ALFATIHA MIN)
3. MEMEHAMI ISI PENTING AYAT ALFATIHA
4. PENGAJARAN TERDAPAT DALAM SURAH
5. AMALN SURAH ALFATIHAH DALAM
SURAH
SURAH ANNAS 1.PENGENALAN SUARAH ANNAS (1 JAM 30 1.32%
2.ERTI AYAT SURAH ANANAS MIN)
3.MEMEHAMI ISI PENTING AYAT ANNAS
4.PENGAJARAN TERDAPAT DALAM SURAH
ANNAS
5.AMALN SURAH ANNAS DALAM SURAH
TAJWID 1. MAD ASLI TABIE (3 JAM 30 3.0%
-BACAAN MAD 2. MAD SILAH QOSIROH MIN)
-BACAAN MIM DAN 3. MAD BADAL
NUN SYADDAH 4. MAD I’WAD
5. MAD TAMKIN

HADIS -HADIS MENGASIHI 1. PENGERTIAN HADIS (2 JAM) 1.75%


ORANG YANG LEBIH 2. BACAAN HADIS
MUDA DAN 3. MENYATAKAN TEREJMAHAN HADIS
TAHUN 3 PENDIDIKAN ISLAM

MENGHORMATI 4. MENYATAKAN FAEDAH MMENGASIHI


ORANG TUA ORANG TUA
5. AKIBAT TIDAK MENGASIHI ORANG TUA
6. MENYATAKAN PENGAJARAN HADIS
HORMAT
AQIDAH -BERIMAN KEPADA 1. MENYATAKAN PENGERTIAN KITAB ALLAH (2 JAM) 1.75%
KITAB ALLAH 2. MAKSUD BERIMAN KEPADA ALLAH
3. HUKUM BERMAN KEPADA ALLAH
4. DALIL NAQLI BERIMAN KEPADA ALLAH
5. SEBAB MANUSIA MEMERLUKAN KITAB
6. KELENIHAN ALQURAN DIBANDUINGKAN
DENGAN KITAB LAIN
-KONSEP BERIMAN 1. PENGERTIAN HARI AKHIRAT (1 JAM) 0.88%
KEPADA HARI 2. MAKSUD BERIMAN KEPADA HARI
AKHIRAT AKHIRAT
3. HUKUM BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT
4. DALIL NAQLI BERIMAN KEPADA HARI
AKHIRAT
5. NAMA2 LAIN HARI AKHIRAT
6. HIKMAH BERLAKUNYA HARI AKHIRAT
-ALLAH BERSIFAT 1. PENGERTIAN ALLAH BERSIFAT BAQO’ (1 JAM) 0.88%
BAQO’ 2. HUKUM PERCAYAI ALLAH BERSIFAT
BAQO’
3. DALIL NAQLI
4. FAEDAH BERIMAN DAN AKIBAT BERIMAN
-ALLAH BERSIFAT (1 JAM) 0.88%
MUKHOLAFATHU
LILHAQWADIS
-ALLAH BERSIFAT (1 JAM) 0.88%
QIAMUHU
BINNAFSIH
-NAMA ALLAH (1 JAM) 0.88%
AL’ADLU
TAHUN 3 PENDIDIKAN ISLAM

-NAMA ALLAH (2 JAM) 1.75%


ASYSYUKUR

IBADAH -KONSEP IBADAH 1. PENGERTIAN IBADAH (2 JAM) 1.75%


2. JENIS IABADAH
3. FAEDAH MELAKUKAN IBADAH DAN
AKIBAT TIDAK LAKSANAKAN
4. KEHIDUPAN SEHARIA SEBAGAI IBADAH
-JENIS HUKUM, 1. JENIS HUKUM DALAM ISLAM DAN (2 JAM) 1.75%
WAJIB. PENGERTIAN
SUNAT,MAKRUH, 2. CONOH PERBUATAN WAJIB,SUNAT,
HARAM, HARUS MAKRUH….
3. FAEFAH BERAMAL DENGN PERINTAH
ALLAH DAN AKIBAT…
-HAFAZ,FAHAM 1. BACAAN DAN TERJEMAHAN (2 JAM) 1.75%
BACAAN SOLAT(DIA 2. HAFAZ DAN MAAN DOA QUNUT DENGAN
QUNUT) BETUL
SYARAT WAJIB 1. PENEGERTIAN SAYARTA WAJIB SYARAT (1 JAM) 0.88%
SOLAT SAH SOLAT
2. MENJELASKAN STYARTA WAJIB SYARAT
SAH
SYARAT SAH SOLAT 1. (2 JAM) 1.75%
-PERKARA 1. SENARAI PERKARAA MEMBATALKAN (2 JAM) 1.75%
MEMBATALKAN SOLAT
SOLAT 2. TINDAKAN PERLU DLAKUKAN JIKA
BERLAKU PERKARA MEMBATALKAN
SOLAT
3.
SIRAH -PERISTIWA DI GUA 1. KEDUDUKAN GUA HIRA’ (2 JAM) 1.75%
HIRA’ 2. SEBAB KEDATANGAN NABI KE GUA HIRA’
3. MENCERITAKAN WAHYU PERTAMA NABI
DI GUA HIRA;
TAHUN 3 PENDIDIKAN ISLAM

