Anda di halaman 1dari 6

SUKAN BOLA SEPAK

KERTAS PROGRAM
A. ANALISIS SWOT

KEKUATAN ( Strength – S ) KELEMAHAN ( Weakness – W )


S1- Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan aspek pengurusan W1- Kemudahan infrastruktur yang terhad(ketiadaan kemudahan padang
kebajikan para skuad bola sepak. yang baik.)

S2- Guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi dlm W2- Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti latihan yang bersistematik.
Menbentuk pasukan yang terbaik
W3- Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang baik dan terkini dari pada
S3- Semangat kerjasama didalam pasukan adalah tinggi antara guru yang terlibat. guru pembimbing

S4- Sambutan yang baik daripada pelajar dalam setiap sesi pemilihan. W4 -Tiadanya kursus kejurulatihan untuk menambahbaikan program latihan
para pemain bola sepak.
S5- Pilihan calon pemain adalah ramai kerana sesi pemilihan di hadiri
oleh kebanyakan pelajar lelaki mengikut tahap umur. W4 -Tiadanya kursus kejurulatihan untuk menambahbaikan program
latihan para pemain bola sepak.

W5- Pelajar kurang mampu ataupun pemain memiliki peralatan permainan


yang kurang berkualiti dalam latihan mahupun pertandingan

PELUANG ( Opportunities-O ) ANCAMAN ( Treat –T )


O1- Hubungan baik dengan agensi luar T1-Sumbangan dan bantuan kewangan terbatas

O2 Merupakan sukan yang paling diminati oleh pelajar.

2
B. PELAN STRATEGIK SUKAN BOLA SEPAK

PELAN STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN

1) Pencapaian sukan Pencapaian sukan bola Meningkatkan kemahiran 1. Taklimat dan kempen bagi Pencapaian Sukan Bola Sepak :
Bola sepak kurang sepak kurang menyerlah. guru penasihat/juru latih meningkatkan penglibatan pelajar
cermerlang dalam sukan bola sepak. 2012 – Antara 5 terbaik
2013 – Antara 5 terbaik
2. Penerangan dan sesi 2014 – Antara 5 terbaik
ceramah/kursus bagi meningkatkan
motivasi dan minat murid terhadap sukan Pencapaian :
bola sepak. Penyertaan Peringkat Negeri

3. Pemantauan latihan secara berterusan 2012 : 3 orang wakil daerah Bera


dilakukan bagi memastikan pelaksanaan 2013 : 2 orang wakil daerah Bera
aktiviti yang telah dirancang. 2014 : 1 orang wakil daerah Bera

4. Penghargaan dan pengiktirafan diberi


kepada pelajar yang cemerlang.

5. Mengadakan kursus/latihan
peningkatan kemahiran
dengan menjemput fasilitator daerah.

3
C. PELAN TAKTIKAL ( 2015 – 2018 )
BOLA SEPAK

KOS
INDIKATOR
BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH / TOV ETR
PENCAPAIAN
SUMBER
1. Latihan Meningkatkan kemahiran 1. GPK KK Ogos dan Rm200 Penglibatan Bilangan Mendapat ilmu
Dalaman guru penasihat /jurulatih 2. Guru Oktober sumbangan Pelajar tahap 2 pelajar hadir kejurulatihan yang
penasihat/jurulatih dari pihak luar menyertai semasa aktiviti betul dari sudut teknik
3. Jurulatih daerah. dan PIBG program. melebihi 95 % dan taktikal.
75 %

2. Perlawanan Meningkatkan motivasi dan 1. GPK KK Februari RM 500 80 % pelajar 95 % murid Semangat dan
Persahabatan keyakinan diri pelajar 2. Guru dan sumbangan hadir menyertai keyakinan diri bagi
dalam menghadapi penasihat/jurulatih Oktober daripada PIBG menyertai l program ini. pemain yang terpilih
kejohanan sepanjang 3. Jurulatih daerah. sekolah. meningkat
tahun.

4
D. PELAN OPERASI

Nama Projek 1. Latihan Dalaman


Objektif Memupuk minat minat murid dalam sukan bola sepak.
Meningkatkan semangat berdaya saing di kalangan ahli.
Tempoh Januari - November
Kumpulan sasaran Semua ahli kelab.
Guru terlibat Semua guru penasihat kelab/jurulatih
Proses kerja
1. Pengumpulan semua ahli dan mengenalpasti ahli skuad
yang berkemahiran.
2. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab
3. Pembahagian kumpulan
a. Ahli di bahagi kepada 10 kumpulan
b. setiap kumpulan terdiri daripada 13-15 orang ahli
c. setiap ketua pasukan akan mengendalikan aktiviti
dengan bimbingan guru penasihat.

Kekangan
1. Tiada padang bola sepak standard khusus untuk bola sepak.
2. Sumber kewangan terbatas.
3. kehadiran ahli tidak memuaskan

Pemantauan
1. GPK Kokurikulum
2. Guru penasihat

Penilaian Selepas setiap perlawanan oleh jurulatih

5
Nama Projek 2. Perlawanan Persahabatan
Objektif Memupuk minat minat murid dalam sukan bola sepak.
Meningkatkan semangat berdaya saing di kalangan ahli.
Tempoh Januari - November
Kumpulan sasaran Semua ahli kelab.
Guru terlibat Semua guru penasihat kelab/jurulatih
Proses kerja
1. Menyediakan jadual perlawanan persahabatan dengan
sekolah-sekolah berhampiran.
2. Menyusun strategi perlawanan.
3. Pertandingan.
4. Post mortem selepas setiap perlawanan.
5. Memperbaiki mutu permainan seterusnya menyusun strategi
baharu.

Kekangan
1. Tiada padang bola sepak standard khusus untuk bola sepak.
2. Sumber kewangan terbatas.
3. kehadiran ahli tidak memuaskan

Pemantauan
1. GPK Kokurikulum
2. Guru penasihat

Penilaian Selepas setiap perlawanan oleh jurulatih