Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Tempat Tinggal Saya
Standard Kandungan 1.4 Kawasan tempat tinggal murid
Standard Pembelajaran 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3
Nilai Kenegaraan
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan alamat tempat tinggal dengan lengkap.
2. Menyatakan lokasi tempat tinggal.
3. Menyatakan sejarah tempat tinggal.
Aktiviti Konsep (Buku Teks: 45-47)
1. Murid menyatakan alamat tempat tinggal dengan lengkap.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menulis alamat rumah yang lengkap.
4. Murid memahami lokasi rumah mereka.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4
Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Tempat Tinggal Saya
Standard Kandungan 1.4 Kawasan tempat tinggal murid
Standard Pembelajaran 1.4.4, 1.4.5
Nilai Kenegaraan K1.4.9
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal.
2. Menyatakan keistimewaan kawasan tempat tinggal.
Aktiviti Pengukuhan (Buku Teks: 48-49)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenali jenis-jenis bentuk muka bumi di Malaysia.
3. Murid menyatakan tempat bersejarah di kawasan tempat
tinggal mereka.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Tempat Tinggal Saya
Standard Kandungan 1.4 Kawasan tempat tinggal murid
Standard Pembelajaran 1.4.3, 1.4.5
Nilai Kenegaraan K1.4.9
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan sejarah tempat inggal.
2. Menyatakan keistimewaan kawasan tempat tinggal.
Aktiviti Pengukuhan (Buku Teks: 50-51)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menceritakan sejarah tempat tinggal mereka.
3. Murid menghasilkan sajak yang menceritakan keistimewaan
tempat tinggal mereka.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Tempat Tinggal Saya
Standard Kandungan 1.4 Kawasan tempat tinggal murid
Standard Pembelajaran 1.4.6
Nilai Kenegaraan K1.4.9
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menjelaskan tokoh kebanggaan setempat.
Aktiviti Pengayaan (Buku Teks: 38-39)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenali dengan lebih lanjut tokoh setempat.
3. Murid mencari maklumat tokoh setempat di tempat mereka.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Tempat Tinggal Saya
Standard Kandungan 1.4 Kawasan tempat tinggal murid
Standard Pembelajaran
Nilai Kenegaraan K1.4.7, K1.4.8
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan kepentingan mengindahkan kawasan tempat tinggal.

Aktiviti Pemulihan (Buku Teks: 54-55)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan kepentingan mengindahkan kawasan tempat
tinggal.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Tempat Tinggal Saya
Standard Kandungan 1.4 Kawasan tempat tinggal murid
Standard Pembelajaran 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5
Nilai Kenegaraan K1.4.7, K1.4.8
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Bermain permainan Tak Kenal, Tak Cinta dengan seronok.

Aktiviti Pemulihan (Buku Teks: 56)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menjalankan akitiviti permainan dengan terkawal dan
dengan bimbingan guru.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Tempat Tinggal Saya
Standard Kandungan 1.4 Kawasan tempat tinggal murid
Standard Pembelajaran
Nilai Kenegaraan
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menjawab soalan-soalan penilaian dengan betul.
Aktiviti Penilaian (Buku teks: 57-58)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menguji diri sendiri dengan menjawab soalan penilaian
dalam buku teks.
3. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
EMK Kreativiti dan inovatif
BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

Anda mungkin juga menyukai