Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk ZAMAN PRASEJARAH
Unit ZAMAN PRASEJARAH
Standard Kandungan 3.0 Zaman Prasejarah
Standard Pembelajaran 3.1.1, 3.1.2
Nilai Kenegaraan K3.1.6
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan prasejarah.
2. Menyatakan lokasi prasejarah.
Aktiviti Konsep (Buku Teks: 69-71)
1. Murid menyatakan dapatan mereka daripada gambar yang
ditunjukkan.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menyatakan maksud prasejarah.
4. Murid mencari maklumat tambahan tentang Zaman Paleolitik,
Mesolitik, Neolitik dan Logam.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4
Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk ZAMAN PRASEJARAH
Unit ZAMAN PRASEJARAH
Standard Kandungan 3.0 Zaman Prasejarah
Standard Pembelajaran 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5
Nilai Kenegaraan K3.1.7, K3.1.8
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.
2. Mengenal pasti alatan dan kegunaan masyarakat prasejarah.
3. Menyatakan kepercayaan manusia prasejarah.
Aktiviti Pengukuhan (Buku Teks: 72)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.
3. Murid mengenal pasti alatan dan kegunaan masyarakat
prasejarah.
4. Murid menyatakan kepercayaan manusia prasejarah.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk ZAMAN PRASEJARAH
Unit ZAMAN PRASEJARAH
Standard Kandungan 3.0 Zaman Prasejarah
Standard Pembelajaran 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5
Nilai Kenegaraan K3.1.7, K3.1.8
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.
2. Mengenal pasti alatan dan kegunaan masyarakat prasejarah.
3. Menyatakan kepercayaan manusia prasejarah.
Aktiviti Pengukuhan (Buku Teks: 73)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.
3. Murid mengenal pasti alatan dan kegunaan masyarakat
prasejarah.
4. Murid menyatakan kepercayaan manusia prasejarah.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk ZAMAN PRASEJARAH
Unit ZAMAN PRASEJARAH
Standard Kandungan 3.0 Zaman Prasejarah
Standard Pembelajaran 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5
Nilai Kenegaraan K3.1.7, K3.1.8
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.
2. Mengenal pasti alatan dan kegunaan masyarakat prasejarah.
3. Menyatakan kepercayaan manusia prasejarah.
Aktiviti Pengukuhan (Buku Teks: 74-75)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.
3. Murid mengenal pasti alatan dan kegunaan masyarakat
prasejarah.
4. Murid menyatakan kepercayaan manusia prasejarah.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk ZAMAN PRASEJARAH
Unit ZAMAN PRASEJARAH
Standard Kandungan 3.0 Zaman Prasejarah
Standard Pembelajaran 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5
Nilai Kenegaraan K3.1.7, K3.1.8
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.
2. Mengenal pasti alatan dan kegunaan masyarakat prasejarah.
3. Menyatakan kepercayaan manusia prasejarah.
Aktiviti Pengukuhan (Buku Teks: 76-77)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.
3. Murid mengenal pasti alatan dan kegunaan masyarakat
prasejarah.
4. Murid menyatakan kepercayaan manusia prasejarah.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk ZAMAN PRASEJARAH
Unit ZAMAN PRASEJARAH
Standard Kandungan 3.0 Zaman Prasejarah
Standard Pembelajaran 3.1.3
Nilai Kenegaraan K3.1.6, K3.1.7, K.1.8
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.
Aktiviti Pengayaan (Buku Teks: 78)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk ZAMAN PRASEJARAH
Unit ZAMAN PRASEJARAH
Standard Kandungan 3.0 Zaman Prasejarah
Standard Pembelajaran 3.1.3, 3.1.4
Nilai Kenegaraan K3.1.6, K3.1.8
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.
2. Mengenal pasti alatan dan kegunaan masyarakat prasejarah
Aktiviti Pemulihan (Buku Teks: 79)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.
3. Mengenal pasti alatan dan kegunaan masyarakat prasejarah
Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk ZAMAN PRASEJARAH
Unit ZAMAN PRASEJARAH
Standard Kandungan 3.0 Zaman Prasejarah
Standard Pembelajaran 3.1.3, 3.1.4
Nilai Kenegaraan K3.1.6
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.
2. Mengenal pasti alatan dan kegunaan masyarakat prasejarah
Aktiviti Pemulihan (Buku Teks: 80)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.
3. Mengenal pasti alatan dan kegunaan masyarakat prasejarah
Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk ZAMAN PRASEJARAH
Unit ZAMAN PRASEJARAH
Standard Kandungan 3.0 Zaman Prasejarah
Standard Pembelajaran
Nilai Kenegaraan
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menjawab soalan-soalan penilaian dengan betul.
Aktiviti Penilaian (Buku teks: 81-82)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menguji diri sendiri dengan menjawab soalan penilaian
dalam buku teks.
3. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
EMK Kreativiti dan inovatif
BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

Anda mungkin juga menyukai