Anda di halaman 1dari 4

NAMA AHLI KUMPULAN

1) 3)
2) 4)

Bulatkan nilai perkembangan diri yang terdapat dalam teka silang dibawah.

N A M N I DB J N S A I N R I HAN R E A
A A G A HH S A G L KG S E A N H H A R R
H B R H EBNAN RATAY I S R R S K A
U A R I AR I E NMKE C R K N I R H G I
T A J E NEG A I U I GA G T D E ON A A
A P D A HAA A Y O AAH A L K T K N I K
D N E I KBE I R U ENK K E A D I L A N
AN A N TKT T YH I AP R I BNA S A L
P H D N TK J O J E AAA A B K A I K E I
EWO AALNL I AD J HA HEHE J GD
K A N E N I B E R D I KA R I S A N I I T
N I P E KYA R I N YDR N A E A L N B A
A G A R GEK A A G DBG Y MDMD U A K
A B A WA J G N U G GNA T R E B AMN E
Y I A A RGA S A I END A O R A A A Y R
A U K R I A J I E A GA I W A H N B G HW
C P N D UAE B D N GAR T MA N E T E N
R L G E KAE D U G AA I A H N B A H N A
E E R I A I Y I E T I NH A A A R K I U A
P T A I AUE E A H HAO N E NM S T A N
E R S S RNNM I K ABB D E S R E N A D
K E E AHSADEGR I K L J AK I HN E
1) _______________________
2) _______________________
3) _______________________
4) _______________________
5) _______________________
6) _______________________
7) _______________________
8) _______________________
9) _______________________
10) ______________________
11) ______________________
12) ______________________
NAMA AHLI KUMPULAN
1) 3)
2) 4)

1. Lengkapkan teka silang kata di bawah berdasarkan pembayang yang diberi.

b c e

a g d

Menegak

(a) Kehidupan flora dan fauna tidak akan ___________ jika manusia tidak mengambil
tindakan yang positif.
(b) _________ merupakan habitat semula jadi flora dan fauna.
(c) Untuk menangani kepupusan hidupan liar, ___________ drastik perlu diambil.
(d) Pada musim tengkujuh ___________ turun dengan lebatnya.
(e) _____________ adalah kesan daripada sistem saliran yang tidak betul.

Melintang

(f) Sikap seseorang yang mudah menyedari tentang sesuatu.


(g) __________ digunakan untuk bercucuk tanam.
(h) __________ ialah sumber yang diperolehi daripada hujan.
3. Susun huruf –huruf dalam petak bagi melengkapkan pembayang yang yang diberi.

a) Tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada pemikiran, petuturan dan
_____________.

U A K L E A K N

b) Masyarakat harus memahami kepentingan penglibatan diri dalam pelbagai _______________.

I T I V I T A K
c) Rakyat Malaysia berhak untuk menerima pendidikan ________________ masing-masing.

A A M G A

d) Kebebasan bersuara adalah untuk kepentingan _____________.

T A M A R A S Y A K

e) Undang-undang adalah penting untuk memberi _____________ __ kepada semua orang.

I E K A D N A L

4.

Islam Maulidur Rasul

Buddha
Pelbagai agama dan
aktiviti keagamaan
rakyat Malaysia
Kristian Gereja

Hindu