Anda di halaman 1dari 16

CONTOH ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC) BIDANG/UNIT*:KURIKULUM

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:

Dalaman S1- Sumber kewangan yang mnnnencukupi. W1- Gred purata psk masih belum
S2- Kemudahan ICT di sekolah baik mencapai tahap cemerlang
S3- Guru-guru yang komited W2- Kualiti pdp guru kurang mantap
S4- 80% guru berbudaya kerja positif W3- Kurang penglibatan murid dalam
S5- Kerjasama berpasukan yang baik antara ahli aktiviti penghayatan nilai.
panitia W4- Waktu PSK 2 masa adalah
S6- Sekolah satu sesi beri peluang melaksanakan diceraikan menyukarkan untuk
aktiviti dan perancangan menjalankan aktiviti
Luaran S7- Kemudahan ICT yang mencukupi W5- 10% guru tidak dapat menumpu
sepenuhnya P&P kerana terlalu
banyak aktiviti
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO

O1- Ibu bapa mementingkan pelajaran anak- 1. Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan 1. Meningkatkan kualiti GPS dalam
anak mereka melalui guru- guru yang komited dan kerjasama percubaan SPM melalui
O2- Sokongan kewangan daripada PIBG pihak luar (S3+O3) kerjasama pihak luar dan insentif
2. Meningkatkan penggunaan ICT semasa P&P oleh PIBG
03 – Kerjasama dengan pihak luar seperti JPN,
dengan sokongan PIBG (S2+O2) (W1+O2+O3)
PPD, IPG dan universiti swasta Memperkasakan kualiti guru
04- Peruntukkan PCG yang mencukupi dengan kerjasama pihak luar dan
insentif oleh PIBG (W1+02+03)
2. Memastikan pelajar menyertai
program penghayatan nilai
3. (RIMUP) melalui kerjasama pihak
luar dan insentif oleh
PIBG(W3+O2+O3)

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC

C1- Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah 1. Memastikan P&P dijalankan dengan 1. Meningkatkan motivasi dan
sangat tinggi berkesan mengurangkan pertukaran guru inisiatif guru melalui sarana ibu
C2- Masih ada ibu bapa menyerahkan anak sivik (S3+C1) bapa (W2+C1)
mereka 100% kepada pihak sekolah
PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sekolah* Peningkatan kualiti akademik berdasarkan kecemerlangan,Tingkatan 4 ( 87 % lulus ) dan Tingkatan 5 ( 100% lulus)
Sektor/PPD/Sekolah SMK(P) TAMAN PETALING
Bidang / Unit Kurikulum / Panitia Sivik dan Kewarganegaraan

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25 101 inisiatif atau (Pernyataan indikator yang
strategik) tentang BK atau fungsi atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah) boleh diukur)
organisasi)

Meningkatkan Gred purata sekolah Memastikan P&P Meningkatkan kualiti Peratus Lulus
pembelajaran dijalankan dengan pencapaian akademik 95.48 96.48 97.48 98.5 100
masih belum Percubaan SPM
murid mencapai 1 berkesan melalui guru- murid
guru yang komited dan Peratus Lulus PAT
77.89 79 81 84 87
kerjasama pihak luar T4
Memperkasakan Kualiti pdp guru Memperkasakan kualiti Meningkatkan kualiti Peratus Lulus
kualiti guru kurang mantap guru dengan kerjasama pencapaian akademik 95.48 96.48 97.48 98.5 100
Percubaan SPM
pihak luar dan insentif murid
oleh PIBG Peratus Lulus PAT
77.89 79 81 84 87
T4
Meningkatkan Kurang penglibatan Memastikan pelajar Meningkatkan peratus
pembelajaran murid dalam aktiviti menyertai program penyertaan murid dalam
murid penghayatan nilai. penghayatan aktiviti penghayatan Peratus
80 83 86 89 94
nilaia(RIMUP) melalui nilai. Penyertaan Murid
kerjasama pihak luar
dan insentif oleh PIBG
*Potong yang tidak berkenaan
** TOV diambil dari purata SPM/STPM pada 2014 & 2015. Bagi Tahap yang lain adalah pencapaian tahun 2016.
PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAHTAHUN 2018

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sekolah* Peningkatan kualiti akademik berdasarkan kecemerlangan,Tingkatan 4 ( 87 % peratus ) dan Tingkatan 5 ( 100%)
Sektor/PPD/Sek SMK(P) TAMAN PETALING
Bidang /Unit Kurikulum / Panitia Sivik dan Kewarganegaraan
Strategi Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui guru- guru yang komited dan kerjasama pihak luar
Pelan Tindakan Meningkatkan kualiti pencapaian akademik murid

Pengurusan
Sasaran
Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Risiko/
(ETR)
Pelan Kontigensi
% lulus TING 4 79 87
Tarikh/ Kos /
Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab % lulus TING 5 96.48 100
Tempoh Sumber

1 Pembelajaran Modular dan Meningkatkan Penyelaras LP 5 Januari 2018 RM100/ % lulus TING 4 79 87
PAK 21 dalam standard 4 kualiti GPMP Sekolah % lulus TING 5 96.48 100
SKPMg2 murid

