Anda di halaman 1dari 31

Rancangan Pengajaran Harian

Pendidikan Kesenian (PSV) Tahun 1 2017

Minggu : 1 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Di Sekeliling Ku - Bunga-bunga di
Tajuk Taman
Bidang Menggambar – Capan ( contoh : capan jari)
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni 2.1 Kemahiran
Visual Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara
kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard 1. Memperdengarkan lagu” Suasana Pagi” dan bersoal jawab berkaitan watak atau
Pembelajaran objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk
(Aktiviti PdP) pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta
i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai
garisan, jalinan, warna, ruang dan bentuk serta prinsip kepelbagaian dan
kesatuan. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan
nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna air, palet, berus warna.
Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik capan
berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 2 Hari : ...................
Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Di Sekeliling Ku - Bunga-bunga di
Tajuk Taman
Bidang Menggambar – Capan (contoh: capan jari)
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi
Kreatif Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan gambar menggunakan teknik capan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Pembelajaran 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya.
(Aktiviti PdP) (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna air, palet, berus warna.
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik
capan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 3 Hari : ...................
Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Di Sekeliling Ku - Matahari Bersinar
Tajuk
Bidang Mencorak dan membuat rekaan - Ikatan dan celupan
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni 2.1 Kemahiran
Visual Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara
kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard 1. Memperdengarkan lagu” Suasana Pagi” dan bersoal jawab berkaitan watak atau
Pembelajaran objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk
(Aktiviti PdP) pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta
i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai
garisan, jalinan, warna, imbangan dan rupa serta prinsip kesatuan, harmoni dan
kontra(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan
nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kain putih, warna makanan atau warna air, gelang getah, bekas pembancuh
warna

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan menggunakan
teknik ikatan dan celupan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 4 Hari : ...................
Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Di Sekeliling Ku - Matahari Bersinar
Tajuk
Bidang Mencorak dan membuat rekaan - Ikatan dan celupan
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi
Kreatif Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan corak dan rekaan menggunakan teknik ikatan dan celupan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Pembelajaran 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya.
(Aktiviti PdP) (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kain putih, warna makanan atau warna air, gelang getah, bekas pembancuh
warna.
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan
menggunakan teknik ikatan dan celupan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Minggu : 5 Hari : ...................
Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Di Sekeliling Ku - Burung-burung
Tajuk Berkicauan
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Arca Mobail
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni 2.1 Kemahiran
Visual Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara
kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard 1. Memperdengarkan lagu” Suasana Pagi” dan bersoal jawab berkaitan watak atau
Pembelajaran objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk
(Aktiviti PdP) pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta
i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai
rupa, bentuk, warna, dan ruang serta prinsip imbangan,kesatuan dan
kepelbagaian(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan
nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, krayon, gam, gunting, lidi,ranting kayu, benang,
soletape dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan arca mobail
menggunakan teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1
Minggu : 6 Hari : ...................
Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa


Kelas Tema dan Seni Di Sekeliling Ku - Burung-burung
Tajuk Berkicauan
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Arca Mobail
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi
Kreatif Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan arca mobail menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Pembelajaran 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya.
(Aktiviti PdP) (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, krayon, gam, gunting, lidi,ranting kayu, benang,
soletape dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan
arca mobail menggunakan teknik binaan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1
Minggu : 7 Hari : ...................
Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Di Sekeliling Ku – Bumi Indah Hijau
Tajuk Menawan.
Bidang Mengenal Kraf Tradisional – Batik (contoh : Batik tulis)
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni 2.1 Kemahiran
Visual Seni
Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara
kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard 1. Memperdengarkan lagu” Suasana Pagi” dan bersoal jawab berkaitan watak atau
Pembelajaran objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk
(Aktiviti PdP) pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta
i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai
rupa, bentuk, warna, dan ruang serta prinsip imbangan,kesatuan dan
kepelbagaian(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan
nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, krayon atau lilin, warna air, palet, berus warna,

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu batik
menggunakan teknik resis berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 8 Hari : ...................


Tarikh : .............
Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa
Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Di Sekeliling Ku - Bumi Indah Hijau
Tajuk Menawan
Bidang Mengenal Kraf Tradisional – Batik (contoh : Batik tulis)
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi
Kreatif Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan batikl menggunakan teknik resis.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Pembelajaran 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya.
(Aktiviti PdP) (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, krayon atau lilin, warna air, palet, berus warna,

Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang bidang mengenal kraf tradisional
iaitu batik menggunakan teknik resis berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 9 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Di Sekeliling Ku - Gajah dan Tikus
Tajuk Menari
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Boneka (Contoh Boneka Tongkat)
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni 2.1 Kemahiran
Visual Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara
kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard 1. Memperdengarkan lagu” Gajah Menari” dan bersoal jawab berkaitan watak atau
Pembelajaran objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk
(Aktiviti PdP) pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta
i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai
rupa, bentuk, warna, dan ruang serta prinsip imbangan,kesatuan dan
kepelbagaian(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan
nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, krayon, gam, gunting, lidi, soletape dan alat lain
yang sesuai.

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan boneka
menggunakan teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 10 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Di Sekeliling Ku - Gajah dan Tikus
Tajuk Menari
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Boneka (Contoh Boneka Tongkat)
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi
Kreatif Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan boneka (boneka tongkat) menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Pembelajaran 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya.
(Aktiviti PdP) (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, krayon, gam, gunting, lidi, soletape dan alat lain
yang sesuai.

Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan
boneka menggunakan teknik binaan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 11 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Di Sekeliling Ku - Pokok-pokok di
Tajuk Rimba
Bidang Menggambar – lukisan
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni 2.1 Kemahiran
Visual Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara
kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard 1. Memperdengarkan lagu” Gajah Menari” dan bersoal jawab berkaitan watak atau
Pembelajaran objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk
(Aktiviti PdP) pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta
i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai
garisan, jalinan, warna, ruang dan bentuk serta prinsip kepelbagaian dan
kesatuan. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan
nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, krayon atau pensel warna
Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik lukisan
berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 12 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Di Sekeliling Ku - Pokok-pokok di
Tajuk Rimba
Bidang Menggambar – lukisan
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan 4.1 Apresiasi
Karya Kreatif Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan gambar menggunakan teknik lukisan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Pembelajaran 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya.
(Aktiviti PdP) (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, krayon atau pensel warna
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik
lukisan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 13 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Projek Kesenian –
Tajuk Pra Persediaan Pameran Seni
Bidang Projek Kesenian
Standard Kandungan 3.3 Projek
Kesenian

Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan
persembahan

Aktiviti PdP 1. Berbincang tentang pameran seni bertemakan “ Meriahnya Alam Ini”
2. Menubuhkan dan melantik Ahli Jawatankuasa kerja.
3. Menetapkan tarikh pameran
4. Berbincang tentang kriteria pemilihan karya untuk dipamerkan
5. Mengumpul karya yang dihasilkan.
6. Merancang dan menentukan sudut pameran dan susun atur ruang pameran.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan
nilai murni.

BBB Internet,
Media : Karya murid, papan pameran, kerusi meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang
diberi.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 14 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Seni
Tajuk Visual
Bidang Projek Kesenian
Standard Kandungan 3.3 Projek Kesenian

Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan
persembahan
Aktiviti PdP
1. Membuat kekemasan hasil karya.
2. Menyusun dan menghias reka letak sudut pameran.
3. Menulis surat jemputan kepada tetamu.
4. Membuat latihan persembahan menggunakan hasil karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan
nilai murni.

BBB Internet,
Media : Kad manila, gam, gunting, soletape , bainding tape, papan pameran, kerusi
meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang
diberi.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 15 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Seni
Tajuk Visual
Bidang Projek Kesenian
Standard Kandungan 3.3 Projek Kesenian

Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan
persembahan
Aktiviti PdP 1. Membuat kekemasan akhir hasil karya.
2. Menyusun dan meletakkan hasil karya di sudut pameran.
3. Melantik beberapa orang murid dan melatih menjadi juru cakap dalam membuat
apresiasi setiap karya yang dipamerkan.
4. Membuat latihan persembahan menggunakan hasil karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan
nilai murni.

BBB Internet,
Media : Kad manila, gam, gunting, soletape , bainding tape, papan pameran, kerusi
meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang
diberi.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 16 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Pameran dan Persembahan Seni –
Tajuk Meriahnya Alam Ini.
Bidang Projek Kesenian – Pameran dan Persembahan Seni
Standard Kandungan 3.3 Projek Kesenian

Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan
persembahan

Aktiviti PdP 1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.


2. Menyambut tetamu yang hadir.
3. Membuat apresiasi terhadap karya yang dipamerkan kepada pengunjung
pameran
4. Menggunakan karya dalam membuat persembahan seni.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan
nilai murni.

