Anda di halaman 1dari 30

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


SMK TTDI JAYA SHAH ALAM

TINGKATAN 1 2017

BIDANG / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


KANDUNGAN
SEJARAH DAN 1. Persepsi Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti: EMK :
APRESIASI SENI Pemahaman 1.1 Menggalurkan perkembangan Bahasa
terhadap Seni Lukis dan Seni Reka di Sesi penerangan dan
Perkembangan Perkembangan Malaysia perbincangan
Seni Visual Di Seni Visual di 1.1.1 Seni Halus menggunakan:
Malaysia Malaysia i. Sejarah dan perkembangan - Foto
ii. Tokoh dan karya - Video Layari Laman
Minggu 1 iii. Pertubuhan dan persatuan - Tayangan Slaid sesawang
3 Jan- 6 Jan 2017 iv. Institusi Seni - Lembaran Kerja QR Code:
http://www.mrm.
 5 Jan- 1.1.2 Seni Reka Menggalurkan sejarah, gov.my
Mesyuarat 3K i. Sejarah dan perkembangan sumbangan tokoh dan
ii. Tokoh dan karya peranan institusi https://goo.gl/7hjkf
 6 Jan- AGM iii. Pertubuhan dan persatuan melalui persembahan:
Rumah Sukan iv. Institusi Seni - Power Point http://www.kraf
- Multimedia tangan.gov.my
1.1.3 Seni Kraf
i. Bidang Rujukan Buku Teks:
ii. Adiguru dan Produk Muka surat : 3-13
iii. Institusi:
a. Kraftangan Malaysia
b. Institut Kraf Negara

SEJARAH DAN 2. Eksplorasi Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti: EMK :


APRESIASI SENI Eksplorasi 2.1 Mengenal pasti tokoh dan karya: Membuat kajian Patriotisme
maklumat 2.1.1 Seni Halus tentang sejarah, tokoh,
Perkembangan daripada pelbagai 2.1.2 Seni Reka sumbangan dan
Seni Visual Di sumber bagi 2.1.3 Seni Kraf peranan institusi

1
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
Malaysia pengukuhan dengan menggunakan
pemahaman pendekatan kaedah
MINGGU 2 terhadap stesen:
9 Jan- 13 Jan 2017 Perkembangan - Seni Halus
Seni Lukis dan Seni - Seni Reka
 9 Jan- Reka di Malaysia - Seni Kraf
Mesyuarat
Kokurikulum Rujukan Buku Teks:
Bil 02/17 Muka surat : 14

 6 Jan- AGM
Rumah Sukan

 13 jan-
Sambutan
Maulidur
Rasul
SEJARAH DAN 3. Ekspresi Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti: EMK :
APRESIASI SENI Penzahiran idea dan 3.1 Menjana idea dalam tugasan Menghasilkan Kreativiti dan Inovasi
konsep melalui perkembangan seni visual di Malaysia dokumentasi
Perkembangan pelbagai sumber dan berdasarkan maklumat
Seni Visual Di teknologi dalam yang diperoleh dalam Artist Book:
Malaysia penjanaan tugasan bentuk: https://scribd.com/docu
- Lembaran Kerja ment/237065779/Defini
- Persembahan si-Artist-Book
Minggu 3 & 4
16 Jan- 25 Jan 2017 Multimedia
- Peta Pemikiran
 21 Jan- - Artist Book
Gotong - Poster
Royong
Perdana Meniru karya tokoh
menggunakan
Pendekatan Memesis
(Peniruan)
Membincangkan karya
tokoh berpandukan

2
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
Pendekatan Feldman

Rujukan Buku Teks:


Muka surat : 15-17

MINGGU 4 & 5
26 Jan- 31 Jan 2017 Cuti Tahun Baru Cina
SEJARAH DAN 4. Apresiasi Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti: EMK :
APRESIASI SENI Penghayatan 4.1 Mempamerkan hasil karya Membentangkan hasil Bahasa
terhadap 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan dokumentasi
Perkembangan hasil karya Seni rakan dengan menumpukan pada Mencatatkan nota
Seni Visual Di Visual aspek Bahasa Seni Visual sendiri berdasarkan
Malaysia 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri
dalam penghasilan karya Rujukan Buku Teks:
Muka surat : 18-19
Minggu 5
1 Feb- 3 Feb 2017

 1 Feb-
Mesyuarat
Induk PSS

BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
VISUAL Pemahaman terhadap perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
Bahasa Seni Visual 1.1 Definisi garisan multimedia QR Code :
Garisan 1.2 Jenis garisan pada:  Maklumat https://goo.gl/Tn3x4
i. Alam semulajadi tentang garisan
Minggu 6 ii. Objek buatan manusia diperolehi
6 Feb- 10 Feb 2017 2. Eksplorasi Seni iii. Karya seni visual daripada: EMK:
Eksplorasi dan 1.3 Fungsi garisan - Sumbang Saran Kelestarian alam
 6 Feb- aplikasi unsur seni - Soal Jawab sekitar
Pelancaran bagi pengukuhan 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Perbincangan
Program pemahaman terhadap penerokaan unsur garisan pada alam - Nota Anekdot
PPDA Bahasa Seni Visual semulajadi dengan pelbagai teknik Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 23 - 26

3
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
Minggu 6 Cuti Hari Thaipusam
9 Feb 2017

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni Murid boleh: Kembara Visual EMK:


