Anda di halaman 1dari 3

Kertas Cadangan Pelan Taktikal

Nama Projek: Stand Up and Deliver

Tarikh Cadangan Lokasi cadangan: Kumpulan Sasar:


22.07.2016 (Jumaat) Kelas 5 Amanah Murid Tahun 5 Amanah
Sekolah Kebangsaan Anchi,
Jalan Piasau Jaya, 98000 Miri, Sarawak.

Pengenalan
Pertandingan “Stand Up and Deliver” merupakan satu aktiviti yang bertujuan untuk mencungkil bakat
murid-murid tahun 5 Amanah dalam pengucapan awam selain membina keyakinan mereka dalam menggunakan
Bahasa Inggeris dalam pengucapan awam kerana murid-murid kelas ini jarang mendapat peluang dalam
pertandingan yang berupa pengucapan awam. Pertandingan ini akan diadakan selama dua jam untuk memastikan
semua murid tahun 5 Amanah mendapat peluang untuk menyertai pertandingan ini.

Matlamat
Murid lebih berkeyakinan semasa menggunakan Bahasa Inggeris untuk apa-apa jenis pengucapan awam.

Objektif
Adalah diharapkan dengan adanya program sebegini, ia dapat :
1. Mencungkil bakat murid-murid kelas 5 Amanah dalam pengucapan awam;
2. Membina keyakinan diri murid-murid kelas 5 Amanah semasa menggunakan Bahasa Inggeris dalam
pengucapan awam; dan
3. Membina motivasi pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris dalam konteks persaingan yang sihat.

Jawatankuasa Projek
Penaung : Encik Abdul Aziz bin Haji Taiee (Guru Besar)
Timb. Penaung Puan Sabah binti Sahari (PK HEM )
Penyelaras Program : Puan Connie Henry ak Anchangan
Pengarah Program : Elfera Achin
Setiausaha : Elfera Achin
AJK Aktiviti : 1. Mohammad Adri bin Maili

1
Kos Projek
Bil. Perkara Harga seunit Butiran kos Jumlah

1. Hamper
RM 30 1 RM 30

RM20 1 RM20
2. Hamper

RM15 1 RM15
3. Hamper

Kos ditanggung sepenuhnya oleh guru pelatih.

Modus Operandi
Bil. Pendekatan Pengisian Personalia

1. Demonstrasi STAND UP AND DELIVER PELAJAR TAHUN 5 CEKAL

Jadual Waktu Program


Tarikh: 22.07.2016 Tempat: Kelas 5 Amanah
Jangka Masa (Jam) Aktiviti Personalia
0920 (10 minit) Pendaftaran Cik Elfera Achin
0930 (10 minit) Taklimat Peraturan Pertandingan Cik Angela Devung Dennis
0940 (60 minit) Pusingan Pertama: Cik Angela Devung Dennis
Stand Up and Deliver Encik Mohammad Adri bin Maili
1040 (50 minit) Pusingan Kedua: Cik Angela Devung Dennis
Stand Up and Deliver Encik Mohammad Adri bin Maili
1100 (20 minit) Penyampaian hadiah Cik Elfera Achin

Penilaian
1. Borang penilaian peserta pertandingan.
2. Analisis SWOT.

2
Kesimpulan & Pengesahan
Pertandingan diharap memberikan kesan yang positif kepada murid-murid kelas 5 Amanah sekaligus memupuk
minat mereka terhadap penggunaan Bahasa Inggeris di dalam mahupun luar kelas.

Disediakan oleh,

(ELFERA ACHIN)
Setiausaha,
Pertandingan ‘Stand Up and Deliver”
Sekolah Kebangsaan Anchi, Miri
Tarikh: 13 Julai 2016

Dengan ini, cadangan projek ini telah disemak dan disahkan oleh pihak pentadbir sekolah:

Disahkan oleh,

Tandatangan:
Nama: ABDUL AZIZ BIN HAJI TAIEE
Jawatan: Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Anchi, Miri

Tarikh: …………………………………..........