2 Bengkel ICT Meningkatkan Penyelaras ICT 23 Februari 2018 RM100/ % lulus TING 4 79 87
kualiti GPMP 6 Julai 2018 Sekolah % lulus TING 5 96.48 100
murid
3 VLE FROG Meningkatkan KP Sivik April RM100/ % lulus TING 4 79 87
kualiti GPMP Sekolah % lulus TING 5 96.48 100
murid
4 Sharing Caring Sivik Meningkatkan KP Sivik Julai RM50/ % lulus TING 4 79 87
kualiti GPMP Sekolah % lulus TING 5 96.48 100
murid
PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH

TAHUN 2018

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sekolah* Peningkatan kualiti akademik berdasarkan kecemerlangan,Tingkatan 4 ( 87 % eratus ) dan Tingkatan 5 ( 100%)
Sektor/PPD/Sek SMK(P) TAMAN PETALING
Bidang /Unit Kurikulum / Panitia Sivik dan Kewarganegaraan
Strategi Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui guru- guru yang komited dan kerjasama pihak luar
Pelan Tindakan Meningkatkan kualiti pencapaian akademik murid

Sasaran Pengurusan Risiko/


Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV
(ETR) Pelan Kontigensi

1 Program Penghayatan Nilai -Pesta Meningkatkan Ketua Panitia 24 Jan RM500/PCG Peratus 80 94
Ponggal penyertaan Guru-guru Sivik Penyertaan
pelajar dalam Pelajar
aktiviti
menghayati nilai

2 Bulan Akademik Meningkatkan Ketua Panitia Mac RM300?/PCG % lulus TING 4 79 87


peratus lulus Guru-guru Sivik % lulus TING 5 96.48 100
PSK tingkatan 4
dan 5

3 Program Penghayatan Nilai – Sehati Meningkatkan Ketua Panitia 24 Julai RM500/PCG Peratus 80 94
Sejiwa Raya Perdana penyertaan Guru-guru Sivik Penyertaan
pelajar dalam Pelajar
aktiviti
menghayati nilai

4 Pesta Tanglung Meningkatkan Ketua Panitia 21 September RM500.00/PCG Peratus 80 94


penyertaan Guru-guru Sivik Penyertaan
pelajar dalam Pelajar
aktiviti
menghayati nilai
PELAN OPERASI 1 SMK (P) TAMAN PETALING TAHUN 2018

Sektor/PPD/Sekola SMK (P) Taman Petaling


JADUAL 3
h
Bidang/Unit Kurikulum / Panitia Sivik dan Kewarganegaraan JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Pembelajaran Modular dan PAK 21 dalam standard 4 SKPMg2
Objektif Meningkatkan Peratus Lulus Percubaan SPM dari 95.48% ke 100 % dan T4 dari 79 % ke 87%
Tarikh/Tempoh 5 Januari 2018
Kumpulan Semua guru PSK
Sasaran
Tanggungjawab Penyelaras LP
Proses Kerja 1. Menentukan tarikh program
2. Mengedar notis memaklumkan tarikh program
3. Pelaksanaan
4. Menulis pelaporan

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan
Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI 2 SMK (P) TAMAN PETALING TAHUN 2018

Sektor/PPD/Sekola SMK (P) Taman Petaling


JADUAL 3
h
Bidang/Unit Kurikulum / Panitia Sivik dan Kewarganegaraan JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Bengkel ICT
Objektif Meningkatkan Peratus Lulus Percubaan SPM dari 95.48% ke 100 % dan T4 dari 79 % ke 87%
Tarikh/Tempoh 23 Februari 2018 & 6 Julai 2018
Kumpulan Semua guru PSK
Sasaran
Tanggungjawab S/U Kurikulum, Ketua Panitia
Proses Kerja 1. Menentukan tarikh program
2. Mengedar notis memaklumkan tarikh program
3. Pelaksanaan
4. Menulis pelaporan

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan
Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh


PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2018

Sektor/PPD/Sekola SMK(P) TAMAN PETALING


JADUAL 3
h
Bidang/Unit Kurikulum / Panitia Sivik dan Kewarganegaraan JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Vle Frog
Objektif Meningkatkan Peratus Lulus Percubaan SPM dari 95.48% ke 100 % dan T4 dari 79 % ke 87%
Tarikh/Tempoh April 2018
Kumpulan Guru-guru PSK
Sasaran
Tanggungjawab Ketua Panitia
Proses Kerja 1.Menentukan tarikh program
2.Mengedar notis memaklumkan tarikh program
3.Pelaksanaan
4.Menulis pelaporan
5.Jumlah Kos = RM 100.

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:
Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:
PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2018

Sektor/PPD/Sekola SMK(P) TAMAN PETALING


JADUAL 3
h
Bidang/Unit Kurikulum / Panitia Sivik dan Kewarganegaraan JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Sharing Caring
Objektif Meningkatkan Peratus Lulus Percubaan SPM dari 95.48% ke 100 % dan T4 dari 79 % ke 87%
Tarikh/Tempoh Julai 2018
Kumpulan Guru-guru PSK
Sasaran
Tanggungjawab Ketua Panitia
Proses Kerja 1.Menentukan tarikh program
2.Mengedar notis memaklumkan tarikh program
3.Pelaksanaan
4.Menulis pelaporan
Bahan keperluan: Pelbagai Peralatan Jumlah = RM 100.