VISUAL Penzahiran idea dan 3.1 Menterjemah hasil daripada (Pereka Muda) Kreatif dan Inovatif
konsep eksperimentasi dan penerokaan unsur  Meneroka jenis dan
Garisan melalui pelbagai garisan untuk menghasilkan karya fungsi garisan yang EMK:
sumber dan teknologi dengan menggunakan imaginasi dan terdapat pada alam Bahasa
Minggu 7 dalam penjanaan idea secara kreatif semulajadi
13 Feb- 17 Feb 2017 tugasan  Melakar jenis
4.1 Mempamerkan hasil karya garisan yang
 13 Feb- 4. Apresiasi Seni 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan terdapat pada
Program Penghayatan rakan dengan menumpukan pada subjek kajian
Kantinku terhadap hasil karya aspek Bahasa Seni Visual Rujukan Buku Teks : https://goo.gl/yx0F3p
Bersih Seni Visual 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri Muka Surat : 27
dalam penghasilan karya
Murid diminta untuk https://goo.gl/GQhGGs
memilih satu daripada
aktiviti iaitu:
- Lukisan
- Doodle Art
- Arca
- Kraf (Aksesori)
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 28 – 29

Menjana persembahan
pameran hasil karya
 Membuat
pemerhatian
terhadap hasil
karya yang
dipamerkan
 Mengemukakan
pengalaman
sendiri dalam

4
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
penghasilan
karya
 Mencatatkan
nota sendiri
melalui aktiviti
tumpu galeri
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 30 - 31
BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
VISUAL Pemahaman terhadap perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
Bahasa Seni Visual 1.1 Definisi rupa multimedia
Rupa 1.2 Jenis rupa pada:  Maklumat
i. Alam semulajadi tentang rupa
Minggu 8 ii. Objek buatan manusia diperolehi EMK:
20 Feb- 24 Feb 2017 2. Eksplorasi Seni iii. Karya seni visual daripada: Kelestarian alam
Eksplorasi dan 1.3 Fungsi rupa o Sumbang Saran sekitar
 20-24 Feb- aplikasi unsur seni o Soal Jawab
Karnival bagi pengukuhan 2.1 Membuat eksperimentasi dan o Perbincangan
Kurikulum pemahaman terhadap penerokaan unsur rupa pada alam o Nota Anekdot
Bidang Bahasa Seni Visual semulajadi dengan pelbagai teknik
Bahasa Rujukan Buku Teks :
 Mesyuarat Muka Surat : 34 – 37
Pengurusan
Kokurikulum
Bil 03/17

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni Murid boleh: Kembara Visual EMK:


VISUAL Penzahiran idea dan 3.1 Menterjemah hasil daripada (Pereka Muda) Kreativiti dan Inovatif
konsep eksperimentasi dan penerokaan unsur  Meneroka jenis
Rupa melalui pelbagai rupa untuk menghasilkan karya dengan rupa yang
sumber dan teknologi menggunakan imaginasi dan idea terdapat pada EMK:
Minggu 9 dalam penjanaan secara kreatif alam semulajadi Bahasa
27 Feb- 3 Mac 2017 tugasan  Melakar jenis
4.1 Mempamerkan hasil karya rupa yang
 2 Mac- 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan terdapat pada https://goo.gl/SbmWly
Mesyuarat 4. Apresiasi Seni rakan dengan menumpukan pada subjek kajian
5
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
Kurikulum Penghayatan aspek Bahasa Seni Visual Rujukan Buku Teks :
Bil 02/17 terhadap hasil karya 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri Muka Surat : 38
Seni Visual dalam penghasilan karya
Murid diminta untuk
memilih satu daripada
aktiviti iaitu:
- Arca Binaan
Polyhedra
- Kad Ucapan Pop-Up
- Pembalut Fail Lama
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 39 – 40

Menjana persembahan
pameran hasil karya
 Membuat
pemerhatian
terhadap hasil
karya yang
dipamerkan
 Mengemukakan
pengalaman
sendiri dalam
penghasilan
karya
 Mencatatkan
nota sendiri
melalui aktiviti
tumpu galeri
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 41 - 42

6
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
Minggu 10
6 – 10 Mac 2017

 6 Mac- Hari Penilaian 1


Informasi
Kerjaya

BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
VISUAL Pemahaman terhadap perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
Bahasa Seni Visual 1.1 Definisi bentuk multimedia
Bentuk 1.2 Jenis bentuk pada:  Maklumat
i. Alam semulajadi tentang bentuk EMK:
Minggu 11 ii. Objek buatan manusia diperolehi Kelestarian alam
13 - 17 Mac 2017 iii. Karya seni visual daripada: sekitar
- Sumbang Saran
 13 Mac- 1.3 Fungsi bentuk - Soal Jawab QR Code:
Karnival 2. Eksplorasi Seni - Perbincangan https://goo.gl/gfW6UF
Kurikulum Eksplorasi dan 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Nota Anekdot
Bidang aplikasi unsur seni penerokaan unsur bentuk pada alam Rujukan Buku Teks :
Kemanusiaan bagi pengukuhan semulajadi dengan pelbagai teknik Muka Surat : 44 - 47
(13-17 Mac) pemahaman terhadap
Bahasa Seni Visual Kembara Visual
 14-16 Mac- (Pereka Muda)
Latihan  Meneroka jenis
Rumah Sukan bentuk yang
terdapat pada
alam semulajadi
dan objek
buatan manusia
 Melakar jenis
bentuk yang
terdapat pada
subjek kajian
Rujukan Buku Teks :
7
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
Muka Surat : 48

18 - 26 Mac 2017

 18-19 Mac-
English Camp Cuti Pertengahan Penggal 1

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti: EMK:


