Anda di halaman 1dari 1

52

1. Notasi unsur 24 X mempunyai konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik
adalah ....
Konfigurasi elektron Periode Golongan
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3 III A
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3 IV A
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 4 VI B
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 4 VI B
E. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d2 5 IV A

2. Di antara himpunan unsur halogen berikut, yang tersusun menurut kenaikan


keelektronegatifan adalah ..
A. F, Cl, Br
B. Br, F, Cl
C. F, Br, Cl
D. Br, Cl, F
E. Cl, Br, F
3.
4.
5. Gas propana dibakar dengan gas oksigen sampai habis sesuai persamaan reaksi
C3H8(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(g) ( belum setara )
Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan gas-
gas hasil reaksi adalah . . . .
A. 1 : 3 : 4 : 2
B. 1 : 5 : 3 : 4
C. 2 : 4 : 6 : 3
D. 1 : 3 : 5 : 4
E. 2 : 4 : 3 : 2
6.
7.
8. a