Anda di halaman 1dari 2

ANALISIS LINUS SARINGAN 1 2014

TAHUN 1

LITERASI

PERKARA NAMA PELAJAR


TIDAK MENGUASAI K1 HINGGA K2 -TIADA-
TIDAK MENGUASAI K3 HINGGA K12 1. MOHAMAD ADAM MUZAIR BIN
MAHRAN
2. MOHAMAD ZULKARNAIN
3. MOHAMMAD EVINDDY
4. NURUL ZULAIKA BINTI RAHMAN

NUMERASI

PERKARA NAMA PELAJAR


TIDAK MENGUASAI K1 HINGGA K2 -TIADA-
TIDAK MENGUASAI K3 HINGGA K12 1. HISHAM BIN BIJOK
2. MOHAMAD ADAM MUZAIR BIN
MAHRAN
3. MOHAMMAD EVINDDY
4. NURDIANA FARHANA BINTI LAWADI
5. NURUL ZULAIKA BINTI RAHMAN
6. ROZANA BINTI ROSLAN
7. SITI NOR DAYA BINTI SAIDAL

LITERASI (BI)

PERKARA NAMA PELAJAR


TIDAK MENGUASAI K1 HINGGA K2 -TIADA-
TIDAK MENGUASAI K3 HINGGA K12 1. HISHAM BIN BIJOK
2. MOHAMAD ADAM MUZAIR BIN
MAHRAN
3. MOHAMAD ZULKARNAIN
4. MOHAMMAD EVINDDY
5. NURDIANA FARHANA BINTI LAWADI
6. NURUL ZULAIKA BINTI RAHMAN
7. SITI NOR DAYA BINTI SAIDAL
ANALISIS LINUS SARINGAN 2 2014

TAHUN 1

LITERASI

PERKARA NAMA PELAJAR


TIDAK MENGUASAI K1 HINGGA K2 -TIADA-
TIDAK MENGUASAI K3 HINGGA K12 1. MOHAMAD ADAM MUZAIR BIN
MAHRAN
2. MOHAMMAD EVINDDY

NUMERASI

PERKARA NAMA PELAJAR


TIDAK MENGUASAI K1 HINGGA K2 -TIADA-
TIDAK MENGUASAI K3 HINGGA K12 1. MOHAMAD ADAM MUZAIR BIN
MAHRAN
2. MOHAMMAD EVINDDY
3. NURDIANA FARHANA BINTI LAWADI
4. NURUL ZULAIKA BINTI RAHMAN

LITERASI (BI)

PERKARA NAMA PELAJAR


TIDAK MENGUASAI K1 HINGGA K2 -TIADA-
TIDAK MENGUASAI K3 HINGGA K12 1. MOHAMAD ADAM MUZAIR BIN
MAHRAN
2. MOHAMMAD EVINDDY
3. NURDIANA FARHANA BINTI LAWADI
4. SITI NOR DAYA BINTI SAIDAL