Anda di halaman 1dari 8

Pendidikan Moral Peperiksaan Akhir Tahun SKAM 2016

A. Jawab soalan berikut (10 markah)

Memahami kepercayaan

Menghormati agama

1. Sikap di atas sangat penting untuk


a.menghakis semangat kerjasama
b.membuang sikap baik hati
c.memupuk kesederhanaan
d.mengukuhkan perpaduan

2. Manakah antara berikut merupakan cara mengamalkan nilai kepercayaan


kepada Tuhan?
I Melakukan semua suruhan tuhan
II Mensyukuri anugerah daripada Tuhan
III Menjaga pemberian Tuhan dengan baik
IV Melaksanakan perkara yang dilarang Tuhan
a.II dan IV
b.II, III dan IV
c.I, II dan III
d.I, II, III dan IV

3. Jika kita bersikap baik hati terhadap orang lain, mereka akan
a.menghargai kita
b.membenci kita
c.memusuhi kita
d.menjauhi kita

4. Apakah yang ditunjukkan oleh budak perempuan itu terhadap neneknya?


a.berterima kasih
b.kasih sayang
c.keadilan
d.kejujuran

5.
Idris menghabisikan semua kuih tanpa meninggalkan sedikt
pada kawannya.

Apakah tindakan yang sepatutnya dilakukan Idris?


a.meminta kuih lagi
b.mendiamkan diri
c.berkongsi kuih
d.membawa kuih pulang ke rumah

1
Pendidikan Moral Peperiksaan Akhir Tahun SKAM 2016

6.Sekiranya kita tidak mengamalkan sikap jujur,kita


a.tidak dipercayai masyarakat
b.disanjung oleh kawan-kawan
c.dihormati oleh penduduk
d.dikenali oleh guru-guru
7.Manakah antara berikut menunjukkan sikap murid yang berterima kasih kepada
pemimpin?
I. Berdisplin dan bertanggungjawab
II Melupakan pengorbanan mereka
III Menghormati pemimpin
IV Belajar dengan tekun
a. II dan III
b. I dan IV
c. I,II dan III
d. I,III dan IV

2
Pendidikan Moral Peperiksaan Akhir Tahun SKAM 2016

3
Pendidikan Moral Peperiksaan Akhir Tahun SKAM 2016

4
Pendidikan Moral Peperiksaan Akhir Tahun SKAM 2016

5
Pendidikan Moral Peperiksaan Akhir Tahun SKAM 2016

6
Pendidikan Moral Peperiksaan Akhir Tahun SKAM 2016

7
Pendidikan Moral Peperiksaan Akhir Tahun SKAM 2016