Anda di halaman 1dari 1

Nama & Alamat ibubapa/penjaga

________________________________
________________________________
________________________________

Tarikh : _____________

Kepada,
Guru Kelas
______________________________
______________________________
______________________________

Tuan / Puan,

Per. Permohonan Cuti Murid

Adalah dengan ini saya ___________________________No.k/p :__________________ penjaga


kepada _______________________________ tahun ___ amanah ingin memohon cuti kepada
anak dibawah jagaan saya mulai _______________ hingga _______________ kerana
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Sehubungan dengan itu saya berharap pihak tuan dapat memberi pertimbangan yang
sewajarnya.

Semoga dalam penerimaan dan tindakan pihak tuan jua.

Sekian terima kasih.

_________________________
Tandatangan ibubapa/penjaga