Anda di halaman 1dari 2

1.

Fail Induk Panitia


1. Visi, Misi dan Matlamat Panitia
2. Struktur dan Carta Organisasi
3. Takwim dan Carta Gantt Tahunan
4. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja

2. Mesyuarat dan Surat-menyurat


1. Takwim Mesyuarat
2. Surat Panggilan Mesyuarat
3. Minit Mesyuarat
4. Surat Masuk dan Keluar

3. Biodata Guru Mata pelajaran


1. Biodata Guru
2. Agihan Guru Mengikut Tingkatan/ Darjah
3. Jadual Waktu Persendirian Guru

4. Dokumentasi Panitia
1. Pengurusan Strategik 5 Tahun (PT/PO/PS)
2. Pekeliling Ikhtisas (Berkaitan Kurikulum Panitia)
3. Huraian Sukatan dan Rancangan Tahunan
4. Senarai Buku Teks / Rujukan Guru / Pelajar
5. Senarai ABM dan Rekod Penggunaan
6. Latihan Dalaman / Perkembangan Staf
7. Program Khas / Inovasi Guru / Kajian Tindakan
8. Program Kecemerlangan Akademik
9. Laporan Pemeriksaan Hasil Kerja Murid (Buku Latihan/Nota/Kerja)

5. Penyeliaan dan Pencerapan


1. Jadual Pencerapan Guru
2. Laporan Pencerapan Guru
3. Laporan Pemantauan

6. Pentaksiran
1. Analisis Peperiksaan Awam dan Peringkat Sekolah
2. Analisis Pencapaian Mata Pelajaran Dalam Peperiksaan Awam dan Peringkat Sekolah
3. Program MaCS (TOV/ETR)
4. Post Mortem
5. Analisis Item

7. Bank Soalan
1. Koleksi Soalan Peperiksaan Dalaman
2. Koleksi Soalan Peperiksaan Awam

8. Inventori
1. Peruntukan
2. Perbelanjaan

9. Lain-lain