VISUAL Penzahiran idea dan 3.1 Menterjemah hasil daripada  Murid diminta Kreativiti dan Inovatif
konsep eksperimentasi dan penerokaan unsur untuk memilih
Bentuk melalui pelbagai bentuk untuk menghasilkan karya satu daripada QR Code:
sumber dan teknologi dengan menggunakan imaginasi dan aktiviti iaitu: http://goo.gl/ IcBxKh
Minggu 12 dalam penjanaan idea secara kreatif - Lukisan
27 - 31 Mac 2017 tugasan - Catan
Rujukan Buku Teks :
 26-30 Mac- 4.1 Mempamerkan hasil karya Muka Surat : 49
Latihan 4. Apresiasi Seni 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan
Rumah Sukan Penghayatan rakan dengan menumpukan pada Menjana persembahan
 30 Mac- terhadap hasil karya aspek Bahasa Seni Visual pameran hasil karya
Mesyuarat Seni Visual 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri  Membuat
HEM dalam penghasilan karya pemerhatian EMK:
Bil 02/17 terhadap hasil Bahasa
 31 Mac- karya yang
Perkhemahan dipamerkan
Unit  Mengemukakan
Beruniform pengalaman
sendiri dalam
penghasilan
karya
 Mencatatkan
nota sendiri
melalui aktiviti
8
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
tumpu galeri
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 50

BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
VISUAL perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
Pemahaman terhadap 1.1 Definisi jalinan multimedia
Jalinan Bahasa Seni Visual 1.2 Jenis jalinan pada:  Maklumat QR Code :
1.2.1 Alam semulajadi tentang jalinan https:// goo.gl/j62yQw
Minggu 13 1.2.2 Objek buatan manusia diperolehi
3 - 7 April 2017 1.2.3 Karya seni visual daripada:
1.3 Fungsi jalinan - Sumbang Saran EMK:
 3 April- - Soal Jawab Kelestarian alam
Karnival 2. Eksplorasi Seni 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Perbincangan sekitar
Kurikulum penerokaan unsur jalinan pada alam - Nota Anekdot
Bidang Sains Eksplorasi dan semulajadi dengan pelbagai teknik Rujukan Buku Teks :
& Matematik aplikasi unsur seni Muka Surat : 54 - 57
bagi pengukuhan
 4-6 April- pemahaman terhadap Kembara Visual
Latihan Bahasa Seni Visual (Pereka Muda)
Rumah Sukan - Meneroka jenis
jalinan yang
terdapat pada
alam semulajadi
- Melakar jenis
jalinan yang
terdapat pada
subjek kajian
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 58

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti: EMK:


VISUAL Penzahiran idea dan 3.1 Menterjemah hasil daripada  Murid diminta Kreativiti dan Inovatif
konsep melalui eksperimentasi dan penerokaan unsur untuk memilih
Jalinan pelbagai sumber dan jalinan untuk menghasilkan karya satu daripada
teknologi dalam dengan menggunakan imaginasi dan aktiviti iaitu: EMK:
Minggu 14 penjanaan tugasan idea secara kreatif - Kolaj/ Quilling Bahasa

9
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
10 - 14 April 2017 - Pualaman
4. Apresiasi Seni - Tiupan dan
 10 & 11 April- Penghayatan 4.1 Mempamerkan hasil karya Corak Buih
P9 Sukantara terhadap hasil karya 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan Sabun
Seni Visual rakan dengan menumpukan pada Rujukan Buku Teks :
 13 April- aspek Bahasa Seni Visual Muka Surat : 59 – 60
Saringan 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri Menjana persembahan https:// goo.gl/30Pcci
Sukantara dalam penghasilan karya pameran hasil karya
 Membuat
pemerhatian
terhadap hasil
karya yang
dipamerkan
 Mengemukakan
pengalaman
sendiri dalam
penghasilan
karya
 Mencatatkan
nota sendiri
melalui aktiviti
tumpu galeri
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 61

BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
VISUAL Pemahaman terhadap perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
Bahasa Seni Visual 1.1 Definisi ruang multimedia
Ruang 1.2 Jenis ruang pada:  Maklumat
2. Eksplorasi Seni 1.2.1 Alam semulajadi tentang ruang EMK:
Minggu 15 Eksplorasi dan 1.2.2 Objek buatan manusia diperolehi Kelestarian alam
17 - 21 April 2017 aplikasi unsur seni 1.2.3 Karya seni visual daripada: sekitar
bagi pengukuhan 1.3 Fungsi ruang - Sumbang Saran
 17 April- CUTI pemahaman terhadap 1.4 Mengenal pasti jenis-jenis ruang: - Soal Jawab
PERISTIWA Bahasa Seni Visual 1.4.1 Ruang Nyata/ Terbuka/ Konkrit / - Perbincangan
 18-20 April- Fizikal - Nota Anekdot
Pentaksiran i. Terbuka Rujukan Buku Teks :
10
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
Psikometrik ii. Tertutup Muka Surat : 64 - 68
T1 (IMK)
 22 April – 1.4.2 Ruang Tampak/ Ilusi Kembara Visual
(Sabtu) i. Ruang dalam (Pereka Muda)
Hari ii. Ruang cetek  Meneroka jenis
Anugerah iii. Ruang rata ruang yang
Cemerlang terdapat pada
alam semulajadi
 Melakar jenis
ruang yang
terdapat pada
subjek kajian
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 69

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti: EMK:


VISUAL Penzahiran idea dan 1.5 Menerangkan perkaitan ruang dan  Murid diminta Kreativiti dan Inovatif
konsep perspektif untuk memilih
Ruang melalui pelbagai 1.5.1 Satu Titik Lenyap satu daripada
sumber dan teknologi 1.5.2 Dua Titik Lenyap aktiviti iaitu: EMK:
Minggu 16 dalam penjanaan - Poster Bahasa
24 - 28 April 2017 tugasan 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Arca
penerokaan unsur ruang pada alam - Kad Ucapan
 24 April- semulajadi dengan pelbagai teknik Pop-up
Penutup 4. Apresiasi Seni Rujukan Buku Teks :
Karnival Penghayatan 3.1 Menterjemah hasil daripada Muka Surat : 70 - 71
Kurikulum terhadap hasil karya eksperimentasi dan penerokaan unsur
 25-27 April- Seni Visual ruang untuk menghasilkan karya  Menjana https:// goo.gl/EZT8DT
Pentaksiran dengan menggunakan imaginasi dan persembahan
Psikometrik idea secara kreatif pameran hasil
T1 (ITP) karya
4.1 Mempamerkan hasil karya  Membuat
4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan pemerhatian
rakan dengan menumpukan pada terhadap hasil
aspek Bahasa Seni Visual karya yang
4.3 Menjelaskan pengalaman dipamerkan
11
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
sendiri dalam penghasilan karya  Mengemukakan
pengalaman
sendiri dalam
penghasilan
karya
 Mencatatkan
nota sendiri
melalui aktiviti
tumpu galeri
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 72

BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti:
VISUAL perbincangan tentang:  Tayangan klip
Pemahaman terhadap 1.1 Definisi warna video
Warna Bahasa Seni Visual 1.2 Jenis warna pada:  Maklumat
1.2.1 Alam semulajadi tentang warna
Minggu 17 2. Eksplorasi Seni 1.2.2 Objek buatan manusia diperolehi
1 - 5 Mei 2017 1.2.3 Karya seni visual daripada:
Eksplorasi dan 1.3 Fungsi Warna - Sumbang Saran
 1 Mei- Cuti aplikasi unsur seni - Soal Jawab
Hari Pekerja bagi pengukuhan 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Perbincangan
 2 Mei- pemahaman terhadap penerokaan - Nota Anekdot
Peperiksaan Bahasa Seni Visual unsur warna pada alam semulajadi Rujukan Buku Teks :
Pertengahan dengan pelbagai teknik Muka Surat : 76 - 79
Tahun T.4
(2-25 Mei)  Meneroka jenis
warna yang
terdapat pada
alam semula
jadi melalui
eksperimentasi
bahan seperti
kunyit, tanah,
daun inai dan
kulit bawang
 Menghasilkan
12
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
karya roda
warna dengan
lembaran kerja
yang disediakan
oleh guru
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 80 - 81

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni Murid boleh:  Murid diminta EMK:


VISUAL Penzahiran idea dan 3.1 Menterjemah hasil daripada untuk memilih Kreativiti dan Inovatif
konsep eksperimentasi dan penerokaan unsur satu daripada
Warna melalui pelbagai warna untuk menghasilkan karya aktiviti iaitu:
sumber dan teknologi dengan menggunakan imaginasi dan - Kipas Tangan EMK:
Minggu 18 dalam penjanaan idea secara kreatif - Kad Ucapan Bahasa
8 - 12 Mei 2017 tugasan Rujukan Buku Teks :
4.1 Mempamerkan hasil karya Muka Surat : 82 - 83
 10 Mei- Cuti 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan
Hari Wesak 4. Apresiasi Seni rakan dengan menumpukan pada Menjana persembahan
Penghayatan aspek Bahasa Seni Visual pameran hasil karya
terhadap hasil karya 4.3 Menjelaskan pengalaman  Membuat
Seni Visual sendiri dalam penghasilan karya pemerhatian
terhadap hasil
karya yang
dipamerkan
 Mengemukakan
pengalaman
sendiri dalam
penghasilan
karya
 Mencatatkan
nota sendiri
melalui aktiviti
tumpu galeri
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 84

13
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
Minggu 19 Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 1&2
15 - 25 Mei 2017

BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
VISUAL Pemahaman terhadap perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
Bahasa Seni Visual 1.1 Definisi harmoni multimedia
Harmoni 1.2 Ciri-ciri harmoni pada:  Maklumat QR Code :
1.2.1 Alam semulajadi tentang harmoni https://goo.gl/Rin9o9
Minggu 20 2. Eksplorasi Seni 1.2.2 Objek buatan manusia diperolehi
22 - 26 Mei 2017 Eksplorasi dan 1.2.3 Karya seni visual daripada:
aplikasi unsur seni 1.3 Fungsi harmoni - Sumbang Saran EMK:
 26 Mei- bagi pengukuhan - Soal Jawab Kelestarian alam
Sambutan pemahaman terhadap 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Perbincangan sekitar
Hari Guru Bahasa Seni Visual penerokaan prinsip harmoni pada alam - Nota Anekdot
semulajadi dengan pelbagai teknik Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 88 - 90

Memerhati dan melakar


gambar alam
semulajadi yang
mempunyai kesan
prinsip harmoni
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 91

 Murid diminta
mengaplikasi
teknik quilling
dengan memilih
satu daripada
aktiviti iaitu:
o Bingkai Foto
o Kad Ucapan
o Bekas Lilin
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 92 - 93

14
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
27/5 – 11/6/2017
 3 Jun- Hari
Keputeraan Cuti Pertengahan Tahun
SPBYDP
Agong

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni Murid boleh: Menjana persembahan EMK:


VISUAL Penzahiran idea dan 3.1 Menterjemah hasil daripada pameran hasil karya Kreativiti dan Inovatif
konsep melalui eksperimentasi dan penerokaan prinsip  Membuat
Harmoni pelbagai sumber dan harmoni untuk menghasilkan karya pemerhatian
teknologi dalam dengan menggunakan imaginasi dan terhadap hasil EMK:
Minggu 21 penjanaan tugasan idea secara kreatif karya yang Bahasa
12 - 16 Jun 2017 dipamerkan
4.1 Mempamerkan hasil karya  Mengemukakan
 12 Jun- Cuti 4. Apresiasi Seni 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan pengalaman
Hari Nuzul Al- Penghayatan rakan dengan menumpukan pada sendiri dalam
Quran terhadap hasil karya aspek Bahasa Seni Visual penghasilan
 14 Jun- Seni Visual 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri karya
Mesyuarat dalam penghasilan karya  Mencatatkan
HEM nota sendiri
Bil 03/17 melalui aktiviti
 16 Jun- Hari tumpu galeri
Terbuka Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 94
BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti:
VISUAL Pemahaman terhadap perbincangan tentang:  Tayangan EMK :
Bahasa Seni Visual 1.1 Definisi kontra multimedia Bahasa
Kontra 1.2 Ciri-ciri kontra pada:  Maklumat
1.2.1 Alam semulajadi tentang kontra
Minggu 22 2. Eksplorasi Seni 1.2.2 Objek buatan manusia diperolehi EMK:
19 - 23 Jun 2017 Eksplorasi dan 1.2.3 Karya Seni Visual daripada: Kelestarian alam
aplikasi unsur seni 1.3 Fungsi kontra - Sumbang Saran sekitar
 22 Jun- Iftar bagi pengukuhan - Soal Jawab
Jamaie/ pemahaman terhadap 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Perbincangan
15
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
Khatam Al- Bahasa Seni Visual penerokaan prinsip kontra pada alam - Nota Anekdot
Quran semulajadi dengan pelbagai teknik Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 98 - 100

Minggu 23 Cuti Hari Raya Aidilfitri


24/5 – 30/6/2017

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni Murid boleh : Kembara Visual EMK:


VISUAL Penzahiran idea dan 3.1 Menterjemah hasil daripada (Pereka Muda) Kreativiti dan Inovatif
konsep melalui eksperimentasi dan penerokaan prinsip  Meneroka ciri
Kontra pelbagai sumber dan kontra untuk menghasilkan karya prinsip kontra QR Code:
teknologi dalam dengan menggunakan imaginasi dan yang terdapat https://goo.gl/ ibRp4W
Minggu 24 penjanaan tugasan idea secara kreatif pada alam
3 - 7 Julai 2017 semulajadi
 Melakar ciri EMK:
 6 Julai- 4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya prinsip kontra Bahasa
Mesyuarat Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan yang terdapat
Kurikulum terhadap hasil karya rakan dengan menumpukan pada aspek pada subjek
Bil 03/17 Seni Visual Bahasa Seni Visual kajian
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri Rujukan Buku Teks :
dalam penghasilan karya Muka Surat : 101

 Murid diminta
untuk memilih
satu daripada
aktiviti iaitu:
- Catan
- Poster
- Anyaman
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 102 – 103

16
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
Menjana persembahan
pameran hasil karya
 Membuat
pemerhatian
terhadap hasil
karya yang
dipamerkan
 Mengemukakan
pengalaman
sendiri dalam
penghasilan
karya
 Mencatatkan
nota sendiri
melalui aktiviti
tumpu galeri
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 104

BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
VISUAL Pemahaman terhadap perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
Bahasa Seni Visual 1.1 Definisi penegasan multimedia
Penegasan 1.2 Ciri-ciri penegasan pada:  Maklumat
1.2.1 Alam semulajadi tentang EMK:
Minggu 25 2. Eksplorasi Seni 1.2.2 Objek buatan manusia penegasan Kelestarian alam
10 - 14 Julai 2017 Eksplorasi dan 1.2.3 Karya Seni Visual diperolehi sekitar
aplikasi unsur seni 1.3 Fungsi penegasan daripada:
 14 Julai- bagi pengukuhan - Sumbang QR Code:
Mesyuarat pemahaman terhadap 2.1 Membuat eksperimentasi dan Saran htpp://goo.gl/ TDsyQC
Agung Bahasa Seni Visual penerokaan prinsip penegasan pada - Soal Jawab
Koperasi alam semulajadi dengan pelbagai teknik - Perbincangan
- Nota Anekdot
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 107 - 109

 Mengumpul
koleksi prinsip
17
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
penegasan dari
media cetak, teks
rujukan atau
laman sesawang
melalui bungkah
ais secara
kolaboratif (Foto
Montaj)
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 110
BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni Murid boleh : Cadangan Aktiviti: EMK:
VISUAL Penzahiran idea dan 3.1 Menterjemah hasil daripada  Mencorak Kreativiti dan Inovatif
konsep melalui eksperimentasi dan penerokaan prinsip menggunakan
Penegasan pelbagai sumber dan penegasan untuk menghasilkan karya grid struktur bagi
teknologi dalam dengan menggunakan imaginasi dan menjelaskan EMK:
Minggu 26 penjanaan tugasan idea secara kreatif kesan Bahasa
17 - 21 Julai 2017 penegasan
melalui
 19 Julai- Hari 4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya penggunaan
Kokurikulum Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan warna.
terhadap hasil karya rakan dengan menumpukan pada aspek  Menghasilkan
Seni Visual Bahasa Seni Visual poster untuk
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri menjelaskan
dalam penghasilan karya kesan https:// goo.gl/hzJO9h
penegasan
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 111

 Menjana
persembahan
pameran hasil
karya
 Membuat
pemerhatian
terhadap hasil
karya yang
dipamerkan

