Anda di halaman 1dari 1

PUNCA-PUNCA STRES DALAM KALANGAN GURU

Mengajar
pelajar yang Tekanan Keseimbangan
kurang masa dan antara Sikap buruk
bermotivasi bebanan profesional pelajar
Konsep kerja dengan
kendiri dan komitmen
status sendiri

Konflik Masalah
dengan rakan pengurusan
Mengawal sekerja
disiplin bilik bilik darjah
darjah KYRIACOU
DUNHAM (1987)
& VARMA
(1998) Persekitaraan
kerja yang
tidak Bilangan
kondusif pelajar
Dinilai oleh yang ramai
pihak lain

Kekurangan
Pihak BBB Gaji yang
Menangani pentadbiran rendah
perubahan dan
pengurusan