BBB Internet,
Media : Hasil karya, papan pameran, kerusi meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan mengendalikan pameran dan membuat persembahan
menggunakan hasil karya.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 17 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung
Tajuk Hiasan
Bidang Mencorak dan membuat rekaan - tiupan
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni 2.1 Kemahiran
Visual Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara
kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard 1. Memperdengarkan lagu” Cahaya Tanglung” dan bersoal jawab berkaitan watak
Pembelajaran atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk
(Aktiviti PdP) pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta
i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai
garisan, jalinan, warna, imbangan dan rupa serta prinsip kesatuan, harmoni dan
kontra(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan
nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna air, penyedut minuman, gam, soletape, gunting, stepler,
benang, lidi dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan menggunakan
teknik tiupan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 18 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung
Tajuk Hiasan
Bidang Mencorak dan membuat rekaan - Tiupan
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi
Kreatif Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan corak dan rekaan menggunakan teknik tiupan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Pembelajaran 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya.
(Aktiviti PdP) (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media :. Kertas lukisan, warna air, penyedut minuman, gam, soletape, gunting, stepler,
benang, lidi, dan alat bahan lain yang sesuai.
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan
menggunakan teknik tiupan berdasarkan empat standard kandungan
Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 19 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Menceritakan Sesuatu – Dokoh
Tajuk
Bidang Mengenal Kraf Tradisional – Alat Perhiasan Diri
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni 2.1 Kemahiran
Visual Seni
Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara
kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard 1. Memperdengarkan lagu” Cahaya Tanglung” dan bersoal jawab berkaitan watak
Pembelajaran atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk
(Aktiviti PdP) pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta
i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai
rupa, bentuk, warna, dan ruang serta prinsip imbangan, kesatuan, penegasan,
kontra dan kepelbagaian(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan
nilai murni.
BBB Peta i-think, Internet dan CD
Media : Piring kertas atau polestrin, krayon atau warna air, palet, berus lukisan, tali atau
benang, gunting, gam.

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu alat perhiasan
diri menggunakan teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 20 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Menceritakan Sesuatu – Dokoh
Tajuk
Bidang Mengenal Kraf Tradisional – Alat Perhiasan Diri
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi
Kreatif Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan alat perhiasan diri (Dokoh) menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Pembelajaran 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya.
(Aktiviti PdP) (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Piring kertas atau polestrin, krayon atau warna air, palet, berus lukisan, tali atau
benang, gunting, gam.
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang bidang mengenal kraf tradisional
iaitu alat perhiasan diri menggunakan teknik binaan berdasarkan empat standard
kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Rancangan Pengajaran Harian
Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 21 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Menceritakan Sesuatu – Suasana
Tajuk Malam Berwarna-warni
Bidang Menggambar – Renjisan dan percikan
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni 2.1 Kemahiran
Visual Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara
kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard 1. Memperdengarkan lagu” Cahaya Tanglung” dan bersoal jawab berkaitan watak
Pembelajaran atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk
(Aktiviti PdP) pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta
i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai
garisan, jalinan, warna, rupa dan bentuk serta prinsip kepelbagaian, penegasan
dan kesatuan. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan
nilai murni.
BBB Peta i-think, Internet dan CD
Media : Kertas lukisan, warna air, palet, berus lukisan, berus gigi
Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik renjisan dan
percikan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 22 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Menceritakan Sesuatu – Suasana
Tajuk Malam Berwarna-warni
Bidang Menggambar – Renjisan dan percikan.
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi
Kreatif Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan gambar menggunakan teknik renjisan dan percikan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Pembelajaran 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya.
(Aktiviti PdP) (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna air, palet, berus lukisan, berus gigi
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik
renjisan dan percikan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Rancangan Pengajaran Harian
Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 23 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung
Tajuk Kotak
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Model
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni 2.1 Kemahiran
Visual Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara
kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard 1. Memperdengarkan lagu” Cahaya Tanglung” dan bersoal jawab berkaitan watak
Pembelajaran atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk
(Aktiviti PdP) pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta
i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai
rupa, bentuk, warna, dan ruang serta prinsip imbangan, kesatuan dan
kepelbagaian(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan
nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kotak, kertas lukisan, sampul plastik hamper, gam polestrin, gunting, lidi,
soletape dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan model
menggunakan teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Rancangan Pengajaran Harian
Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 24 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung
Tajuk Kotak
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Model
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi
Kreatif Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan model tanglung kotak menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Pembelajaran 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya.
(Aktiviti PdP) (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : : Kotak, kertas lukisan, sampul plastik hamper, gam polestrin, gunting, lidi,
soletape dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan
model menggunakan teknik binaan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
Rancangan Pengajaran Harian
Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 27 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Menceritakan Sesuatu – Tanglung
Tajuk Bercahaya
Bidang Menggambar – Gosokan
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni 2.1 Kemahiran
Visual Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara
kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard 1. Memperdengarkan lagu” Cahaya Tanglung” dan bersoal jawab berkaitan watak
Pembelajaran atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk
(Aktiviti PdP) pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta
i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai
garisan, jalinan, warna, rupa dan bentuk serta prinsip kepelbagaian, penegasan
dan kesatuan. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan
nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, pensel warna
Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik gosokan
berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1
Minggu : 26 Hari : ...................
Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Menceritakan Sesuatu – Tanglung
Tajuk Bercahaya
Bidang Menggambar – Gosokan
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi
Kreatif Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan gambar “Tanglung Bercahaya” menggunakan teknik gosokan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Pembelajaran 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya.
(Aktiviti PdP) (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, pensel warna.
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan
gosokan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1
Minggu : 27 Hari : ...................
Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung
Tajuk Ketupat
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Arca Mobail
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni 2.1 Kemahiran
Visual Seni Visual
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara
kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard 1. Memperdengarkan lagu” Cahaya Tanglung” dan bersoal jawab berkaitan watak
Pembelajaran atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk
(Aktiviti PdP) pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya menggunakan peta
i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian mengenai
rupa, bentuk, warna, dan ruang serta prinsip imbangan,kesatuan, harmoni dan
kepelbagaian(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan
nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Reben, gunting, lidi,ranting kayu, benang, soletape dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan arca mobail
menggunakan teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 28 Hari : ...................