18
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
 Mengemukakan
pengalaman
sendiri dalam
penghasilan
karya
 Mencatatkan
nota sendiri
melalui aktiviti
tumpu galeri
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 112
BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
VISUAL Pemahaman terhadap perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
Bahasa Seni Visual 1.1 Definisi kepelbagaian multimedia
Kepelbagaian 1.2 Ciri-ciri kepelbagaian pada:  Maklumat
1.2.1 Alam semulajadi tentang
Minggu 27 2. Eksplorasi Seni 1.2.2 Objek buatan manusia kepelbagaian EMK:
24 - 28 Julai 2017 Eksplorasi dan 1.2.3 Karya seni visual diperolehi Kelestarian alam
aplikasi unsur seni 1.3 Fungsi kepelbagaian daripada: sekitar
bagi pengukuhan - Sumbang
pemahaman terhadap 2.1 Membuat eksperimentasi dan Saran
Bahasa Seni Visual penerokaan prinsip kepelbagaian pada - Soal
alam semulajadi dengan pelbagai teknik Jawab
- Perbincan
gan
- Nota
Anekdot
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 116 - 118
Murid diminta untuk
melengkapkan lembaran
kerja yang telah
dibekalkan
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 119

19
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti: EMK:
VISUAL Penzahiran idea dan 3.1 Menterjemah hasil daripada  Murid diminta Kreativiti dan Inovatif
konsep melalui eksperimentasi dan penerokaan prinsip untuk memilih
Kepelbagaian pelbagai sumber dan kepelbagaian untuk menghasilkan karya satu daripada
teknologi dalam dengan menggunakan imaginasi dan aktiviti iaitu: EMK:
Minggu 28 penjanaan tugasan idea secara kreatif - Catan Bahasa
31 - 4 Ogos 2017 - Poster
- Kraf Tradisional
 Karnival 4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Rujukan Buku Teks :
SEGAK Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan Muka Surat : 120 - 121
terhadap hasil karya rakan dengan menumpukan pada aspek
Seni Visual Bahasa Seni Visual Menjana persembahan
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri pameran hasil karya
dalam penghasilan karya  Membuat
pemerhatian
terhadap hasil
karya yang
dipamerkan
 Mengemukakan
pengalaman
sendiri dalam
penghasilan
karya
 Mencatatkan
nota sendiri
melalui aktiviti
tumpu galeri
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 122

BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
VISUAL Pemahaman terhadap perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
Bahasa Seni Visual 1.1 Definisi imbangan multimedia
Imbangan 1.2 Ciri-ciri imbangan pada:  Maklumat
1.2.1 Alam semulajadi tentang EMK:
Minggu 29 2. Eksplorasi Seni 1.2.2 Objek buatan manusia imbangan Kelestarian alam
7 – 11 Ogos 2017 Eksplorasi dan 1.2.3 Karya seni visual diperolehi sekitar

20
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
aplikasi unsur seni 1.3 Fungsi imbangan daripada:
 Karnival bagi pengukuhan - Sumbang Saran
SEGAK pemahaman terhadap 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Soal Jawab
Bahasa Seni Visual penerokaan prinsip imbangan pada - Perbincangan
alam semulajadi dengan pelbagai teknik - Nota Anekdot
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 125 - 129

Kembara Visual
3.1 Menterjemah hasil daripada (Pereka Muda)
eksperimentasi dan penerokaan prinsip  Meneroka ciri-ciri
imbangan untuk menghasilkan karya prinsip imbangan
dengan menggunakan imaginasi dan yang terdapat
idea secara kreatif pada alam
semulajadi
 Melakar subjek
4.1 Mempamerkan hasil karya kajian pada alam
4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan semulajadi yang
rakan dengan menumpukan pada aspek mempunyai ciri-
Bahasa Seni Visual ciri prinsip
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri imbangan
dalam penghasilan karya Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 130

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni Murid boleh: Murid diminta untuk EMK:
VISUAL Penzahiran idea dan 3.1 Menterjemah hasil daripada memilih satu daripada Kreativiti dan Inovatif
konsep melalui eksperimentasi dan penerokaan prinsip aktiviti iaitu:
Imbangan pelbagai sumber dan imbangan untuk menghasilkan karya - Arca
teknologi dalam dengan menggunakan imaginasi dan - Tembikar EMK:
Minggu 30 penjanaan tugasan idea secara kreatif - Quilling Paper Bahasa
14 –18 Ogos 2017 Rujukan Buku Teks :
4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Muka Surat : 131 - 132
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan
terhadap hasil karya rakan dengan menumpukan pada aspek Menjana persembahan
Seni Visual Bahasa Seni Visual pameran hasil karya
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri  Membuat
dalam penghasilan karya pemerhatian

21
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
terhadap hasil
karya yang
dipamerkan
 Mengemukakan
pengalaman
sendiri dalam
penghasilan
karya
 Mencatatkan
nota sendiri
melalui aktiviti
tumpu galeri
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 133

BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
VISUAL Pemahaman terhadap perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
Bahasa Seni Visual 1.1 Definisi kesatuan multimedia
Kesatuan 1.2 Ciri-ciri kesatuan pada  Maklumat
1.2.1 Alam semulajadi tentang kesatuan
Minggu 31 2. Eksplorasi Seni 1.2.2 Objek buatan manusia diperolehi EMK:
21 –25 Ogos 2017 Eksplorasi dan 1.2.3 Karya seni visual daripada: Kelestarian alam
aplikasi unsur seni 1.3 Fungsi kesatuan - Sumbang Saran sekitar
bagi pengukuhan - Soal Jawab
pemahaman terhadap 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Perbincangan
Bahasa Seni Visual penerokaan prinsip kesatuan pada alam - Nota Anekdot
semulajadi, objek buatan manusia dan Rujukan Buku Teks :
karya seni visual dengan pelbagai teknik Muka Surat : 136 - 138

