Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA
Unit TUN PERAK BENDAHARA TERBILANG
Standard Kandungan 5.2 Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka.
Standard Pembelajaran 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4
Nilai Kenegaraan
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan riwayat hidup Tun Perak.
2. Menyenaraikan Sultan Melaka semasa Tun Perak menjadi
Bendahara.
3. Menyatakan kebijaksanaan Tun Perak dalam menangkis
serangan Siam di Melaka.
Aktiviti Konsep (Buku Teks: 125-127)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan riwayat hidup Tun Perak.
3. Murid menyenaraikan Sultan Melaka semasa Tun Perak menjadi
Bendahara.
4. Murid menyatakan kebijaksanaan Tun Perak dalam menangkis
serangan Siam di Melaka.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA
Unit TOKOH TERBILANG
Standard Kandungan 5.1 Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Standard Pembelajaran 5.3.3
Nilai Kenegaraan K5.3.5, K5.3.6
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan kebijaksanaan Tun Perak dalam menangkis
serangan Siam di Melaka.
Aktiviti Pengukuhan (Buku Teks: 128-129)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan kebijaksanaan Tun Perak dalam menangkis
serangan Siam di Melaka.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA
Unit TOKOH TERBILANG
Standard Kandungan 5.1 Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Standard Pembelajaran 5.3.4
Nilai Kenegaraan K5.3.5
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan peranan Tun Perak dalam membina kegemilangan
Kesultanan Melayu Melaka.

Aktiviti Pengukuhan (Buku Teks: 130-131)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan peranan Tun Perak dalam membina
kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA
Unit TOKOH TERBILANG
Standard Kandungan 5.1 Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Standard Pembelajaran 5.3.4
Nilai Kenegaraan K5.2.5, K5.2.6
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan peranan Tun Perak dalam membina kegemilangan
Kesultanan Melayu Melaka.

Aktiviti Pengayaan (Buku Teks: 132)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan peranan Tun Perak dalam membina
kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA
Unit TOKOH TERBILANG
Standard Kandungan 5.1 Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Standard Pembelajaran 5.3.4
Nilai Kenegaraan K5.3.5, K5.3.6, K5.3.7
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Memahami nilai taat setia dan kepentingan mengamalkanya
dalam kehidupan harian.

Aktiviti Pengayaan (Buku Teks: 133)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami nilai taat setia dan kepentingan
mengamalkanya dalam kehidupan harian.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA
Unit TOKOH TERBILANG
Standard Kandungan 5.1 Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Standard Pembelajaran 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4
Nilai Kenegaraan K5.3.5, K5.3.6, K5.3.7
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Memahami kepentingan warisan kepada negara kita.
Aktiviti Pemulihan (Buku Teks: 134-135)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menjalankan aktiviti permainan dengan bimbingan guru.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA
Unit TOKOH TERBILANG
Standard Kandungan 5.1 Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Standard Pembelajaran
Nilai Kenegaraan
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menjawab soalan-soalan penilaian dengan betul.
Aktiviti Penilaian (Buku teks: 137-138)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menguji diri sendiri dengan menjawab soalan penilaian
dalam buku teks.
3. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
EMK Kreativiti dan inovatif
BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..