Anda di halaman 1dari 3

AMARAN BUANG SEKOLAH

Asal : Ibu bapa / Penjaga


Ruj. Kami : SMKK / 4261 / 700 / 12 / GT / ( 001 ) Salinan 1 : Guru Tingkatan
Salinan 2 : Penyelaras
Tarikh : 04 FEBRUARI 2014 Salinan 3 : HEM
Salinan 4 : Kaunselor
Kepada :

MOHD SHUKRIE SANDIRIKI 4 MUAFAKAT 980611125643


SMK KINARUT, PAPAR, SABAH

Melalui dan salinan :


EN. SANDIRIKI BAD RAKIM KG MADANG KINARUT 0143729910 0143504375

Tuan / Puan ,

TINDAKAN GANTUNG SEKOLAH MULAI 10 HINGGA 16 FEBRUARI 2014


Nama Murid : MOHD SHUKRIE SANDIRIKI 4 MUAFAKAT 980611125643
MENGIKUT PERATURAN 8 (A)
PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN ( DISIPLIN SEKOLAH ) 1959.

Saya adalah diarah untuk memaklumkan bahawa anak / jagaan* tuan / puan telah melakukan perbuatan
yang dianggap sebagai kesalahan atau perlanggaran disiplin mengikut Peraturan Sekolah dan Asrama
Sekolah Menengah Kebangsaan Kinarut, Papar, Sabah seperti berikut :

Kamu MOHD SHUKRIE SANDIRIKI 4 MUAFAKAT 980611125643 pada 04.02.2012


kira-kira jam 08.40 pagi didapati telah melakukan kesalahan yang berat mengikut peraturan
sekolah kerana telah menyelongkar beg pelajar lain di kelas 3 Tekun dan telah mengambil atau
mencuri wang pelajar tersebut. Kamu didapati bersubahat dengan kawan kamu iaitu Mohd
Asqalani Mohd Hamdan 4D yang sengaja menyellongkar beg pelajar lain dan Rezwan Omar 4M
yang menunggu di luar pintu kelas dan juga Mohd Syukrie Sandriki 4M yang turut menyelongkar
beg bersama kamu serta didapati telah membahagikan wang tersebut bersama rakan kamu yang
lain. Setelah pihak disiplin melakukan siasatan didapati fakta yang kamu berikan salah dengan
apa yang diceritakan oleh pengadu. Pengadu sebenarnya telah menyatakan bahawa jumlah wang
yang hilang adalah sebanyak RM 33.00. Kamu juga masih tidak berubah dengan melakukan
kesalahan disiplin yang lain seperti suka keluar kelas dengan alasan ke tandas dan ponteng kelas
serta tidak membuat tugasan yang disuruh oleh guru, walaupun kamu telah menandatangani
perjanjian berkelakuan baik pada bulan Januari 2014. Dengan ini, pihak sekolah mengambil
keputusan untuk menggantung persekolahan kamu berkuatkuasa pada 10 hingga 16 Februari
2014. Kamu diingatkan agar tidak melakukan kesalahan yang sama kerana mencuri adalah
kesalahan yang berat dan boleh dilaporkan kepada pihak polis. Sekiranya kamu masih tidak
berubah, pihak sekolah tidak teragak-agak mengambil tindakan disiplin yang lebih tegas terhadap
kamu termasuklah GANTUNG SEKOLAH / BUANG SEKOLAH.

2. Adalah dengan ini anak / jagaan tuan / puan telah melakukan perlanggaran peraturan disiplin
yang dikategorikan sebagai Kesalahan Ringan dan Sederhana / Kesalahan Berat / Kesalahan Amat
Berat* mengikut PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN ( DISIPLIN SEKOLAH ) 1959, dibawah
ORDINAN PELAJARAN 1957 dan mengikut buku PERATURAN SEKOLAH DAN ASRAMA SMK
KINARUT, PAPAR, SABAH ( berkuatkuasa mulai tahun 2007 ).
4. Sehubungan dengan itu tuan / puan DIWAJIBKAN hadir ke sekolah dengan segera untuk
berbincang mengenai perkara ini. Sekiranya pihak sekolah tidak mendapat sebarang maklumbalas dari
pihak tuan / puan dalam tempoh tujuh ( 07 ) hari dari tarikh surat ini dikeluarkan, anak / jagaan tuan /
puan boleh dianggap tidak mematuhi peraturan sekolah dan tindakan selanjutnya boleh diambil oleh
pihak sekolah atau Lembaga Disiplin Sekolah. Adalah diingatkan tindakan yang akan diambil selanjutnya
terhadap anak / jagaan tuan / puan ialah BUANG SEKOLAH*.

5. Sekiranya ada sebarang rayuan terhadap keputusan tindakan disiplin kepada anak / jagaan tuan
hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari selepas menerima surat ini dan setelah tuan / puan memenuhi
perkara 5 di atas. Rayuan bertulis hendaklah dibuat kepada PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PAPAR /
PENGETUA, SMK KINARUT, PAPAR, SABAH.

6. Untuk makluman, anak / jagaan tuan / puan diwajibkan untuk menghadiri sesi kaunseling yang
akan diatur oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling. Kegagalan anak / jagaan tuan / puan menghadiri sesi
kaunseling dianggap telah tidak mematuhi peraturan sekolah

7. Sila tandatangani akuan terima surat keputusan tindakan disiplin ini dengan menggunakan surat
akuan terima Lampiran J yang dinyatakan bersama-sama ini.

Sekian, dimaklumkan . Terima Kasih.

“ DISIPLIN KE ARAH KECEMERLANGAN “

Saya yang menurut perintah,

................... ........................
PN. HJH JOHARAH ABDULLAH
PENGETUA CEMERLANG
SMK KINARUT, PAPAR, SABAH

s.k.
1. Pengerusi PIBG
2. Pejabat Pendidikan Daerah Papar – Unit HEM.

*************** LAMPIRAN J : AKUAN PENERIMAAN SURAT *******************

Saya ________ _____________________________________________ Kelas : _________

No. Kad Pengenalan : ___________________________________ dengan ini mengaku telah menerima

Surat Peringatan Amaran Buang Sekolah pada hari ini ____hb _____ tahun _______ dan dengan ini
bertanggungjawab untuk memaklumkan / menyerahkan kepada ibu / bapa / penjaga saya surat amaran tersebut.

Nama pelajar : Tanda tangan :

SAKSI PENYERAHAN SURAT :

Nama : ______________________________ Kelas : _______Tt: _______ Tarikh : _______________

PENGESAHAN PENERIMAAN IBU BAPA / PENJAGA :

Nama : ______________________________________________________

No. Kad Pengenalan : _______________________________ Telefon : _______________

Alamat : ___________________________________________________ ___


Tanda tangan : _________________________ Tarikh : ________________

Anda mungkin juga menyukai