Murid diminta
melengkapkan lembaran
kerja yang telah
disediakan oleh guru
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 139

22
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
26/8 – 3/9/2017
 31 Ogos- Cuti
Hari Cuti Pertengahan Penggal 2
Kebangsaan

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti: EMK:


VISUAL Penzahiran idea dan 3.1 Menterjemah hasil daripada  Murid diminta Kreativiti dan Inovatif
konsep melalui eksperimentasi dan penerokaan prinsip untuk
Kesatuan pelbagai sumber dan kesatuan untuk menghasilkan karya menghasilkan
teknologi dalam dengan menggunakan imaginasi dan satu daripada EMK:
Minggu 32 penjanaan tugasan idea secara kreatif reka bentuk Bahasa
4 – 8 Sept 2017 topeng hasil
gabungan dua
 Mesyuarat 4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya hal benda
Pengurusan Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan bertemakan
Kokurikulum terhadap hasil karya rakan dengan menumpukan pada aspek watak berikut:
Bil 04/17 Seni Visual Bahasa Seni Visual - Figura (Watak
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri Adiwira)
dalam penghasilan karya - Flora atau fauna
- Objek buatan
manusia
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 140

Menjana persembahan
pameran hasil karya
 Membuat
pemerhatian
terhadap hasil
karya yang
dipamerkan

23
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
 Mengemukakan
pengalaman
sendiri dalam
penghasilan
karya
 Mencatatkan
nota sendiri
melalui aktiviti
tumpu galeri
Muka Surat : 141

BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
VISUAL Pemahaman terhadap perbincangan tentang:  Tayangan Bahasa
Bahasa Seni Visual 1.1 Definisi irama dan pergerakan multimedia
Irama dan 1.2 Ciri-ciri irama dan pergerakan pada:  Maklumat
Pergerakan 1.2.1 Alam semulajadi tentang irama
2. Eksplorasi Seni 1.2.2 Objek buatan manusia dan pergerakan EMK:
Minggu 33 Eksplorasi dan 1.2.3 Karya seni visual diperolehi Kelestarian alam
11 –15 Sept 2017 aplikasi unsur seni 1.3 Fungsi irama dan pergerakan daripada: sekitar
bagi pengukuhan - Sumbang Saran
 Mesyuarat pemahaman terhadap 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Soal Jawab
Kurikulum Bahasa Seni Visual penerokaan prinsip irama dan - Perbincangan
Bil 04/17 pergerakan pada alam semulajadi - Nota Anekdot
dengan pelbagai teknik Muka Surat : 144 - 146

 Menghasilkan
irama dan
pergerakan
dengan memilih
satu daripada
teknik iaitut:
- Teknik lipatan
- Teknik potongan
kertas
Muka Surat : 147

24
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti: EMK:
VISUAL Penzahiran idea dan 3.1 Menterjemah hasil daripada  Murid diminta Kreativiti dan Inovatif
konsep melalui eksperimentasi dan penerokaan prinsip untuk memilih
Irama dan pelbagai sumber dan irama dan pergerakan untuk satu daripada QR Code:
Pergerakan teknologi dalam menghasilkan karya dengan aktiviti iaitu: https://goo.gl/IVZ5dF
penjanaan tugasan menggunakan imaginasi dan idea - Lukisan/ Catan
Minggu 34 secara kreatif - Seni Op EMK:
18 –22 Sept 2017 4. Apresiasi Seni - Arca Bahasa
 Majlis Penghayatan 4.1 Mempamerkan hasil karya - Kolaj
Perasmian terhadap hasil karya 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan Muka Surat : 148 - 149
Penutupan Seni Visual rakan dengan menumpukan pada aspek
Bulan Bahasa Seni Visual Menjana persembahan
Patriotisme 4.3 Menjelaskan pengalaman pameran hasil karya
sendiri dalam penghasilan karya  Membuat
pemerhatian
terhadap hasil
karya yang
dipamerkan
 Mengemukakan
pengalaman
sendiri dalam
penghasilan
karya
 Mencatatkan
nota sendiri
melalui aktiviti
tumpu galeri
Muka Surat : 150

PEMIKIRAN SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK:
VISUAL Pemahaman terhadap perbincangan tentang: Memberi keterangan Bahasa
teori tema dan mesej 1.1 Definisi tema dan mesej yang singkat tetapi jelas
Tajuk dan Mesej dalam proses 1.2 Tujuan aplikasi tema dan mesej tentang tema dan mesej
pembentukan karya dalam proses pembentukan karya dengan memilih satu
Minggu 35 1.3 Kaedah pembentukan dan proses daripada:
25 –29 Sept 2017 perkembangan tema dan mesej - Persembahan

