Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)

BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Masa
Kelas Berdaya tahan
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema Kekeluargaan Mahir berkomunikasi
Tajuk Hari Minggu dengan Keluarga
1.1 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
Standard 1.1.1(i)
Pembelajaran Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
1. Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan betul
Objektif Bermaklumat
dan tepat; (i) frasa
/ Penyayang / Prihatin
Ceria Pagi (Buku Teks:2) Patriotik
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran. Strategi Pengajaran dan
Ringkasan Aktiviti 2. Murid mendengar dan dan mengecam sebutan. Pembelajaran
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 5P
1)
Penyelesaian masalah
Sistem Bahasa Pembelajaran berasaskan
BBM Buku teks, buku tulis projek
Lembaran kerja Pembelajaran kooperatif
/ Hasil kerja
Pemerhatian Pembelajaran kecergasan
Kuiz pelbagai
Pentaksiran dan / Lisan / Pembelajaran Kontekstual
Penilaian Tugasan
Projek Pembelajaran
Konstruktivisme

Kemahiran Belajar Cara


Belajar
Pada akhir pengajaran;
Kajian Masa Depan
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Pembelajaran Akses
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas Kendiri
dalam sesi akan datang.
Pembelajaran Luar Bilik
Darjah
Catatan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Mesyuarat / Kursus Pembelajaran Masteri
Program Sekolah Pendekatan Modular
Mengiringi murid keluar
Aktiviti luar / Pendekatan Berpusatkan
Cuti Bencana / Cuti Khas Murid
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi
Ulasan Pentadbir Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Masa
Kelas Berdaya tahan
Aspek Kemahiran Membaca
Tema Kekeluargaan / Mahir berkomunikasi
Tajuk Hari Minggu dengan Keluarga
2.1 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
Standard 2.1.1 (i) (ii)
Pembelajaran Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
1. Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;
Objektif Bermaklumat
(i) perkataan (ii) ayat
Penyayang / Prihatin
Membeli Bahan Kek (Buku Teks:4) Patriotik
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran. Strategi Pengajaran dan
2. Murid membaca perkataan dan ayat yang terdapat dalam teks Pembelajaran
Ringkasan Aktiviti
secara latih tubi.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. / 5P
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti:
2-3) Penyelesaian masalah

Pembelajaran berasaskan
Sistem Bahasa projek
BBM Buku teks, buku tulis
Pembelajaran kooperatif
Lembaran kerja
/ Hasil kerja Pembelajaran kecergasan
Pemerhatian pelbagai
Kuiz Pembelajaran Kontekstual
Pentaksiran dan / Lisan
Penilaian Tugasan Pembelajaran
Projek Konstruktivisme

Kemahiran Belajar Cara


Belajar

Kajian Masa Depan


Pada akhir pengajaran;
Pembelajaran Akses
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Kendiri
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang. Pembelajaran Luar Bilik
Darjah

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:- Pembelajaran Masteri


Catatan Mesyuarat / Kursus
Pendekatan Modular
Program Sekolah
Mengiringi murid keluar / Pendekatan Berpusatkan
Aktiviti luar Murid
Cuti Bencana / Cuti Khas
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi

Menganalisis
Ulasan Pentadbir
Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Masa
Kelas Berdaya tahan
Aspek Kemahiran Menulis
Tema Kekeluargaan / Mahir berkomunikasi
Tajuk Hari Minggu dengan Keluarga
3.1 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
Standard 3.1.1 (i) (ii)
Pembelajaran Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
Objektif 1. Menulis secara mekanis;(i) perkataan (ii) ayat
Bermaklumat

Kek Hari Lahir (Buku Teks:5) Penyayang / Prihatin

Patriotik
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Ringkasan Aktiviti
2. Murid menulis perkataan dan ayat dalam buku latihan. Strategi Pengajaran dan
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Pembelajaran
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti:
4-5) 5P
Sistem Bahasa
BBM Buku teks, buku tulis / Penyelesaian masalah

Pembelajaran berasaskan
Lembaran kerja projek
/ Hasil kerja
Pemerhatian Pembelajaran kooperatif
Kuiz
Pentaksiran dan / Lisan Pembelajaran kecergasan
Penilaian Tugasan pelbagai
Projek Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran
Konstruktivisme

Pada akhir pengajaran; Kemahiran Belajar Cara


Belajar
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
Kajian Masa Depan
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang. Pembelajaran Akses
Kendiri

Catatan Pembelajaran Luar Bilik


Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:- Darjah
Mesyuarat / Kursus
Program Sekolah Pembelajaran Masteri
Mengiringi murid keluar Pendekatan Modular
Aktiviti luar
Cuti Bencana / Cuti Khas / Pendekatan Berpusatkan
Cuti Peristiwa / Cuti Umum Murid
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi
Ulasan Pentadbir
Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Masa
Kelas Berdaya tahan
Aspek Tatabahasa
Tema Kekeluargaan / Mahir berkomunikasi
Tajuk Hari Minggu dengan Keluarga
5.1 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
Standard 5.1.1 (i)
Pembelajaran Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
1. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata
Objektif Bermaklumat
mengikut konteks: (i) kata nama am
Penyayang / Prihatin
Kejutan untuk Ibu (Buku Teks:6) Patriotik
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran. Strategi Pengajaran dan
Ringkasan Aktiviti
2. Murid mengenal pasti kata nama am yang terdapat dalam gambar. Pembelajaran
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 5P
6-8)
Sistem Bahasa Penyelesaian masalah
BBM Buku teks, buku tulis Pembelajaran berasaskan
projek
Lembaran kerja
/ Hasil kerja Pembelajaran kooperatif
Pemerhatian
Kuiz Pembelajaran kecergasan
Pentaksiran dan / Lisan pelbagai
Penilaian Tugasan / Pembelajaran Kontekstual
Projek
Pembelajaran
Konstruktivisme

Kemahiran Belajar Cara


Pada akhir pengajaran; Belajar

Kajian Masa Depan


______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas Pembelajaran Akses
dalam sesi akan datang. Kendiri

Pembelajaran Luar Bilik


Catatan Darjah
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Mesyuarat / Kursus Pembelajaran Masteri
Program Sekolah
Pendekatan Modular
Mengiringi murid keluar
Aktiviti luar / Pendekatan Berpusatkan
Cuti Bencana / Cuti Khas Murid
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi
Ulasan Pentadbir
Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)