Anda di halaman 1dari 4

SMK SULTAN MUHAMMAD SHAH, 32800 PARIT, PERAK

NAMA MURID:____________________________________________ KELAS :___________

BORANG IKRAR DAN AKUJANJI KECEMERLANGAN PT3 2018

BAHAWASANYA SAYA……………………………………………………… PELAJAR TINGKATAN ……………………….DENGAN INI


BERIKRAR DENGAN PENUH RASA TANGGUNGJAWAB AKAN BERUSAHA BERSUNGGUH-SUNGGUH MEMBALAS
JASA IBU BAPA DAN GURU DENGAN MENCAPAI KECEMERLANGAN DALAM PT3 2018.

UNTUK MENCAPAI HASRAT TERSEBUT , SAYA AKAN MENJADI SEORANG PELAJAR YANG BERDISIPLIN DAN
CEMERLANG DARIPADA SEGI SAHSIAH, KURIKULUM, DAN KO-KURIKULUM.

SAYA JUGA AKAN MEMAKSIMUMKAN POTENSI DIRI DENGAN IZIN ALLAH SERTA BERKAT DOA IBU BAPA DAN
GURU UNTUK MEMPASTIKAN KEJAYAAN DALAM SETIAP MATA PELAJARAN YANG DIAMBIL IAITU:
PPT PAT AT SPM
2017 2017 2018 PPT 2018 PERCUBAAN 2018
(TOV) (OTI1/ (OTI2/ (OTI3/AR3 (OTI4/AR4) (ETR)
AR1) AR2)

BIL MATA PELAJARAN M G M G M G M G M G M G M G M G


1 BAHASA MELAYU
2 BAHASA INGGERIS
3 MATEMATIK
4 SEJARAH
5 PENDIDIKAN ISLAM
6 GEOGRAFI
7 K. H.B
8 SAINS
9

SEMOGA USAHA, HASRAT DAN CITA-CITA MURNI SAYA DIBERKATI ALLAH S.W.T:

YANG BENAR, DIHADAPAN, DISAKSIKAN,

……………………….. …………………………… ………………….

NAMA MURID IBU BAPA GURU KELAS

TARIKH:
SMK SULTAN MUHAMMAD SHAH, 32800 PARIT, PERAK

NAMA MURID:____________________________________________ KELAS :

BORANG IKRAR DAN AKUJANJI KECEMERLANGAN SPM 2018

BAHAWASANYA SAYA……………………………………………………… PELAJAR TINGKATAN ……………………….DENGAN INI


BERIKRAR DENGAN PENUH RASA TANGGUNGJAWAB AKAN BERUSAHA BERSUNGGUH-SUNGGUH MEMBALAS
JASA IBU BAPA DAN GURU DENGAN MENCAPAI KECEMERLANGAN DALAM SPM 2018.

UNTUK MENCAPAI HASRAT TERSEBUT , SAYA AKAN MENJADI SEORANG PELAJAR YANG BERDISIPLIN DAN
CEMERLANG DARIPADA SEGI SAHSIAH, KURIKULUM, DAN KO-KURIKULUM.

SAYA JUGA AKAN MEMAKSIMUMKAN POTENSI DIRI DENGAN IZIN ALLAH SERTA BERKAT DOA IBU BAPA DAN
GURU UNTUK MEMPASTIKAN KEJAYAAN DALAM SETIAP MATA PELAJARAN YANG DIAMBIL IAITU:

BIL MATA PELAJARAN T.O.V O.T.I 1 E.T.R A.T.R KEHADIRAN/


(PAT) (UJIAN 1) (PENETAPAN (KEPUTUSAN USAHA
TARGET ) SEBENAR) SAYA /
PROGRAM
1 BAHASA MELAYU
2 BAHASA INGGERIS
3 MATEMATIK
4 SEJARAH
5 SAINS
6 PENDIDIKAN ISLAM
7 PEND. SENI VISUAL
8
9
10
11

SEMOGA USAHA, HASRAT DAN CITA-CITA MURNI SAYA DIBERKATI ALLAH S.W.T:

YANG BENAR, DIHADAPAN, DISAKSIKAN,

……………………….. …………………………… ………………….

NAMA MURID IBU BAPA GURU KELAS

TARIKH:
PROFIL DIRI

INSPIRASI SPM
KENAL DIRI :: BINA MATLAMAT ;; EKSPLORASI KERJAYA :: MENCARI ALTERNATIF::

INILAH DIRIKU

NAMA YANG DIBERI :………………………………………………………………………………………………………………

NAMA PANGGILAN :…................................................................................................................

TARIKH LAHIR :………………………………………….

MASA LAHIR :………………………………………….

TEMPAT LAHIR :………………………………………………………………………………………………………………..

ANAK KE :……………………..

ALAMAT RUMAH :………………………………………………………………………………………………………………..

NAMA SEKOLAH RENDAH:……………………………………………………………………………………………………………

UPSR :………………………………………………………………………

NAMA SEKOLAH MENENGAH:……………………………………………………………………………………………………..

PT3 :………………………………………………………………..

SPM (TARGET):……………………………………………………………………….

CITA-CITA KERJAYAKU :……………………………………………………………………………………………………………….

SUMBER INSPIRASIKU:…………………………………………………………………………………………………………………

KATA-KATA MOTIVASI DARIPADA IBU & AYAHKU

ANAKKU,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
PROFIL DIRI

INSPIRASI PT3
KENAL DIRI :: BINA MATLAMAT ;; EKSPLORASI KERJAYA :: MENCARI ALTERNATIF::

INILAH DIRIKU

NAMA YANG DIBERI :………………………………………………………………………………………………………………

NAMA PANGGILAN :…................................................................................................................

TARIKH LAHIR :………………………………………….

MASA LAHIR :………………………………………….

TEMPAT LAHIR :………………………………………………………………………………………………………………..

ANAK KE :……………………..

ALAMAT RUMAH :………………………………………………………………………………………………………………..

NAMA SEKOLAH RENDAH:……………………………………………………………………………………………………………

UPSR :………………………………………………………………………

NAMA SEKOLAH MENENGAH:……………………………………………………………………………………………………..

PT3(TARGET) :………………………………………………………………..

SPM (TARGET):……………………………………………………………………….

CITA-CITA KERJAYAKU :……………………………………………………………………………………………………………….

SUMBER INSPIRASIKU:…………………………………………………………………………………………………………………

KATA-KATA MOTIVASI DARIPADA IBU & AYAHKU

ANAKKU,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...