25
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
2. Eksplorasi Seni 1.4 Teori tema dan mesej - Sumbang Saran
 Solat Hajat Eksplorasi dan 1.4.1 Definisi - Peta Pemikiran
Perdana aplikasi kaedah 1.4.2 Peranan Rujukan Buku Teks
pembentukan dan 1.4.3 Kaedah Muka Surat : 155-156
perkembangan tema 1.4.4 Proses
dan mesej Berbual dan berbincang EMK:
dengan pasangan atau TMK
rakan tentang apa yang
3. Ekspresi Seni Murid boleh: mereka lihat dan fikirkan
Penzahiran idea dan 2.1 Meneroka kaedah penjanaan tema persoalan yang timbul
konsep melalui dan mesej berkaitan tema dan
pelbagai sumber dan 2.2 Menghuraikan secara visual, bertulis mesej menerusi paparan
teknologi dalam atau lisan bagi mempamerkan karya seni halus, seni
penjanaan tugasan pemahaman terhadap tema dan reka dan seni kraf
mesej Rujukan Buku Teks
2.3 Mencerakinkan proses Muka Surat:157-158
2.3.1 Komponen
4. Apresiasi Seni i. Tema Murid membuat EMK:
Penghayatan ii. Mesej perbandingan idea, tema Bahasa,
terhadap hasil karya 2.3.2 Teknik dan konsep pada karya-
Seni Visual i. Konvensional karya seni yang
berpandukan teori dan ii. Kontemporari (TMK) dipamerkan melalui
pemahaman tentang aktiviti tumpu galeri
tema dan mesej 3.1 Mengaplikasikan pemahaman Murid
tentang tema dan mesej dalam menterjemahkan
karya pemahaman terhadap
3.2 Menjana tugasan berkaitan aplikasi idea, tema dan konsep
tema dan mesej sesuatu karya seni
halus, seni reka dan seni
3.2.1 Tajuk kraf menerusi satu
i. Aplikasi tema dan mesej daripada:
3.2.2 Komponen - Persembahan
i. Tema Multimedia
ii. Mesej - Artist Book
3.2.3 Teknik Rujukan Buku Teks
i. Konvensional Muka Surat : 159
ii. Kontemporari (TMK)

26
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
4.1 Mempamerkan hasil karya Membentang, EMK:
4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan mempamer dan Bahasa, TMK
rakan dengan menumpukan pada mengemukakan
aspek teori dan pemahaman pengalaman sendiri
tentang tema dan mesej dalam penghasilan
4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri karya
dalam penghasilan karya Rujukan Buku Teks
Muka Surat:160-161

PEMIKIRAN SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK:
VISUAL Pemahaman terhadap perbincangan tentang: Memberi keterangan Bahasa
teori motif, idea dan 1.1 Definisi idea, motif dan yang singkat tetapi jelas
Motif, Idea dan konsep dalam proses konsep tentang idea, motif dan
Konsep pembentukan karya 1.2 Tujuan aplikasi idea, motif konsep dengan memilih
dan konsep dalam proses satu daripada:
Minggu 36 pembentukan karya - “Post It” Note (Nota
2 – 6 Okt 2017 2. Eksplorasi Seni 1.3 Kaedah pembentukan dan Catatan)
Eksplorasi dan proses perkembangan idea, - Artist Book
 Majlis aplikasi kaedah motif dan konsep Rujukan Buku Teks
Graduasi pembentukan dan 1.4 Teori idea, motif dan konsep Muka Surat:164-166
perkembangan idea,
motif dan konsep 1.4.1 Definisi Berbual dan berbincang EMK:
1.4.2 Peranan dengan rakan tentang Bahasa,
1.4.3 Kaedah apa yang mereka lihat Kreativiti dan Inovasi
3. Ekspresi Seni 1.4.4 Proses dan fikirkan berdasarkan
Penzahiran idea dan persoalan yang timbul
konsep melalui 2.1 Meneroka kaedah penjanaan berkaitan idea, motif dan
pelbagai sumber dan idea, motif dan konsep konsep menerusi
teknologi dalam 2.2 Menghuraikan secara visual, paparan karya seni
penjanaan tugasan bertulis atau lisan bagi halus, seni reka dan seni
mempamerkan pemahaman kraf (Saya lihat, Saya
idea, motif dan konsep fikir dan Saya bertanya)
2.3 Mencerakinkan proses iaitu: Rujukan Buku Teks
2.3.1 Komponen Muka Surat:167-168
i. Idea
ii. Motif Murid membuat EMK:
iii. Konsep perbandingan idea, tema Kreativiti dan inovasi

27
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
2.3.2 Teknik dan konsep pada karya-
i. Konvensional karya seni yang
ii. Kontemporari (TMK) dipamerkan melalui
aktiviti tumpu galeri
3.1 Mengaplikasikan Murid menterjemahkan
pemahaman tentang idea, pemahaman terhadap
motif dan konsep dalam idea, tema dan konsep
karya sesuatu karya seni QR code :
3.2 Menjana tugasan berkaitan halus, seni reka dan seni https:
aplikasi idea, motif dan kraf menerusi satu //goo.gl/xWFVTq
konsep daripada:
- Persembahan
3.2.1 Tajuk Multimedia
i. Aplikasi idea, motif dan - Artist Book
konsep Rujukan Buku Teks
3.2.2 Komponen Muka Surat:169-170
i. Idea
ii. Motif
iii. Konsep
3.2.3 Teknik
i. Konvensional
ii. Kontemporari (TMK)

PEMIKIRAN SENI
VISUAL

Designomic

Minggu 37
9 – 13 Okt 2017

 Mesyuarat
HEM
Bil 04/17

28
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
Minggu 38
16/10 – 22/10/2017
Cuti Hari Deepavali

Minggu 39
23/10 – 27/10/2017
Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 1 & 2
 Karnival Sivik
&
Kewarganegaraan

Minggu 40 Semakan Kertas Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 1 & 2


30/10 – 3/11/2017

Minggu 41 Jadual Penggiliran SPM


6/11 – 10/11/2017

Minggu 42 Jadual Penggiliran SPM


13/11 – 17/11/2017

Minggu 43 Jadual Penggiliran SPM


20/11 – 24/11/2017

Minggu 44 Cuti Akhir Tahun


25/11 – 1/1/2018

29
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid
30
Rancangan Pelajaran Tahunan PSV Tingkatan 1 2017 Disediakan oleh: Siti Rosni Binti Nik Mohd Zaid