Anda di halaman 1dari 3

SENARAI TUGAS AHLI JAWATANKUASA

- Mempengerusikan mesyuarat perlantikan ahli untuk jawatankuasa


perkhemahan
- Mempengerusikan segala mesyuarat yang dijalankan oleh ahli jawatankuasa
pengelola.
PENYELARAS - Mengadakan mesyuarat untuk pembahagian tugas serta penerangan setiap
tugas AJK yang terlibat.
- Memastikan segala maklumat yang diterima dan disampaikan kepada AJK
serta guru penasihat.
- Memastikan semua AJK menjalankan tugas dengan teratur dan terancang.
- Menyediakan surat panggilan dan minit mesyuarat
- Jemputan tetamu khas dan penceramah
SETIAUSAHA - Penyediaan kertas kerja.
- Penyediaan alat/bahan kursus untuk peserta
- Mengurus akaun perbelanjaan
- Memastikan kawasan perkhemahan berada dalam keadaan selamat
- Memantau disiplin pelajar dan memastikan setiap AJK melaksanakan tugas
dengan baik.
- Sentiasa membawa buku catatan
(Sila catat dalam buku laporan jika berlaku sebarang-perlanggaran disiplin
oleh pelajar atau ada masalah-masalah yang timbul..
- Sentiasa berhubung dengan pengarah program/ pengarah dan tahu tentang
KEM KOMANDAN/
masa setiap aktiviti yang akan dijalankan-
PENOLONG KEM
- Menyelia sesi perhimpunan pagi.(Menerima laporan daripada penghulu dan
KOMANDAN
penghuluwati (catat dalam buku laporan).Tanya samada ada pelajar yang
sakit dan sebagainya (catat jika ada dengan lengkap dalam buku laporan).
- Taklimat kepada peserta perkhemahan.
- Menguruskan peserta agar program berjalan dengan lancar.
- Memastikan disiplin peserta berada pada tahap yang tinggi.
- Memberi taklimat tentang peraturan am dan tatatertib program serta aktiviti
yang akan dijalankan.
- Sebagai pemudahcara kepada peserta dalam sesuatu aktiviti atau
pertandingan.
- Membantu peserta dalam menjelaskan sesuatu isu / permasalahan yang
dibincangkan.
- Menjelaskan matlamat yang hendak dicapai dalam setiap aktiviti atau
pertandingan.
FASILITATOR/ - Sentiasa mengawasi peserta dalam setiap aktiviti.
PENASIHAT BADAN - Mencatat markah / pemerhatian dan membuat laporan perkembangan peserta/
BERUNIFORM dari masa ke masa.
- Memastikan peserta sentiasa berdisiplin dan mengikut peraturan serta adab
dalam setiap aktiviti.
- Mengambil / mencatat kehadiran ahli setiap aktiviti.
- Membantu aktivti kerohanian
- Membantu guru dalam aktiviti yang dijalankan
- Membantu penyediaan tapak perkhemahan
- Memastikan solat berjamaah / Kuliah kerohanian berjalan lancar
KEROHANIAN
- Memimpin Kerohanian
- Memastikan semua kemudahan yang berada di campsite dalam keadaan baik
KEMUDAHAN
dan boleh digunakan.
CAMPSITE
- Memastikan semua kemudahan selamat untuk digunakan.
- Menyenaraikan alatan yang diperlukan untuk perkhemahan.
- Menguruskan urusan tempahan alatan perkhemahan dari stor.
PERALATAN - Menyemak dan memulangkan alatan yang dipinjam.
- Membuat laporan tentang kehilangan serta kerosakan pada alatan yang
dipinjam.
DOKUMENTASI & - Fotografi
FOTOGRAFI - Dokumentasi Laporan Kem

- Memastikan penyediaan cenderamata atau hadiah disediakan


CENDERAHATI &
- Menyediakan dan mengatur bentuk hadiah dan anggaran perbelanjaan
HADIAH
- Menyediakan sijil jika diperlukan

- Menyediakan peraturan Perkhemahan.


- Menyediakan garis panduan dan alat keselamatan tapak perkhemahan serta
PERUBATAN & peserta sepanjang perkhemahan.
KESELAMATAN - Memastikan disiplin, keselamatan tapak perkhemahan serta peserta sepanjang
perkhemahan.
- Memastikan penyediaan First Aid Kit
- Menentukan kos penyediaan makanan serta menu untuk semua peserta,
fasilitator serta AJK yang bertugas.
PERSIAPAN
- Menyelia penyediaan makanan peserta
MAKANAN &
- Memastikan aspek keselamatan, kebersihan, dan ketepatan waktu makan
AGIHAN
berjalan lancar
- Memastikan semua peserta dapat makanan yang mencukupi
- Menyediakan P.A System di tempat yang ditentukan.
SIARAYA
- Memastikan P.A System tersebut berfungsi sepanjang majlis berjalan.
- Membantu pengurusan peserta semasa pendaftaran dan sepanjang
perkhemahan bersama guru penasihat unit.
- Memastikan bilangan peserta mengikut kontijen, jadual bertugas urusetia
URUSETIA
(beserta nombor telefon) dan jadual sentri (beserta nombor telefon) ditampal
(PENDAFTARAN &
dipapan kenyataan dimeja urusetia.
STATISTIK)
- Merekodkan waktu keluar dan masuk pelajar ke/ dari tapak perkhemahan.
- Merekod markah pertandingan semasa.
- Mengemaskini segala maklumat terkini.
MAJLIS
PEMBUKAAN DAN - Menyediakan pamplet majlis.
PENUTUP
- Menguruskan lokasi tapak perkhemahan
TAPAK / TEMPAT
- Menguruskan tempat menjalankan aktiviti
PERKHEMAHAN
- Mengurus pembahagian tapak perkhemahan.
- Menyelia dan memastikan setiap program berjalan lancar dan mengikut masa
yang telah dijadualkan.
PROGRAM
- Memastikan AJK dan peserta menepati masa seperti yang telah dijadualkan.
- Memastikan semua tempat dalam keadaan bersih setiap masa.
- Menyediakan jadual bertugas di tempat-tempat yang ditentukan.
KEBERSIHAN - Memastikan pelajar menjalankan tugas yang telah ditetapkan.
- Menyediakan jadual gotong royong pada hari terakhir perkhemahan.
- Memastikan peralatan / bahan mencukupi untuk tugas-tugas pembersihan.
KHEMAH - Menguruskan penyediaan dan pengagihan khemah kepada semua kontijen.
- Menyediakan syarat untuk semua Pertandingan/ aktiviti yang akan dijalankan
PERTANDINGAN &
dan diedarkan kepada semua penasihat unit beruniform.
TEKNIKAL
- Memastikan semua aktiviti berjalan seperti yang telah dijadualkan.