Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk ZAMAN AIR BATU
Unit ZAMAN AIR BATU
Standard Kandungan 2.0 Zaman air batu
Standard Pembelajaran 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
Nilai Kenegaraan
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan maksud Zaman Air Batu.
2. Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air Batu.
3. Menamakan benua dan lautan di dunia selepas pencairan air batu.
Aktiviti Konsep (Buku Teks: 59-61)
1. Murid meneliti gambar.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid mengenali Zaman Air Batu.
4. Murid memahami perubahan yang berlaku pada Zaman Air
Batu.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4
Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk ZAMAN AIR BATU
Unit ZAMAN AIR BATU
Standard Kandungan 2.0 Zaman air batu
Standard Pembelajaran 2.1.2
Nilai Kenegaraan
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air Batu.
Aktiviti Pengukuhan (Buku Teks: 62-63)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenali Zaman Air Batu dan perubahan yang berlaku.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk ZAMAN AIR BATU
Unit ZAMAN AIR BATU
Standard Kandungan 2.0 Zaman air batu
Standard Pembelajaran
Nilai Kenegaraan K2.1.4, K2.1.5, K2.1.6
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Memahami kepentingan alam sekitar.
Aktiviti Pengayaan (Buku Teks: 64-65)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami kepentingan alam sekitar.
3. Murid menyenaraikan langkah lain yang patut diambil untuk
menjaga alam sekitar.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk ZAMAN AIR BATU
Unit ZAMAN AIR BATU
Standard Kandungan 2.0 Zaman air batu
Standard Pembelajaran 2.1.2
Nilai Kenegaraan K1.4.7, K1.4.8
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air Batu.

Aktiviti Pemulihan (Buku Teks: 66)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menjalankan uji kaji.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk ZAMAN AIR BATU
Unit ZAMAN AIR BATU
Standard Kandungan 2.0 Zaman air batu
Standard Pembelajaran
Nilai Kenegaraan
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menjawab soalan-soalan penilaian dengan betul.
Aktiviti Penilaian (Buku teks: 67-68)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menguji diri sendiri dengan menjawab soalan penilaian
dalam buku teks.
3. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
EMK Kreativiti dan inovatif
BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..