Tarikh : .............
Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa
Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung
Tajuk Ketupat
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Arca Mobail
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi
Kreatif Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan arca mobail menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Pembelajaran 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya.
(Aktiviti PdP) (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai
murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Reben, gunting, lidi,ranting kayu, benang, soletape dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan
arca mobail menggunakan teknik binaan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 29 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa


Kelas Tahun 1 Tema dan Projek Kesenian –
Tajuk Pra Persediaan Pameran Seni
Bidang Projek Kesenian
Standard Kandungan 3.3 Projek Kesenian

Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan
persembahan

Aktiviti PdP 1. Berbincang tentang pameran seni bertemakan “Tanglung Menari”.


2. Menubuhkan dan melantik Ahli Jawatankuasa kerja.
3. Menetapkan tarikh pameran.
4. Berbincang tentang kriteria pemilihan karya untuk dipamerkan.
5. Mengumpul karya yang dihasilkan.
6. Merancang dan menentukan sudut pameran dan susun atur ruang pameran.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan
nilai murni.

BBB Internet,
Media : Karya murid, Papan pameran, kerusi meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang
diberi.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 30 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa


Kelas Tahun 1 Tema dan Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Seni
Tajuk Visual
Bidang Projek Kesenian
Standard Kandungan 3.3 Projek Kesenian

Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan
persembahan

Aktiviti PdP 1. Membuat kekemasan hasil karya.


2. Menyusun dan menghias reka letak sudut pameran.
3. Menulis surat jemputan kepada tetamu.
4. Membuat latihan persembahan menggunakan hasil karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan
nilai murni.

BBB Internet,
Media : Kad manila, gam, gunting, soletape , bainding tape, papan pameran, kerusi
meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang
diberi.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 31 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa


Kelas Tahun 1 Tema dan Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Seni
Tajuk Visual
Bidang Projek Kesenian
Standard Kandungan 3.3 Projek Kesenian
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat
1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan
persembahan

Aktiviti PdP 1. Membuat kekemasan akhir hasil karya.


2. Menyusun dan meletakkan hasil karya di sudut pameran.
3. Melantik beberapa orang murid dan melatih menjadi juru cakap dalam membuat
apresiasi setiap karya yang dipamerkan.
4. Membuat latihan persembahan menggunakan hasil karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan
nilai murni.

BBB Internet,
Media : Kad manila, gam, gunting, soletape , bainding tape, papan pameran, kerusi
meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan tugasan yang
diberi.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Kesenian Tahun 1

Minggu : 32 Hari : ...................


Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa


Kelas Tahun 1 Tema dan Pameran dan Persembahan Seni –
Tajuk Tanglung Menari.
Bidang Projek Kesenian – Pameran dan Persembahan Seni
Standard Kandungan 3.3 Projek Kesenian

Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam menjayakan
persembahan

Aktiviti PdP 1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.


2. Menyambut tetamu yang hadir.
3. Membuat apresiasi terhadap karya yang dipamerkan kepada pengunjung
pameran.
4. Menggunakan karya dalam membuat persembahan seni.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5), TMK dan
nilai murni.

BBB Internet,
Media : Hasil karya, papan pameran, kerusi meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP Murid bersama rakan mengendalikan pameran dan membuat persembahan
menggunakan hasil karya.

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

Anda mungkin juga menyukai