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2018

Sektor/PPD/Sekola SMK(P) TAMAN PETALING


JADUAL 3
h
Bidang/Unit Kurikulum / Panitia Sivik dan Kewarganegaraan JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Program Penghayatan Nilai -Pesta Ponggal
Objektif Meningkatkan penyertaan pelajar dalam aktiviti menghayati nilai dari 80% ke 83%
Tarikh/Tempoh 24 Januari
Kumpulan Pelajar SMK(P) Taman Petaling
Sasaran
Tanggungjawab Ketua Panitia
Proses Kerja Taklimat program
1. Kenal pasti kumpulan sasaran .
2. Perbincangan pelaksanaan bersama pentadbir
3. Pelaksanaan aktiviti
4. Pelaporan
5. Bahan keperluan: Pelbagai Alatan Dan Hadiah Jumlah = RM500.

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2018

Sektor/PPD/Sekola SMK(P) TAMAN PETALING


JADUAL 3
h
Bidang/Unit Kurikulum / Panitia Sivik dan Kewarganegaraan JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Bulan Akademik
Objektif Meningkatkan Peratus Lulus Percubaan SPM dari 95.48% ke 100 % dan T4 dari 79 % ke 87%
Tarikh/Tempoh Mac 2018
Kumpulan Guru-guru PSK
Sasaran
Tanggungjawab Ketua Panitia
Proses Kerja 1.Menentukan tarikh program
2.Mengedar notis memaklumkan tarikh program
3.Pelaksanaan
4.Menulis pelaporan
Bahan keperluan: Pelbagai Peralatan Jumlah = RM 300.

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarik


PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2018

Sektor/PPD/Sekola SMK(P) TAMAN PETALING


JADUAL 3
h
Bidang/Unit Kurikulum / Panitia Sivik dan Kewarganegaraan JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Program Penghayatan Nilai – Sehati Sejiwa Raya Perdana
Objektif Meningkatkan penyertaan pelajar dalam aktiviti menghayati nilai dari 80% ke 83%
Tarikh/Tempoh 24 Julai
Kumpulan Pelajar SMK(P) Taman Petaling
Sasaran
Tanggungjawab Ketua Panitia
Proses Kerja 1. Taklimat program
2. Kenal pasti kumpulan sasaran .
3. Perbincangan pelaksanaan bersama pentadbir
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Pelaporan
6. Bahan keperluan: Pelbagai Alatan Dan Hadiah Jumlah= RM500

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:
Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2018

Sektor/PPD/Sekola SMK(P) TAMAN PETALING


JADUAL 3
h
Bidang/Unit Kurikulum / Panitia Sivik dan Kewarganegaraan JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Program Pemuafakatan Pesta Tanglung
Objektif Meningkatkan penyertaan pelajar dalam aktiviti menghayati nilai dari 80% ke 83%
Tarikh/Tempoh 21 September
Kumpulan Pelajar SMK(P) Taman Petaling
Sasaran
Tanggungjawab Ketua Panitia
Proses Kerja 1. Taklimat program
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
3. Perbincangan pelaksanaan bersama pentadbir
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Bahan keperluan: Pelbagai Alatan Dan Hadiah Jumlah = RM500.

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:
Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:
REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2018

Sektor/PPD/Sekolah SMK(P) TAMAN PETALING JADUAL 4

Kurikulum
Bidang/Unit JPS/SJK-PS/04
Penilaian
Program/Proje Tempoh Tarikh
Bil Keberkesanan Penambahbaikan Catatan
k Pelaksanaan Pemantauan
Program
1 Pembelajaran 5 Januari 2018
Modular dan PAK
21 dalam standard
4 SKPMg2

2 Bengkel ICT 23 Februari 2018


6 Julai 2018
3 VLE FROG April

4 Sharing Caring Sivik Julai

5 Pesta Ponggal 24 Jan

6 Bulan Akademik Mac

7 Sambutan Hari Raya 24 Julai


Aidil Fitri

8 Pesta Tanglung
21 September

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2017-2020

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk Pendidikan Berkualiti JADUAL 5


MISI Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara VISI Insan Terdidik Negara JPS/SJK-PS/05
Sejahtera
Sektor/PPD/Sekolah SMK(P) TAMAN PETALING
Bidang/Unit PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar (Pertengahan & Akhir Tahun)
Pelan Tindakan KPI
TOV 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Catatan
Meningkatkan kualiti
pencapaian akademik Peratus Lulus 95.48 96.48 97.48 98.5 100
92.9 98
Percubaan SPM 9 .7
murid

Meningkatkan kualiti
pencapaian akademik Peratus Lulus 77.89 79 81 84 87
90.0
95
PAT T4 8
murid

Meningkatkan peratus Peratus


penyertaan murid penyertaan
dalam aktiviti pelajar 80 83 86 89 94 83.5 85

penghayatan nilai.

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan: