Anda di halaman 1dari 9

6.

1 SURAT PERMOHONAN PENUBUHAN


PASUKAN PAKAIAN SERAGAM
 DRAF PERLEMBAGAAN
 DRAF AKTIVITI UTAMA
 SENARAI JAWATANKUASA PENAJA

6.2 SURAT KELULUSAN PENUBUHAN

6.3 SURAT PERLANTIKAN GURU


PENASIHAT
6.4 MINIT MESYUARAT AGUNG
PENUBUHAN

6.5 PERLEMBAGAAN

6.6 SENARAI JAWATANKUASA


6.7 PERANCANGAN AKTIVITI ASAS

6.8 JADUAL AKTIVITI TAHUNAN

6.9 SENARAI KEAHLIAN


6.10 SURAT PERMOHONAN
BENDAHARI MENGUTIP DERMA
KEAHLIAN

6.11 SURAT KELULUSAN MENGUTIP


DERMA DARIPADA PENGETUA

6.12 AKAUN KEWANGAN


6.13 SURAT PERMOHONAN MENJADI
AHLI GABUNGAN DARIPADA
PERSATUAN

6.15 SURAT PERMOHONAN MENJADI


AHLI GABUNGAN KEPADA BADAN
INDUK

6.16 SURAT PENERIMAAN MENJADI


AHLI GABUNGAN DARIPADA BADAN
INDUK
6.17 MINIT-MINIT MESYUARAT YANG
DIADAKAN

6.18 SURAT-SURAT PEKELILING


 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 JABATAN PENDIDIKAN NEGERI
 PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH
 SEKOLAH

6.19 DOKUMEN PENCAPAIAN


CEMRLANG AHLI-AHLI
6.20 LAPORAN SETIAP AKTIVITI

6.21 LAPORAN TAHUNAN

6.23 SURAT PENYERAHAN KEMBALI


KUASA DAN PERLANTIKAN SEBAGAI
GURU PEMIMPIN
6.24 STOK DAN INVENTORI

6.25 SAMPEL-SAMPEL SIJIL /SURAT


PENGHARGAAN
6.14 SURAT KELULUSAN UNTUK
MENJADI AHLI GABUNGAN