4. PERISTIWA YANG BERLAKU SELEPAS


MENERIMA WAHYU
5. IKTIBAR DARI PERISTIWA DI GUA HIRA’
-DAKWAH 1. BENTUK DAKWAH RASULULLAH (2 JAM) 1.75%
RASULULLAH 2. SEBAB RASULULLAH DAKWAH SECARA
SULIT DAN TERANG
3. KESAN DAKWAH SECARA TERANG
4. MENEYENARAIKAN NAMA SAHABAT
YANG MNERIMA DAKWAG SECARA SULIT
5. IKTIBAR DAKWAH TERANG DAN SULIT
-PERISTIWA HIJRAH 1. SEBAB.TARIKH.BILANGAN ORAG YANG (2 JAM) 1.75%
KE HABSYAH BERHIJRAH KEHABSYAH KALI PERTAMA
2. MENCERITAKAN KESUKARAN
PERJALANAN KEHABSAYAH
3. HIJRAH HABSYAH KALI KEDUA
4. CERITA LAYANAN RAJA KEPADA MEREKA
YANG BERHIJRAH
-PENERIMAAN 1. PERISTIWA MENYEBABKAN PEMBESAR (2 JAM) 1.75%
ORANG MEKAH MEKAH MEMLUK ISLAM
YANG 2. KESAN PERITIWA PEMEBESAR MEKAH
BERPENGARUH MEMELUK ISLAM
TERHADAP DAKWAH 3. IKTIBAR PERITIWA PEMBESAR MEKAH
RASULULLAH MEMELUK ISLAM
ADAB -ADAB TERHADAP 1. HUKUM MEMULIAKAN ALQURAN (2 JAM) 1.75%
ALQURAN 2. ADAB MEMULIAKAN ALQURAN
3. FAEDAH BERADAH TERHADAP ALQURAN
4. AKIBAT TIDAK BERDAPA TERHADAP
ALQUARAN
5. MENGAMALKAN ADAB TERHADAP
ALQURAN
-ADAB BERPAKAIAN 1. HUKUM MENUTUP AURAT (2 JAM) 1.75%
2. ADAB BERPAKAIAN
3. HAD AURAT LEAKI DAN WANITA
TAHUN 3 PENDIDIKAN ISLAM

4. CIRI2 PAKAIAN MENURUT ISLAM


5. MEMBACA MEMNGHAFAZ DOA
SEBELUM BERPAKAIAN
6. FAEDAH MENGAMALKAN ADAB
BERPAKAIAN
7. AKIBAT TIDAKMENGAMALKAN ADAB
BERPAKAIAN
8. MENGAMALKAN ADAB BERPAKAIAN
DALAM ISLAM
-ADAB BERCAKAP 1. ADAB BERCAKAP (2 JAM) 1.75%
2. FAEDAH MENGAMALKAN ADAB
BERCAKAP
3. AKIBAT TIDAK MENGAMALKAN ADAB
BERCAKAP
4. MENEGAMALKAN ADAB BERCAKAP

-ADAB BERZIARAH 1. HUKUM BERZIARAH (2 JAM) 1.75%


2. ADAB BERZIARAH
3. MENYENARAIKAN ORANG YANG LEBIH
UTAMA DIZIARAHI
4. PERKARA YANG PERLU DIJAUHI KETIKA
BERZIARAH
5. FAEDAH MENGAMALKAN ADAB
BERZIARAH
6. AKIBAT TIDAK MENGAMALKAN ADAB
BERZIARAH
JAWI -PERKATAAN 1. MEMEBACA MEMBINA DAN MENULIS (9 JAM) 7.89%
BERIMBUHAN PERTAAAN BERIMBUHAN AWALAN
DENGAN BETUL
BA. PA, MIM,DAL,SIN.KAF
2. MEMEBACA MEMBINA DAN MENULIS
PERTAAAN BERIMBUHAN AWALAN
DENGAN BETUL
TAHUN 3 PENDIDIKAN ISLAM

BER,TER,PER,PEM,MEN,PENG,MANG,PAN
3. MEMEBACA MEMBINA DAN MENULIS
PERTAAAN BERIMBUHAN AKHIRAN
DENGAN BETUL
KAN.AN,KEN,E
4. MEMEBACA MEMBINA DAN MENULIS
PERTAAAN BERIMBUHAN APITAN

-AYAT MUDAH 1. MEMBACA MEMBINA DAN MENULIS (7 JAM) 6.14%


MENGANDUNGI AYAT MUDAH MENGANDUNGI
PERKATAAN PERKATAAN IMBUHAN AWALAN
IMBUHAN DENGAN BETUL
2. MEMBACA MEMBINA DAN MENULIS
AYAT MUDAH MENGANDUNGI
PERKATAAN IMBUHAN AKHIRAN
DENGAN BETUL
3. MEMBACA MEMBINA DAN MENULIS
AYAT MUDAH MENGANDUNGI
PERKATAAN IMBUHAN APITAN DENGAN
BETUL

-PERKATAAN YANG 1. MENGENAL MEMBACA DANMENULIS (3 JAM) 2.63%


MENGANDUNGI PERKATAAN YANG MENGANDUNGI
HURUF HAMZAH HURUF HAMZAHENGIKUT TEKNIK
PENULISAN YANG BETUL