Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA
Unit PARAMESWARA PENGASAS MELAKA
Standard Kandungan 5.2 Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka.
Standard Pembelajaran 5.2.1, 5.2.2
Nilai Kenegaraan K5.1.5, K5.1.6
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan latar belakang Parameswara sebagai pengasas
Melaka.
2. Menjelaskan rentetan peristiwa perjalanan Parameswara dari
Palembang ke Melaka.

Aktiviti Konsep (Buku Teks: 111-113)


1. Murid menceritakan pengalaman mereka mendengar syair.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menyatakan latar belakang Parameswara sebagai
pengasas Melaka.
4. Murid menjelaskan rentetan peristiwa perjalanan Parameswara
dari Palembang ke Melaka.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4
Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA
Unit TOKOH TERBILANG
Standard Kandungan 5.1 Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Standard Pembelajaran 5.2.3
Nilai Kenegaraan K5.2.5
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka.

Aktiviti Pengukuhan (Buku Teks: 114-116)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan peristiwa pembukaan Melaka.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA
Unit TOKOH TERBILANG
Standard Kandungan 5.1 Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Standard Pembelajaran 5.2.4
Nilai Kenegaraan
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan asal usul nama Melaka berdasarkan pelbagai
sumber.

Aktiviti Pengukuhan (Buku Teks: 117)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan asal usul nama Melaka berdasarkan pelbagai
sumber.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA
Unit TOKOH TERBILANG
Standard Kandungan 5.1 Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Standard Pembelajaran
Nilai Kenegaraan K5.2.5, K5.2.6
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Mengenali sifat kepimpinan Parameswara dalam
membangunkan Melaka.

Aktiviti Pengukuhan (Buku Teks: 118-119)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenali sifat kepimpinan Parameswara dalam
membangunkan Melaka.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA
Unit TOKOH TERBILANG
Standard Kandungan 5.1 Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Standard Pembelajaran
Nilai Kenegaraan K5.2.7
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Memahami warisan daripada Kesultanan Melayu Melaka.
2. Murid menyenaraikan negeri-negeri yang mempunyai sultan.

Aktiviti Pengayaan (Buku Teks: 104-105)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami warisan daripada Kesultanan Melayu Melaka.
3. Murid menyenaraikan negeri-negeri yang mempunyai sultan.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA
Unit TOKOH TERBILANG
Standard Kandungan 5.1 Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Standard Pembelajaran
Nilai Kenegaraan K5.2.7
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Memahami kepentingan warisan kepada negara kita.

Aktiviti Pemulihan (Buku Teks: 122)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami kepentingan warisan kepada negara kita.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA
Unit TOKOH TERBILANG
Standard Kandungan 5.1 Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Standard Pembelajaran
Nilai Kenegaraan
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menjawab soalan-soalan penilaian dengan betul.
Aktiviti Penilaian (Buku teks: 123-124)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menguji diri sendiri dengan menjawab soalan penilaian
dalam buku teks.
3. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
EMK Kreativiti dan inovatif
BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

Anda mungkin juga menyukai